• Home
  • Support & Services
Support & Services

Kompletna obsługa automatyzacji: kompletny pakiet

WIĘCEJ NIŻ SERWIS: CAŁOŚCIOWY PAKIET USŁUG DLA BRANŻY AUTOMATYKI

Serwis i obsługa techniczna to wartość dodana dla klientów firmy Bosch Rexroth. Pakiet usług dostępnych na platformie ctrlX AUTOMATION obejmuje usługi tradycyjne i cyfrowe, a także usługi w zakresie relacji z klientem. W skład tej oferty wchodzą m.in. konwencjonalne usługi pozwalające utrzymać długotrwałą wydajność operacyjną maszyn i systemów. Oprócz nich, na platformie automatyzacji dostępne są również ultranowoczesne usługi z pakietu ctrlX SERVICES, m.in. ctrlX App do pobierania indywidualnego oprogramowania, ctrlX Device Portal umożliwiający centralne zarządzanie sterownikami oraz ctrlX AUTOMATION Community, serwis, w którym można wymieniać się doświadczeniem i zapoznać się z aktualnościami.

ctrlX SERVICES

USŁUGI ctrlX nadają życie naszym produktom i często stanowią prawą rękę klienta. Usługi cyfrowe oferują różne korzyści podczas eksploatacji, upraszczają procesy i gwarantują większą wydajność.

Modele symulacji

Bosch Rexroth oferuje modele symulacji dla produktów do automatyzacji. Dodatkowo odpowiednie aplikacje partnerów mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań Digital Twin dzięki ctrlX World.

ctrlX Digital Service Assistant

Z usługi ctrlX Digital Service Assistant można korzystać całodobowo za pomocą smartfonu lub tableta. Zapewnia ona klientom mobilny dostęp do wszystkich narzędzi serwisowych i informacji o stanie ich maszyn. Pozwala także kontaktować się bezpośrednio z biurem obsługi.


Załaduj teraz!

 

How-To-Videos: dokumentacjazlecenie naprawywniosek o wymianę

Najlepsze w swojej klasie wsparcie techniczne

Firma Bosch Rexroth zapewnia swoim klientom wsparcie techniczne w zakresie konserwacji i optymalizacji maszyn – w całym cyklu eksploatacji wyposażenia. Dostępność części zamiennych, napraw i wsparcia technicznego jest gwarantowana w standardzie nie tylko w przypadku wszystkich produktów z aktualnej oferty, ale także przez okres co najmniej 10 lat po zakończeniu fazy aktywnej sprzedaży. W dalszej perspektywie specjaliści Bosch Rexroth oferują przedłużony serwis. W wielu przypadkach maszyny objęte umową serwisową pracują przez 25 lat, a nawet dłużej. Dzięki rozbudowanej sieci serwisowej z ponad 200 punktami w 80 krajach jesteśmy zawsze blisko.

Infolinia i pomoc

Zawsze dostępne dla klientów: Za pośrednictwem infolinii dostępnej 24/7 eksperci Bosch Rexroth zapewniają szybką pomoc w sytuacjach awaryjnych, odpowiadają na pytania i doradzają, jak rozwiązać skomplikowane problemy.

Naprawy

Bosch Rexroth naprawia urządzenia zgodnie ze specyfikacjami producentów i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Warsztaty z certyfikatem ISO 9001 oferują jednakowe standardy jakości i gwarancji.

Części zamienne

Specjaliści Bosch Rexroth pomagają identyfikować odpowiednie części zamienne i gwarantują szybką dostawę. Dostarczane są wyłącznie oryginalne części zamienne o najwyższej wydajności.

Serwis na miejscu

Serwis na miejscu zajmuje się rozruchem, diagnostyką i rozwiązywaniem problemów z urządzeniami – jeśli to konieczne – przez cały okres eksploatacji.

Modyfikacje produktów

Komponenty są kompletnie modyfikowane zgodnie z normami Bosch Rexroth i przywracane do idealnego stanu, sprawdzane są też elementy eksploatacyjne.

Oferta rozszerzonego serwisu

Cykl życia produktu wynosi 25 lat. Po fazie serwisowej następuje faza rozszerzonego serwisu trwająca 5-15 lat. Obejmuje ona naprawy, dostawę części zamiennych, wsparcie techniczne i modernizacje.