ctrlX MOTION

Maksymalna precyzja na potrzeby sterowania przemieszczeniami, robotyki i systemów CNC

Zdjęcie grupowe portfolio ctrlX MOTION, w skład którego wchodzą: ctrlX WORKS Motion app, ctrlX HMI VR, ctrlX CORE X3, ctrlX IO Station, ctrlX DRIVE XCS

Użytkownicy maszyn i systemów produkcyjnych muszą dziś wykonywać wiele zadań związanych z automatyzacją – od prostego przenoszenia za pomocą robotów kartezjańskich poprzez zadania typu „podnieś i umieść” (ang. pick-and-place) po obsługę dynamicznych maszyn z wieloma zsynchronizowanymi osiami. Dzięki wszechstronnemu systemowi ctrlX MOTION zadania te można realizować w sposób precyzyjny, prosty, bezpieczny i elastyczny. Wystarczy jedno jądro sterowania przemieszczeniami. Zarówno w przypadku prostych, jednoosiowych aplikacji, jak i systemów masowej produkcji użytkownik zawsze znajdzie rozwiązanie optymalne pod względem wielkości, funkcjonalności i efektywności kosztowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o sterowanie przemieszczeniami, robotykę czy systemy CNT, ctrlX MOTION wykonuje praktycznie wszystkie zadania związane z przenoszeniem, a przy tym zapewnia dużą skalowalność.

Dużo więcej niż system sterowania przemieszczeniami: najważniejsze cechy i funkcje systemu ctrlX MOTION

System ctrlX MOTION zapewnia użytkownikom wszystko, czego potrzebują do inteligentnej automatyzacji maszyn i systemów produkcyjnych.

Tak szeroki zakres funkcji jest możliwy za sprawą nowoczesnej architektury oprogramowania opartej na aplikacjach. Wykorzystując kilkadziesiąt lat doświadczenia w dziedzinie aplikacji sterowania przemieszczeniami, uruchamianych na platformie ctrlX AUTOMATION, firma Bosch Rexroth oferuje środowiska programistyczne z obsługą Internetu, które umożliwiają programowanie niskokodowe.

Hala fabryczna z robotami bramowymi, które zaopatrują centra obróbcze w materiał

Dzięki temu funkcjonalność rozwiązania ctrlX MOTION można dostosować do wymagań użytkownika, a w razie potrzeby rozszerzyć ją w każdej chwili. Dostępne pakiety technologii można skalować w sposób dostosowany do konkretnych wymagań, od rozwiązań zoptymalizowanych cenowo o maksymalnie 10 osiach i jednym układzie kinematycznym w przypadku maszyn kompaktowych po zaawansowane aplikacje wieloosiowe w wielu układach kinematycznych i różnych układach współrzędnych.

Jak zacząć korzystać z takich rozwiązań? Nic prostszego: projektowanie oparte na Internecie przyspiesza uruchamianie rozwiązań, a programowanie graficzne umożliwia tworzenie programów i aplikacji intuicyjnie, bez wcześniejszego szkolenia. Ponadto funkcje technologii dla wymagających procesów można szybko wdrożyć z pomocą kreatora.

Korzyści dla użytkownika:

 • Krótszy czas wprowadzania na rynek
 • Mniejszy nakład pracy programistów
 • Dostępność rozwiązań przemysłowych
 • Szybkie tworzenie programów dla użytkowników
 • Mniejsza liczba komponentów automatyzacji
 • Większa produktywność
 • Krótszy czas wprowadzania na rynek
 • Mniejszy nakład pracy programistów
 • Dostępność rozwiązań przemysłowych
 • Szybkie tworzenie programów dla użytkowników
 • Mniejsza liczba komponentów automatyzacji
 • Większa produktywność

ctrlX MOTION – rozwiązanie do szybkiego i precyzyjnego przemieszczania

NADAL PROGRAMUJESZ?

Ile czasu potrzeba, aby skonfigurować poziomicę, cyfrowy portfel albo narzędzie do edycji filmów na smartfonie? W większości przypadków odpowiedź brzmi: Jest od tego aplikacja.

Elastyczna architektura rozwiązania ctrlX MOTION pozwala na wiele zastosowań:

Rozwiązanie ctrlX MOTION można wykorzystać w różnych celach, zarówno z zastosowaniem sterownika, jak i napędu.

Właściwości i funkcje rozwiązania ctrlX MOTION:

Sterowanie złożonymi maszynami do produkcji masowej

Za pomocą jednego sterownika wszystkie osie zaawansowanej maszyny mogą być koordynowane w różnych układach kinematycznych i układach współrzędnych. Wydajny system sterowania przemieszczeniami umożliwia szybkie i efektywne projektowanie.

