ctrlX MOTION

OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA RUCHEM, ROBOTYZACJĄ I OBSŁUGI CNC

ctrlX MOTION wyznacza nowe standardy otwartości i skalowalności. To oprogramowanie pozwala użytkownikom wykonywać zróżnicowane zadania w dziedzinie automatyzacji: od prostego przenoszenia po skomplikowane zastosowania robotów w maszynach o wysokiej dynamice, wykorzystywanych na przykład przy pakowaniu produktów oraz w przemyśle poligraficznym. W tym środowisku sterowanie obejmuje wiele osi o ściśle określonych wymogach w zakresie koordynacji ruchów oraz synchronizacji

ctrlX MOTION stanowi idealną bazę dla inteligentnej automatyzacji maszyn produkcyjnych. Realizuje zadania zarówno w zakresie szybkiego przetwarzania sygnału wejścia/wyjścia jak i sterowania ruchem o wysokiej dynamice – obsługując ponad 100 osi w jednym systemie. ctrlX MOTION można uruchamiać na wszystkich urządzeniach z rodziny ctrlX AUTOMATION, system elastycznie adaptuje się do odpowiednich wymagań i może być rozszerzany w dowolnym czasie.

ctrlX MOTION łączy dotychczas odrębne światy automatyzacji i informatyki za pomocą rozwiązania ctrlX Data Layer. Użytkownicy mogą tworzyć funkcje w formie aplikacji w dowolnym języku programowania, nawet graficznym, a następnie dowolnie je łączyć. Zyskują dzięki temu nieznaną wcześniej swobodę projektowania, elastyczność i wydajność.

Scenariusze dialogowe w zadaniach wizualizacji i projektowania optymalizują przepływ pracy i zwiększają wydajność poprzez prostą integrację innowacyjnych funkcji. Projektowanie oparte na Internecie przyśpiesza uruchamianie i skraca czas wprowadzenia na rynek.

W skrócie

  • System sterowania do automatyzacji uniwersalnych i nowoczesnych maszyn
  • Wszechstronna wydajność i otwartość
  • Skrócenie czasu wprowadzenia na rynek o 30%
  • Kompletny i otwarty system automatyzacji