TRANSPARENTNOŚĆ PRACY MASZYN

SYSTEMATYCZNE POPRAWIANIE PRACY MASZYNY

Krótszy czas reakcji, mniej błędów i zaadresowane problemy —moduł Condition Monitoring systemu Nexeed IAS (dawniej pod nazwą Production Performance Manager) jest analitycznym i proaktywnym narzędziem do optymalizacji produkcji. Oprogramowanie zbiera i organizuje dane z różnych źródeł: linii produkcyjnej, maszyn, czujników i przekazuje sygnały ostrzegawcze lub alarmy do właściciela procesu, operatorów czy pracowników utrzymania ruchu.

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Nexeed IAS udostępnia, w intuicyjnie prosty sposób, dane opisujące aktualny stan produkcji w zakładzie. Oprogramowanie oferuje pełny przegląd, zarówno aktualnego stanu poszczególnych maszyn, jak i kompletnego systemu produkcyjnego. Prosta konfiguracja paneli i wglądów poszczególnych urządzeń pozwala personelowi utrzymania ruchu być proaktywnym w swoich zadaniach. System pozwala zmienić podejście do przestojów na linii produkcyjnej tzn. umożliwia przejście z niespodziewanych przestojów na przestoje planowane, a przez to zwiększenie wydajności. Jakość produktu można również poprawić dzięki ciągłemu monitorowaniu i rejestrowaniu danych procesowych przy użyciu tego oprogramowania.

DOBRE POŁĄCZENIE

Narzędzie działa jako samodzielne rozwiązanie, ale dzięki otwartym interfejsom można je również łączyć z innymi systemami, na przykład jako rozszerzenie systemów zarządzania produkcją MES. Ponadto klienci korzystają z istniejącego i stale rozwijającego się ekosystemu oraz otwartego protokołu PPMP dla otwartej i szybkiej integracji maszyn z systemami nadrzędnymi. System może być zainstalowany lokalnie w serwerowni użytkownika jak również w chmurze. Na początek nie trzeba kupować licencji na całą fabrykę czy linię. Wystarczy rozpocząć wdrożenie pilotowe – ograniczone np. do konkretnej maszyny - które następnie można łatwo przenieść według potrzeb na pozostałe obszary.

ZWIĘKSZONA KONKURENCYJNOŚĆ

Oprogramowanie zbiera, wizualizuje i przekazuje zdefiniowane dane z łańcuchu wartości w systemie produkcji. Reaguje na konkretne zdarzenia. Jego zalety w skrócie:

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Nexeed IAS – moduł Condition Monitoring – udostępnia klientom:
 • Monitorowanie stanu
  Ciągłe monitorowanie stanu maszyny czy linii produkcyjnej lub całego zakładu dla osiągnięcia maksymalnej przejrzystości
 • Analiza danych procesowych na żywo
  Błędy produkcyjne i odchylenia procesów zredukowane do minimum
 • Konserwacja predykcyjna
  Konfigurowalne reguły, automatyczne wiadomości i przydział zadań dla zespołów lub konkretnych pracowników
 • Elastyczne narzędzie do analizy dowolnego problemu
  Do niestandardowych zastosowań w zakładzie

UŻYTKOWNIK MASZYNY - ZWIĘKSZONA TRANSPARENTNOŚĆ MASZYNY

Przykładowa sytuacja

 • Tarcie elementów maszyny zwiększa się w przypadku braku obsługi lub błędu
 • Zużycie elementów nie postępuje równomiernie – czasem wolniej, a czasem szybciej lub wręcz nagle
 • W przypadkach krytycznych – poważna awaria to zatrzymanie produkcji

Rozwiązanie

 • Szybki retrofit w oparciu o IoT Gateway i NEXEED IAS Condition Monitoring
 • Zbieranie danych, ich lokalne składowanie w bazie danych, wizualizacja pracy maszyny – proste okablowanie Ethernet
 • Szybka detekcja zużycia mechanicznego elementów poprzez ustawienie poziomów alarmów na osiach

Korzyści dla Użytkownika Maszyny

 • Łatwy i prosty montaż okablowania z minimalnym nakładem pracy elektryka i instalacja bez potrzeby angażowania ekspertów IT
 • Notyfikacje w przypadkach przekraczania zadanych wartości granicznych, pozwalają na wcześniejsze wykrycie awarii lub im zapobieganie
 • Analiza pracy maszyny na zmianach bez pełnej obsady Utrzymania Ruchu umożliwia reakcję na stany alarmowe wtedy, kiedy jest to rzeczywiście potrzebne

PRODUCENT MASZYNY - ZYSK POPRZEZ DOSTĘP DO INFORMACJI

Przykładowa sytuacja

 • Producent Maszyny oblicza OEE na PLC w maszynie
 • Możliwość odpłatnego udostępniania takich informacji wymaga posiadania w maszynie bazy danych i pulpitu dla wizualizacji
 • Ponieważ to nie jest podstawowa działalność producenta maszyny, poszukuje on takiej opcji na rynku do łatwej integracji w swojej maszynie

Rozwiązanie

 • NEXEDD IAS moduł Condition Monitoring może być zainstalowany w chmurze lub u producenta maszyny
 • Jeśli użytkownik maszyny potrzebuje podglądu parametrów online, Producent Maszyny montuje komputer IPC i konfiguruje szybko niezbędne parametry
 • Opcja ta może być również latwo dołożona do starszych maszyn już sprzedanych klientom

Korzyści dla Producenta Maszyny

 • Korzystne cenowo doposażenie maszyny w opcje sieciowe
 • Monitorowanie pracy maszyny – możliwość sprzedaży SLA
 • Identyfikacja obszarów na potrzeby poprawy produkcji na podstawie rzeczywistych danych z pracy maszyny
 • Modyfikacji maszyn, poprawy konstrukcji, błędne użytkowanie przez klienta

MONITOROWANIE PRACY MASZYN

Oprogramowanie NEXEED wraz z IoT Gateway pomaga optymalizować koszty nowoczesnej produkcji. Ten film przedstawi ogólnie ideę monitorowania maszyn przy użyciu oprogramowania oraz pokaże jak robimy to w fabrykach grupy Bosch już dzisiaj.

POBIERZ DEMO