Wróć

ctrlX SERVICES: Stwórz własne urządzenie

Pierwotnym zamysłem automatyzacji było usprawnienie stałych i powtarzalnych procesów produkcyjnych. Obecne rozwiązania skupiają się na większej elastyczności, możliwościach tworzenia nowej wartości oraz nowych modeli biznesowych. Systemy automatyki już nie dyktują użytkownikowi które procesy powinny być wykorzystywane – jest dokładnie na odwrót. Umożliwiają to narzędzia cyfrowe z pakietu ctrlX SERVICES.

ctrlX AUTOMATION to otwarta platforma umożliwiająca wykonywanie zadań w dziedzinie automatyzacji sposób możliwie jak najbardziej elastyczny i zindywidualizowany, jednocześnie ograniczając koszty. Firma Bosch Rexroth przeniosła zasadę działania smartfona do świata automatyki, łącząc produkty i rozwiązania z ekosystemem. ctrlX SERVICES jest centralnym elementem łączącym oprogramowanie, rozwiązania SaaS oraz klasyczne usługi.

Użytkownicy korzystają ze wsparcia w całym okresie eksploatacji – obejmuje ono indywidualną konfigurację rozwiązań w dziedzinie automatyzacji, stworzenie podstawowego oprogramowania za pomocą pakietu Software Development Kit (SDK) oraz wirtualnego środowiska kontroli, modeli cyfrowych, modeli symulacyjnych, wsparcie społeczności ctrlX AUTOMATION Community oraz usługi w czasie eksploatacji. Firma Bosch Rexroth gwarantuje również trwałość i przewidywalność. Z części zamiennych, usług naprawczych oraz jednostek zastępczych można będzie korzystać jeszcze przez 25 lat.

ctrlX Configurator: Łatwe tworzenie rozwiązań odpowiednio do potrzeb

  • Graficzna konfiguracja produktów i rozwiązań w dziedzinie automatyzacji
  • Konfiguracja bez wiedzy o produktach
  • Szybka dostępność spójnych i kompletnych rozwiązań

 

Platformę automatyzacji zaprojektowano tak, aby mogła być wykorzystywana odpowiednio do potrzeb. Umożliwia to ctrlX Configurator, cyfrowe narzędzie do indywidualnej konfiguracji rozwiązań z pakietu ctrlX AUTOMATION. Użytkownicy mogą dzięki niemu bardzo łatwo konfigurować kompletne rozwiązania, które są szybko dostępne. ctrlX Configurator jest pomocny we wszystkich czynnościach wykonywanych przez użytkownika – od doboru i konfiguracji produktów oraz konsultacji i przygotowania oferty, po obsługę poszczególnych aplikacji.

Korzystając z niego topologie systemów można tworzyć graficznie, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy o produktach. Jest to proste rozwiązanie, zapewniające automatyczną kontrolę zależności i określające status konfiguracji zastosowanych produktów.

Narzędzie to umożliwia konfigurację za pomocą danych właściwych dla zastosowania, automatyczny wybór dostępnych produktów oraz dynamiczny podgląd 3D.

Użytkownicy mogą korzystać z intuicyjnych i elastycznych opcji zapewniających szybką dostępność i spójną konfigurację rozwiązania. Dokumentacja produktów, dane CAD i makra EPLAN są dostępne do pobrania. Informacje uzupełniają łącza do dodatkowej dokumentacji, m.in. instrukcji obsługi. Projekt konfiguracji jest zapisywany do dalszego przetwarzania w konfiguratorze w formie spersonifikowanej.

ctrlX Store: Szybkie korzystanie i tworzenie aplikacji

  • Możliwość tworzenia własnych aplikacji lub korzystania z aplikacji firmy Bosch Rexroth i innych dostawców
  • Dostęp online do wszystkich udostępnionych aplikacji
  • Centralne zarządzanie za pomocą ctrlX Device Portal

 

Sklep ctrlX Store jest również dostosowany do potrzeb użytkowników. Szczególnie jeśli chodzi o pobieranie aplikacji. Użytkownicy mogą pobierać aplikacje firmy Bosch Rexroth lub innych dostawców bezpośrednio z ctrlX World na komputer i otrzymują potrzebne licencje. Pozwala im to szybko i łatwo łączyć aplikacje odpowiednio do potrzeb obsługiwanych urządzeń. Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z aplikacji, można je przypisywać centralnie za pomocą ctrlX Device Portal.

ctrlX Store zapewnia dostęp internetowy do wszystkich aplikacji i bibliotek pozwalających tworzyć indywidualne rozwiązania. Ekosystem można praktycznie rozszerzać poprzez integrację istniejących aplikacji od innych dostawców.

Użytkownicy mają zatem do dyspozycji szeroki wybór aplikacji i mogą z nich korzystać odpowiednio do aktualnych potrzeb. Klienci mogą pobierać aplikacje AI usprawniające produkcję i procesy lub inteligentne rozszerzenia oprogramowania do obsługi mechanizmów, takich jak przekładnie oraz systemy uchwytów i zacisków. Dostępne są także rozwiązania w zakresie łączności z systemami realizacji produkcji (MES), rozpoznawania głosu, bezpieczeństwa sieci informatycznych, wizualizacji HMI i inne.

Sposób działania: Aplikacje można pobierać w sklepie ctrlX Store i przypisywać do platformy sterowania ctrlX CORE poprzez system licencyjny. System operacyjny Linux Ubuntu umożliwia centralną i automatyczną obsługę aplikacji za pomocą narzędzia ctrlX Device Portal. Pakiet Software Development Kit dla użytkowników ctrlX AUTOMATION pozwala producentom OEM i innym dostawcom tworzyć i integrować w łatwy sposób własne aplikacje. To rozwiązanie umożliwia również łatwą aktualizację, dzięki której użytkownicy mogą zawsze korzystać z najnowszej wersji aplikacji.

 

Mając do dyspozycji ctrlX Configurator i ctrlX Store można szybko i łatwo tworzyć najlepsze systemy automatyzacji spełniające określone potrzeby i łączące najlepsze rozwiązania wszystkich użytkowników.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Widok portretowy Julian Weinkoetz, Game Changer ctrlX SERVICES

Julian Weinkoetz

Game Changer
ctrlX SERVICES

LinkedIn

 

Przyszłość automatyki przemysłowej

Dowiedz się więcej o innych wyzwaniach w obszarze automatyki i przyszłych wymaganiach – nasz artykuł przeglądowy przybliża przyszłość techniki sterowania.

POBIERZ BEZPŁATNY ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY!

Wróć