ctrlX FLOW

Wszystko w ruchu: Logistyka wewnątrzzakładowa dla inteligentnych fabryk

Automatyzacja i optymalizacja procesów logistyki wewnątrzzakładowej to kluczowy czynnik dla sukcesu koncepcji fabryki przyszłości. Grupa produktów ctrlX FLOW firmy Bosch Rexroth to łatwe w integracji rozwiązania do optymalizacji i zwiększenia wydajności przepływu materiałów i towarów.

 

System planarny z 6 stopniami swobody: Nowy poziom wydajnego transportu – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D przenosi wydajny transport bezkontaktowy oraz pozycjonowanie na zupełnie nowy poziom. System planarny firmy Bosch Rexroth oferuje większą swobodę ruchu i maksymalną precyzję. Swobodnie poruszające się wózki transportowe przemieszczają się po powierzchniach poziomych, pionowych oraz na trasach podwieszanych. Każdy wózek wykorzystuje aż sześć stopni swobody (6DOF) i porusza się z dużą prędkością i wysoką precyzją – bez tarcia i generowania zanieczyszczeń. Dzięki integracji z platformą ctrlX AUTOMATION udało się stworzyć kompleksowe rozwiązanie z kompaktowym systemem sterowania oraz aplikacjami zwiększającymi zakres funkcji. W rezultacie powstał zintegrowany, elastyczny system, który w pełni wykorzystuje potencjał lewitacji w środowisku przemysłowym.

System transportu w nowych sferach

ctrlX FLOW6D wyróżnia się na tle innych rozwiązań. Oto korzyści, które przesądzają o wszystkim:

 • Swobodny, jednoczesny ruch w sześciu stopniach swobody – obejmujący np. obrót, przesunięcie i pochylenie.
 • Szerokie zakresy ruchu: lewitacja na wysokości do 20 mm, nieograniczone możliwości obrotu oraz możliwość nachylenia pod kątem 10° we wszystkich kierunkach przestrzennych.
 • Dowolna orientacja płaszczyzny roboczej: pozioma, pionowa, podwieszana
 • Bezpieczne, delikatne bazowanie i parkowanie wózków w przypadku awarii zasilania.
 • Bezprzewodowe zasilanie i przesył danych do wózka.
 • Niskie zużycie energii, niezależnie od obciążenia.
 • Nienagrzewająca się powierzchnia.
 • Wózki są łatwe w obsłudze i nie stwarzają ryzyka zranienia.
 • Innowacyjne koncepcje maszyn i nowe procedury obsługi.
 • Maszyny zajmują mniej miejsca i są mniej skomplikowane.
 • Standaryzacja systemów transportu i przenoszenia.
 • Urządzenia peryferyjne oraz wyposażenie instalacyjne nie jest już potrzebne.
 • Wysoki poziom czystości dzięki beztarciowemu ruchowi wózków.
 • Wózki mogą poruszać się w zamkniętych komorach procesowych.
 • Większa wszechstronność, skalowalność i elastyczność.
 • Możliwość synchronizacji z urządzeniami peryferyjnymi w czasie rzeczywistym.
 • Komunikacja z systemami kontroli linii i maszyn.
 • Swobodny, jednoczesny ruch w sześciu stopniach swobody – obejmujący np. obrót, przesunięcie i pochylenie.
 • Szerokie zakresy ruchu: lewitacja na wysokości do 20 mm, nieograniczone możliwości obrotu oraz możliwość nachylenia pod kątem 10° we wszystkich kierunkach przestrzennych.
 • Dowolna orientacja płaszczyzny roboczej: pozioma, pionowa, podwieszana
 • Bezpieczne, delikatne bazowanie i parkowanie wózków w przypadku awarii zasilania.
 • Bezprzewodowe zasilanie i przesył danych do wózka.
 • Niskie zużycie energii, niezależnie od obciążenia.
 • Nienagrzewająca się powierzchnia.
 • Wózki są łatwe w obsłudze i nie stwarzają ryzyka zranienia.
 • Innowacyjne koncepcje maszyn i nowe procedury obsługi.
 • Maszyny zajmują mniej miejsca i są mniej skomplikowane.
 • Standaryzacja systemów transportu i przenoszenia.
 • Urządzenia peryferyjne oraz wyposażenie instalacyjne nie jest już potrzebne.
 • Wysoki poziom czystości dzięki beztarciowemu ruchowi wózków.
 • Wózki mogą poruszać się w zamkniętych komorach procesowych.
 • Większa wszechstronność, skalowalność i elastyczność.
 • Możliwość synchronizacji z urządzeniami peryferyjnymi w czasie rzeczywistym.
 • Komunikacja z systemami kontroli linii i maszyn.

 

Lewitacyjny system transportowy: ctrlX FLOW6D

Systemy planarne oferują niespotykany potencjał, który może być wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki modułowej budowie i możliwości łatwej adaptacji, mogą być wykorzystywane w wielu sektorach przemysłowych, np. branży półprzewodników, spożywczej, farmaceutycznej, a także w systemach montażu.

Jako system bezkontaktowy, ctrlX FLOW6D umożliwia efektywny, bezpieczny i skoordynowany transport, pozycjonowanie i przenoszenie ładunków. System planarny firmy Bosch Rexroth stanowi zatem kręgosłup elastycznego i wydajnego zakładu produkcyjnego. Jako system otwarty, może on płynnie współpracować z innymi systemami.

Wózki transportowe o różnych kształtach i rozmiarach, sterowane w sześciu w wymiarach, poruszają się po powierzchni roboczej, którą można adaptować modułowo. Umożliwiają to silne, specjalnie umieszczone magnesy trwałe. Większe zakresy ruchu, np. wysokość unoszenia 20 mm, kąt przechyłu 10° oraz nieograniczone możliwości obrotu w dowolnej lokalizacji, również wyznaczają nowe standardy. Sześć stopni swobody umożliwia dowolne łączenie wózków, odpowiednio do potrzeb.

Użytkownicy dysponują zasilaniem oraz danymi na platformie transportowej. Wózki są połączone i można je zmienić w aktywne elementy. W tym celu można wyposażyć je w siłowniki, czujniki i urządzenia przenoszące.

Dzięki swoim licznym funkcjom system the ctrlX FLOW6D otwiera nowe możliwości i umożliwia wprowadzenie innowacyjnych koncepcji systemów produkcyjnych. Otwarte systemy transportowe umożliwiają tworzenie zupełnie nowych koncepcji systemów i przepływów pracy. Wózki mogą być między innymi obsługiwane w komorach technologicznych, zadania transportowe i procesowe można płynnie łączyć, a całe systemy transportowe mogą być standaryzowane. Dodatkowe stopnie swobody pozwalają ograniczyć liczbę urządzeń peryferyjnych. W ten sposób system staje się bardziej komfortowy, mniej skomplikowany i tańszy.

System planarny do elastycznej automatyzacji

Lewitujący, bezkontaktowy system ctrlX FLOW6D można idealnie wykorzystywać w świecie automatyzacji firmy Bosch Rexroth. System automatyzacji ctrlX AUTOMATION stanowi podstawę do projektowania, symulacji, budowy, obsługi i serwisowania. Serce platformy, ctrlX CORE to kompaktowy i wydajny system sterowania, umożliwiający optymalne wykorzystywanie nowych systemów planarnych. Potencjał systemów lewitacyjnych można w pełni wykorzystać dzięki rozszerzeniom: nowe funkcje można w łatwy sposób dodawać za pomocą aplikacji dzięki ctrlX Store.

ctrlX AUTOMATION magazyn 2022/2023 –
Już dostępny !

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Więcej informacji!