Wróć

ctrlX SERVICES: Łatwe projektowanie

Producenci oraz użytkownicy maszyn podchodzą z entuzjazmem do zwiększania wydajności poprzez automatyzację. Trend wskazuje na upraszczanie procesów w coraz większym zakresie. Projektowanie nie stanowi wyjątku. Poszukiwane są rozwiązania wspomagające pracowników i ułatwiające ich pracę. To właśnie obszar, w którym można wykorzystać platformę ctrlX AUTOMATION oraz pakiet ctrlX SERVICES. W ramach koncepcji „łatwego projektowania” rozwiązanie SaaS dostarcza zestawy komponentów, m.in. pakiet Software Development Kit (SDK) ułatwiający tworzenie oprogramowania, wirtualne środowisko kontroli oraz model cyfrowy, a także rozwiązania symulacyjne zapewniające niezawodność procesów na etapie projektowania, uruchamiania oraz eksploatacji.

Pakiet ctrlX SERVICES jest kluczowym elementem otwartej platformy automatyzacji ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth. Składniki pakietu obsługują szeroki zakres procesów automatyzacji za pomocą oprogramowania, SaaS oraz klasycznych usług. W ramach pakietu dostarczane są różne rozwiązania, upraszczające projektowanie i zwiększające elastyczność w stopniu oczekiwanym przez klientów.

Software Development Kit: Łatwiejsze tworzenie i dostarczanie aplikacji

  • Tworzenie aplikacji, m.in. do obsługi platformy sterowania ctrlX CORE
  • Szybkie i łatwe uruchamianie indywidualnych aplikacji
  • Wszystkie potrzebne narzędzia i biblioteki w jednym miejscu

Software Development Kit (SDK) jest zintegrowanym narzędziem z pakietu ctrlX SERVICES, zapewniającym wyjątkową swobodę programistom. System wspomagający dla programistów można pobrać bezpośrednio w strefie App Zone w społeczności ctrlX AUTOMATION Community, ale w przyszłości będzie on również dostępny na platformie GitHub. Umożliwia on różne sposoby tworzenia i udostępniania indywidualnych aplikacji. Tam, gdzie jest to wymagane, można tworzyć m.in. aplikacje oparte na systemie Linux, służące do obsługi platformy sterowania ctrlX CORE. Można je swobodnie i elastycznie rozszerzać za pomocą nowych funkcji.

Możliwości działania są praktycznie nieograniczone dzięki obsłudze różnych języków programowania, takich jak C++, Python i C#. Programiści mogą uruchamiać w systemie własne aplikacje, korzystając ze wszystkich dostępnych mechanizmów zabezpieczeń. Aplikacje komunikują się z systemem lub z innymi aplikacjami za pomocą ctrlX Data Layer.

Oprócz narzędzi, bibliotek, dokumentacji i próbek kodu pakiet SDK zawiera również opis REST API, który można wykorzystywać do łączenia nowego oprogramowania. Szczegółowa instrukcja pomaga w konfiguracji środowiska programistycznego.

ctrlX COREvirtual: Wirtualne środowisko kontroli do wszystkich typów testów

  • Wirtualna replika rzeczywistego środowiska sterowania z identycznym oprogramowaniem i funkcjami
  • Działa bez sprzętu w środowisku PC
  • Testowanie programów PLC/przemieszczeń, testowanie komunikacji itp.

ctrlX COREvirtual również wpisuje się w założenia koncepcji „łatwego projektowania“. Narzędzie to dostarcza użytkownikom wirtualne środowisko sterowania, stanowiące wirtualną replikę rzeczywistego środowiska sterowania, obejmującego sprzęt i oprogramowanie. Za pomocą narzędzi opartych na Internecie można bardzo łatwo stworzyć jeden lub więcej wirtualnych sterowników. W ten sposób użytkownicy mogą analizować błędy poza granicą bezpieczeństwa. Narzędzie pozwala w prosty sposób wstępnie uruchamiać i testować funkcje automatyzacji. ctrlX COREvirtual często wykorzystuje się na przykład do testowania programów PLC i przemieszczeń. Za pomocą wirtualnej repliki można nawet w łatwy sposób testować komunikację pomiędzy sterownikiem a poziomem wejścia/wyjścia systemu.

Rozwiązanie to pozwala symulować procesy, funkcje oraz uruchamianie bez żadnego wyposażenia sterującego – z zachowaniem pełnej funkcjonalności i bez ryzyka.

Modele cyfrowe i symulacje: łączenie świata rzeczywistego z wirtualnym

  • Niezawodny proces projektowania, uruchamianie i eksploatacja
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych i krótszy czas realizacji dzięki dokładnym prognozom
  • Łatwiejsze i wydajniejsze projektowanie oprogramowania i wyposażenia

Modele cyfrowe i modele symulacyjne także bazują na wiernym odzwierciedleniu rzeczywistości. Firma Bosch Rexroth oferuje różne rozwiązania w tym zakresie w ramach pakietu ctrlX SERVICES. Użytkownicy mogą tworzyć wszystkie rodzaje wirtualnych replik systemów automatyzacji firmy Bosch Rexroth. Mogą też korzystać z aplikacji partnerów dostępnych w ctrlX World , odpowiednich dla zastosowania modelu cyfrowego.

Aplikacje i symulacje bazujące na modelu cyfrowym mogą być wykorzystywane nie tylko do wizualizacji maszyn lub instalacji, ale także w celu lepszego zrozumienia i optymalizacji rzeczywistych procedur oraz procesów – bez potrzeby rzeczywistej ingerencji. Pozwala to zwiększyć wydajność i niezawodność procesów projektowania i produkcji.

Pakiet ctrlX SERVICES wraz z poszczególnymi komponentami ułatwia więc pracę programistów i projektantów w różnych aspektach. Użytkownicy zyskują potrzebne wsparcie we wszystkich procesach automatyzacji, mogą łatwo uruchamiać indywidualne aplikacje, wydajniej projektować niezawodne oprogramowanie oraz wyposażenie. Pozwala to w rezultacie oszczędzić czas, przyspieszyć wprowadzenie na rynek, poprawić jakość i wydajność urządzeń.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Julian Weinkoetz

Game Changer
ctrlX SERVICES

 

The future of industrial automation

Learn more about the other challenges of automation, the future requirements and take a look at the control technology of the future in our whitepaper.

Get your free whitepaper!

Wróć