Wróć

Łączenie aplikacji IoT dzięki Node-RED

Proste uruchamianie aplikacji IoT z zachowaniem zasady modułowości to właśnie umożliwia Node-RED, graficzne narzędzie do programowania stworzone przez IBM. Użytkownicy ctrlX AUTOMATION mogą korzystać z oprogramowania open source. Struktura Node-RED płynnie integruje się z ekosystemem platformy automatyzacji, a dodatkowo łączy się z systemem zarządzania kontami użytkowników ctrlX CORE. Użytkownicy mogą oprócz tego korzystać ze specjalnie stworzonych węzłów umożliwiających dostęp do ctrlX Data Layer. Możliwość szybkiego i intuicyjnego tworzenia dostosowanych do potrzeb aplikacji IoT za pomocą programowania graficznego to jedna z najważniejszych korzyści tego rozwiązania.

Node-RED umożliwia łączenie ze sobą sprzętu, interfejsów i usług w standardzie Internetu rzeczy (IoT). Oprogramowanie korzysta z techniki programowania graficznego i łączy węzły wejściowe, wyjściowe oraz przetwarzania w procesie. To logiczne połączenie umożliwia kontrolowanie i obsługiwanie poszczególnych elementów jako sekwencji programu do wykonania.

Użytkownicy platformy ctrlX AUTOMATION mogą łatwo z tego korzystać. Aplikacja Node-RED jest częścią platformy automatyzacji i stanowi centralny element jako brama IoT w interakcji z ctrlX Data Layer, łącząc wiele różnych urządzeń.

Umożliwia to korzystanie z systemów za pomocą różnych protokołów dostarczanych przez Node-RED. Dzięki wielu praktycznym przykładom i intuicyjnej obsłudze rozwiązanie to mogą łatwo uruchomić nawet niedoświadczeni użytkownicy.

Szeroki wybór aplikacji do różnych zastosowań IoT

Głównym argumentem przemawiającym za integracją z platformą ctrlX AUTOMATION, oprócz możliwości programowania w oparciu o proces graficzny, ułatwiającej szybkie uruchamianie aplikacji IoT, był dostęp do rozbudowanej społeczności Node-RED, dostarczającej różne funkcję za pomocą platformy GitHub. Użytkownicy mają teraz do dyspozycji wiele opcji rozszerzeń.

Oprócz tego planowany jest już kolejny etap rozbudowy serii produktów ctrlX IOT, który będzie skupiał się na magazynowaniu danych pozyskiwanych za pomocą Node-RED w oparciu o bazę danych. Dane historyczne wykorzystuje się na przykład do tworzenia wartości dodanej dzięki ich porównywalności. W przyszłości w programie partnerskim ctrlX World będzie dostępnych więcej aplikacji, które będą bezpośrednio korzystać z Node-RED lub umożliwiać inne zastosowania w interakcji z Node-RED.

Istnieje wiele różnych scenariuszy zastosowań. Przykładowo firma, Prescient Devices, Inc. (PDI) oferuje rozwiązanie do szybkiego tworzenia aplikacji IoT w środowisku ctrlX World. Za pomocą aplikacji Prescient Designer, bazującej na Node-RED, użytkownicy mogą projektować, symulować, uruchamiać, obsługiwać i rozszerzać systemy IoT/AI. Umożliwia to programowanie tysięcy urządzeń IoT takich jak ctrlX CORE tw jednym miejscu – centralnie w chmurze. Kod programu przesyła się na urządzenie jednym kliknięciem. Umożliwia to efektywną obsługę i konserwację urządzeń.

Może to być wprowadzenie do świata Internetu rzeczy lub zaawansowanych zastosowań – rozwiązania Node-RED dostępne na platformie ctrlX AUTOMATION umożliwiają uruchamianie funkcji i konfigurację połączeń zaledwie kilkoma kliknięciami, z zachowaniem zasady modułowości. W ten sposób firmy mogą działać i konkurować w nowej, usieciowanej rzeczywistości.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Thomas Maag

Game Changer
ctrlX AUTOMATION

 

Przyszłość automatyki przemysłowej

Dowiedz się więcej o innych wyzwaniach w obszarze automatyki i przyszłych wymaganiach – nasz artykuł przeglądowy przybliża przyszłość techniki sterowania.

POBIERZ BEZPŁATNY ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY!

Wróć