 

Duża szybkość i maksymalna wydajność

Są to główne zalety rozwiązania ctrlX MOTION oparte na wydajnym procesorze wielordzeniowym, który umożliwia bardzo szybkie ruchy.

 • Najnowszy procesor wielordzeniowy pozwala na równoległe przetwarzanie kodu i zapewnia maksymalną szybkość systemu.
 • Inteligentne zarządzanie zadaniami umożliwia efektywny przepływ programów. Maksymalna szybkość kierowania przemieszczeniami jest możliwa dzięki synchronizacji zadań opartej na standardzie EtherCAT. Zadania cykliczne umożliwiają deterministyczną wymianę danych, a swoboda realizacji zadań zapewnia najkrótsze czasy reakcji.

 

Maksymalna skalowalność

ctrlX MOTION to idealna konfiguracja sterownika do wszystkich zastosowań. Sprawdza się i w połączeniu z napędem, i jako rozwiązanie wbudowane Oprogramowanie sterujące oparte na aplikacjach umożliwia zarówno pozycjonowanie jednoosiowe, jak i ruch skoordynowany.

 

Możliwość wyboru dowolnego języka programowania

ctrlX MOTION pozwala programistom na szybkie i łatwe tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Mogą oni tworzyć funkcje w postaci aplikacji i w dowolny sposób je łączyć, korzystając z dowolnego języka programowania, takiego jak Blockly, Python, IEC 61131, PLCopen czy C/C++. Funkcje tworzone w różnych językach programowania mogą komunikować się między sobą oraz z aplikacją za pośrednictwem warstwy danych ctrlX Data Layer.

 

Proste i intuicyjne projektowanie

System programowania graficznego i dostęp za pośrednictwem Internetu przyspieszają uruchamianie rozwiązań i ich wprowadzanie na rynek. Konfigurator produktów pomaga w konfigurowaniu maszyny, a system ctrlX COREvirtual ułatwia np. tworzenie modeli cyfrowych.

Aplikacje i funkcje technologiczne

Aplikacja ctrlX MOTION

Główną cechą aplikacji ctrlX MOTION jest rozszerzalność, która pozwala na dokładne dostosowanie tej aplikacji do potrzeb użytkownika. Firma Bosch Rexroth udostępnia liczne aplikacje rozszerzające zakres funkcji systemu. Można również w każdej chwili dodać aplikacje innych firm i oprogramowanie open source.

Aplikacja ctrlX MOTION jest uruchamiana na platformach ctrlX CORE, ctrlX DRIVEplus z ctrlX CORE oraz ctrlX COREvirtual jako aplikacja do symulacji. Udostępnia ona podstawowe funkcje sterowania przemieszczeniami służące do pozycjonowania jednoosiowego. Dotyczy to w szczególności działania osi w trybie pozycjonowania oraz kontroli szybkości lub momentu obrotowego:

 • Biblioteka PLCopen
 • Obsługa zestawów osi robotów bramowych ze sprzężeniem momentu obrotowego, pozycji lub szybkości
 • Zmiana ustawień procentowych dla prędkości i/lub przyspieszenia/spowolnienia
 • Przesunięcie osi do stałego punktu zatrzymania z określonym momentem obrotowym
 • Używanie poleceń interfejsu API REST w celu kierowania przemieszczeniami

Zakres funkcji aplikacji ctrlX MOTION można rozszerzyć za pomocą opcjonalnych pakietów technologii zgodnie z wymaganiami systemów robotycznych i systemów manipulacji, a nawet systemów z synchronizacją osi, takich jak układy kartezjańskie oparte na aplikacjach firmy Bosch Rexroth.

Robotyka w układzie kartezjańskim

Ta opcjonalna aplikacja rozszerza podstawowe funkcje sterowania przemieszczeniami o konkretne funkcje aplikacji kartezjańskiego układu przenoszenia, takie jak:

 • Skoordynowane ruchy po ścieżkach
 • Ruch krokowy na potrzeby pełnej kinematyki
 • Synchronizacja pasa
 • Wykrywanie kolizji serwoosi w trzech wymiarach
 • Wygładzanie ruchów dzięki krzywiznom wypustów
 • Dodatkowe układy współrzędnych, np. dla produktu końcowego
Zintegrowane środowisko programistyczne

Aplikacja IDE (ang. Integrated Development Environment – zintegrowane środowisko programistyczne) pomaga w prostych pracach projektowych i udostępnia różne środowiska programistyczne (kodowania, debugowania itp.), w których można tworzyć sekwencje programów na potrzeby platformy ctrlX CORE. Obecnie jest dostępna w dwóch wersjach:

