ctrlX IOT

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE OPROGRAMOWANIE IOT

Przemysł 4.0, Internet rzeczy (IoT) czy Fabryka Przyszłości: sieć kryje największy potencjał w dziedzinie zwiększania wydajności w branżach przemysłowych. Właśnie dlatego ctrlX IOT zawsze wchodzi w skład pakietu ctrlX AUTOMATION. Dzięki pełnej integracji rozwiązań IoT w zakresie sprzętu użytkownicy mają nieograniczone możliwości i mogą rozpocząć wdrażanie bez wcześniejszych przygotowań.

Kreatory konfiguracji wykorzystuje się do szybkiego i intuicyjnego wprowadzania ustawień – bez konieczności programowania. Użytkownicy końcowi mogą również konfigurować lub zmieniać połączenia danych jednym kliknięciem myszy. Dysponując ponad 30 opcjami bezpośredniego połączenia oraz standardów komunikacji, ctrlX IOT oferuje optymalną elastyczność w zakresie podłączania różnych urządzeń oraz płynnej integracji z istniejącymi lub przyszłymi systemami.

Zapora sieciowa oraz funkcja VPN pozwala stale kontrolować wszystkie połączenia, zabezpieczając dostępność maszyny. Standard bezpieczeństwa informatycznego IEC 62443 zapewnia lepszą ochronę przeciwko wirusom i trojanom. Jednocześnie, rozwiązanie to umożliwia szyfrowaną transmisję danych i bezpieczne usługi zdalne.

W skrócie

  • Większa wydajność systemu dzięki szybszej wymianie danych z IoT
  • Pełna integracja komponentów automatyzacji
  • Oszczędność kosztów dzięki ograniczeniu zakresu prac związanych z projektowaniem i łącznością

Pracując w trybie online lub offline: w sposób przejrzysty można wyświetlać dane maszyny sięgające do 6 miesięcy wstecz z ctrlX IoT. Dane te obejmują zakres od wskaźników KPI produkcji po powiadomienia dla kierownika zmiany o historii błędów.

Dzięki integracji ctrlX IOT w systemie aplikacji przemysłowych Nexeed udało się stworzyć uniwersalne rozwiązanie obejmujące wszystko od poziomu czujnika po aplikacje chmurowe. Nexeed umożliwia między innymi centralne monitorowanie maszyn lub nawet globalnych sieci zakładów.