Więcej informacji">Więcej informacji">

Wróć

Prescient Devices, Inc.

Prescient Devices, Inc. (PDI) umożliwia firmom korzystanie z funkcji IoT, AI oraz analizy danych. Jedna z najlepszych w branży platforma niskokodowa IoT umożliwia inżynierom, integratorom i specjalistom data scientist łatwe budowanie skalowalnych rozwiązań IoT łączących czujniki z chmurą. Dzięki Prescient Designer użytkownicy mogą programować aplikacje Node-RED korzystając z własnych urządzeń ctrlX CORE, integrować je z narzędziami do analizy danych w chmurze i panelami kontrolnymi oraz dostosowywać do potrzeb wielu innych urządzeń jednym kliknięciem. Klienci mogą łatwo korzystać z szablonów obejmujących różne funkcje od monitorowania stanu urządzeń po widzenie maszynowe, uruchamiać rozwiązania już w pierwszym dniu korzystania z platformy i rozwijać je w długiej perspektywie.

Odwiedź ctrlX Store:

Prescient Designer

Wróć