 • Textual Coding (kodowanie tekstowe) – środowisko programistyczne uruchamiane w przeglądarce internetowej (edytor kodu, konsola, debugowanie itp.), z połączeniami własnymi platformy ctrlX CORE. Środowisko to można wykorzystać do tworzenia skryptów w języku Python lub edycji plików w aktywnym rozwiązaniu.
 • Visual Coding (kodowanie wizualne) – środowisko programistyczne (edytor kodów, debuger, funkcje zarządzania projektami, konfiguracja itp.) umożliwiające tworzenie programów w oparciu o elementy wizualne i język Python. Język aktywnego edytora można w każdej chwili zmienić, co ułatwia pracę w grupie.
Funkcje technologiczne

Dodatkowe funkcje technologiczne zwiększają dynamikę i produktywność. Zapewniają ważne wsparcie, zwłaszcza w zakresie systemów przenoszenia:

 • Tłumienie drgań: Aktywna funkcja tłumienia drgań zwiększa wydajność i polepsza jakość produktów. Niepożądane drgania spowodowane przez ruchy o dużej dynamice zostają ograniczone do minimum. Dzięki temu produkty wrażliwe można przenosić szybciej i w krótszych cyklach. Aplikacja umożliwia szybsze i dokładniejsze pozycjonowanie produktów. Zapewnia systemowi mechanicznemu odpowiednią ochronę i wydłuża jego czas eksploatacji.
 • Smart Energy: Ta inteligentna aplikacja umożliwia inteligentne zarządzanie energią. Ułatwia jej oszczędzanie i obniżenie kosztów. Zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną o 30%, a na szczytową moc o 50%. Mniejsze elementy łączące przewody obniżają koszty sprzętu. Zmniejszają również koszty zapewnienia energii elektrycznej i mocy szczytowej.
 • Sterowanie hybrydowe: Hybrydowe sterowanie położeniem umożliwia maksymalizację wydajności i precyzyjne pozycjonowanie w systemach sterowania przemieszczeniami za pomocą mechanicznego sprzęgła poślizgowego. Dynamiczna część ruchu jest oddzielana za pomocą szybkiego enkodera sinika. W celu zapewnienia dokładności położenia i korekty poślizgu stosuje się np. czujnik laserowy w obszarze ruchu precyzyjnego.

Aplikacja ctrlX MOTION nadaje się idealnie do następujących maszyn i zastosowań

Oprogramowanie ctrlX MOTION umożliwia użytkownikom wykonywanie wielu zadań z zakresu automatyzacji – od prostego przenoszenia za pomocą robotów kartezjańskich poprzez używanie dynamicznych maszyn z wieloma zsynchronizowanymi osiami w branży produktów konsumpcyjnych, po precyzyjne sterowanie przesunięciami w przemyśle półprzewodnikowym i elektronicznym.

Pozioma owijarka przepływowa do pakowania czekolady

Artykuły konsumpcyjne

 • Owijarki przepływowe
 • Drukarki fleksograficzne
 • Laminatory
 • Maszyny pakujące
 • Maszyny do pakowania w tekturę falistą
Hala fabryczna z robotami bramowymi, które zaopatrują centra obróbcze w materiał

Robotyka i logistyka

 • Roboty kartezjańskie
 • Roboty delta
 • Roboty SCARA
Zautomatyzowane cięcie plazmowe płyty metalowej

Przemysł wytwórczy

 • Giętarki
 • Maszyny do produkcji addytywnej
 • Automaty handlowe
Osoba zajmująca się płytkami w produkcji półprzewodników

Półprzewodniki i elektronika

 • Linie montażowe
 • Maszyny do układania rdzeni baterii
 • Spawarki do ogniw

General Motion Control

Platforma ctrlX AUTOMATION używana do zastosowań związanych z ogólnym sterowaniem ruchem zapewnia użytkownikom takie korzyści, jak kompaktowy system o rozmiarach ograniczonych do minimum, inteligentne aplikacje i moduły zarządzania ruchem oraz bezpieczne i elastyczne operacje. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zadań dotyczących robotyki i obsługi.

Inne przykłady zastosowań:

IOT & PLC, Performance Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

General Motion Control

Platforma ctrlX AUTOMATION używana do zastosowań związanych z ogólnym sterowaniem ruchem zapewnia użytkownikom takie korzyści, jak kompaktowy system o rozmiarach ograniczonych do minimum, inteligentne aplikacje i moduły zarządzania ruchem oraz bezpieczne i elastyczne operacje. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zadań dotyczących robotyki i obsługi.

Inne przykłady zastosowań:

IOT & PLC, Performance Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

Więcej informacji o rozwiązaniu do sterowania przemieszczeniami ctrlX MOTION

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Już dostępny –
magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Pobierz darmowy ctrlX AUTOMATION magazyn!