ctrlX FLOW

Wszystko w ruchu: Logistyka wewnątrzzakładowa dla inteligentnych fabryk

Automatyzacja i optymalizacja procesów logistyki wewnątrzzakładowej to kluczowy czynnik dla sukcesu koncepcji fabryki przyszłości. Grupa produktów ctrlX FLOW firmy Bosch Rexroth to łatwe w integracji rozwiązania do optymalizacji i zwiększenia wydajności przepływu materiałów i towarów.

 

System planarny z 6 stopniami swobody: Nowy poziom wydajnego transportu – ctrlX FLOW6D

Nośnik detalu w bezdotykowym systemie planarnym ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D przenosi wydajny transport bezkontaktowy oraz pozycjonowanie na zupełnie nowy poziom. System planarny firmy Bosch Rexroth oferuje większą swobodę ruchu i maksymalną precyzję. Swobodnie poruszające się wózki transportowe przemieszczają się po powierzchniach poziomych, pionowych oraz na trasach podwieszanych. Każdy wózek wykorzystuje aż sześć stopni swobody (6DOF) i porusza się z dużą prędkością i wysoką precyzją – bez tarcia i generowania zanieczyszczeń. Dzięki integracji z platformą ctrlX AUTOMATION udało się stworzyć kompleksowe rozwiązanie z kompaktowym systemem sterowania oraz aplikacjami zwiększającymi zakres funkcji. W rezultacie powstał zintegrowany, elastyczny system, który w pełni wykorzystuje potencjał lewitacji w środowisku przemysłowym.

System transportu w nowych sferach

ctrlX FLOW6D wyróżnia się na tle innych rozwiązań. Oto korzyści, które przesądzają o wszystkim:

 • Swobodny, jednoczesny ruch w sześciu stopniach swobody – obejmujący np. obrót, przesunięcie i pochylenie.
 • Szerokie zakresy ruchu: lewitacja na wysokości do 20 mm, nieograniczone możliwości obrotu oraz możliwość nachylenia pod kątem 10° we wszystkich kierunkach przestrzennych.
 • Dowolna orientacja płaszczyzny roboczej: pozioma, pionowa, podwieszana
 • Bezpieczne, delikatne bazowanie i parkowanie wózków w przypadku awarii zasilania.
 • Bezprzewodowe zasilanie i przesył danych do wózka.
 • Niskie zużycie energii, niezależnie od obciążenia.
 • Nienagrzewająca się powierzchnia.
 • Wózki są łatwe w obsłudze i nie stwarzają ryzyka zranienia.
 • Innowacyjne koncepcje maszyn i nowe procedury obsługi.
 • Maszyny zajmują mniej miejsca i są mniej skomplikowane.
 • Standaryzacja systemów transportu i przenoszenia.
 • Urządzenia peryferyjne oraz wyposażenie instalacyjne nie jest już potrzebne.
 • Wysoki poziom czystości dzięki beztarciowemu ruchowi wózków.
 • Wózki mogą poruszać się w zamkniętych komorach procesowych.
 • Większa wszechstronność, skalowalność i elastyczność.
 • Możliwość synchronizacji z urządzeniami peryferyjnymi w czasie rzeczywistym.
 • Komunikacja z systemami kontroli linii i maszyn.
 • Swobodny, jednoczesny ruch w sześciu stopniach swobody – obejmujący np. obrót, przesunięcie i pochylenie.
 • Szerokie zakresy ruchu: lewitacja na wysokości do 20 mm, nieograniczone możliwości obrotu oraz możliwość nachylenia pod kątem 10° we wszystkich kierunkach przestrzennych.
 • Dowolna orientacja płaszczyzny roboczej: pozioma, pionowa, podwieszana
 • Bezpieczne, delikatne bazowanie i parkowanie wózków w przypadku awarii zasilania.
 • Bezprzewodowe zasilanie i przesył danych do wózka.
 • Niskie zużycie energii, niezależnie od obciążenia.
 • Nienagrzewająca się powierzchnia.
 • Wózki są łatwe w obsłudze i nie stwarzają ryzyka zranienia.
 • Innowacyjne koncepcje maszyn i nowe procedury obsługi.
 • Maszyny zajmują mniej miejsca i są mniej skomplikowane.
 • Standaryzacja systemów transportu i przenoszenia.
 • Urządzenia peryferyjne oraz wyposażenie instalacyjne nie jest już potrzebne.
 • Wysoki poziom czystości dzięki beztarciowemu ruchowi wózków.
 • Wózki mogą poruszać się w zamkniętych komorach procesowych.
 • Większa wszechstronność, skalowalność i elastyczność.
 • Możliwość synchronizacji z urządzeniami peryferyjnymi w czasie rzeczywistym.
 • Komunikacja z systemami kontroli linii i maszyn.

 

Trzy nośniki detali w bezstykowym systemie planarnym ctrlX FLOW6D, który umożliwia ruchy w 6 stopniach swobody, takie jak jednoczesny obrót, przesuwanie i pochylanie.

Lewitacyjny system transportowy: ctrlX FLOW6D

Systemy planarne oferują niespotykany potencjał, który może być wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki modułowej budowie i możliwości łatwej adaptacji, mogą być wykorzystywane w wielu sektorach przemysłowych, np. branży półprzewodników, spożywczej, farmaceutycznej, a także w systemach montażu.

Jako system bezkontaktowy, ctrlX FLOW6D umożliwia efektywny, bezpieczny i skoordynowany transport, pozycjonowanie i przenoszenie ładunków. System planarny firmy Bosch Rexroth stanowi zatem kręgosłup elastycznego i wydajnego zakładu produkcyjnego. Jako system otwarty, może on płynnie współpracować z innymi systemami.

Wózki transportowe o różnych kształtach i rozmiarach, sterowane w sześciu w wymiarach, poruszają się po powierzchni roboczej, którą można adaptować modułowo. Umożliwiają to silne, specjalnie umieszczone magnesy trwałe. Większe zakresy ruchu, np. wysokość unoszenia 20 mm, kąt przechyłu 10° oraz nieograniczone możliwości obrotu w dowolnej lokalizacji, również wyznaczają nowe standardy. Sześć stopni swobody umożliwia dowolne łączenie wózków, odpowiednio do potrzeb.

Nośnik detali bezdotykowego systemu planarnego ctrlX FLOW6D, na którym umieszczane są szklane butelki

Użytkownicy dysponują zasilaniem oraz danymi na platformie transportowej. Wózki są połączone i można je zmienić w aktywne elementy. W tym celu można wyposażyć je w siłowniki, czujniki i urządzenia przenoszące.

Dzięki swoim licznym funkcjom system the ctrlX FLOW6D otwiera nowe możliwości i umożliwia wprowadzenie innowacyjnych koncepcji systemów produkcyjnych. Otwarte systemy transportowe umożliwiają tworzenie zupełnie nowych koncepcji systemów i przepływów pracy. Wózki mogą być między innymi obsługiwane w komorach technologicznych, zadania transportowe i procesowe można płynnie łączyć, a całe systemy transportowe mogą być standaryzowane. Dodatkowe stopnie swobody pozwalają ograniczyć liczbę urządzeń peryferyjnych. W ten sposób system staje się bardziej komfortowy, mniej skomplikowany i tańszy.

Osiem nośników detali bezkontaktowego systemu planarnego ctrlX FLOW6D, który umożliwia ruchy w 6 stopniach swobody, takie jak jednoczesny obrót, przesuwanie i pochylanie.

System planarny do elastycznej automatyzacji

Lewitujący, bezkontaktowy system ctrlX FLOW6D można idealnie wykorzystywać w świecie automatyzacji firmy Bosch Rexroth. System automatyzacji ctrlX AUTOMATION stanowi podstawę do projektowania, symulacji, budowy, obsługi i serwisowania. Serce platformy, ctrlX CORE to kompaktowy i wydajny system sterowania, umożliwiający optymalne wykorzystywanie nowych systemów planarnych. Potencjał systemów lewitacyjnych można w pełni wykorzystać dzięki rozszerzeniom: nowe funkcje można w łatwy sposób dodawać za pomocą aplikacji dzięki ctrlX Store.

ctrlX FLOW6D – FAQ

Masz więcej pytań dotyczących systemu planarnego i stałej lewitacji magnetycznej?

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi ctrlX FLOW6D!

Najczęściej zadawane pytanie

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

ctrlX AUTOMATION magazyn 2022/2023 –
Już dostępny !

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Więcej informacji!