FAQ

FAQ BOSCH REXROTH IoT GATEWAY

1Mam pytanie dotyczące komputera PR21?

Zobacz odpowiedzi do pytań w sekcji FAQ PR21

2Jak zainstalować oprogramowanie Bosch Rexroth IoT Gateway na komputerze PR21?
Zobacz szczegóły w dokumencie IoT Gateway Installation Guide.
3Z jakich sterowników innych producentów można pobierać dane poprzez Bosch Rexroth IoT Gateway?
Bosch Rexroth IoT Gateway wspiera pobieranie danych z następujących sterowników:
 • Siemens S7 - Series 300/400, 1200/1500
 • Siemens S5 –wszystkie typy*
 • Beckhoff ADS - TwinCAT2, TwinCAT3
 • Rockwell ControlLogix - Series wspierające protokół CIP wraz z Rockwell Read Tag Service
 • Bosch Rexroth –seria XM oraz L10/40
* – z wykorzystaniem konwertera
Pełną listę z aktualnymi typami urządzeń i protokołów z którymi łączy się oprogramowanie Bosch Rexroth IoT Gateway znajdziesz w obszarze Wsparcie
4Jak uzyskać plik snap z Bosch Rexroth IoT Gateway dla system Linux?
Skontaktuj się z nami.
5Czy Bosch Rexroth IoT Gateway wspiera interfejs I/O-Link?
Bosch Rexroth IoT Gateway w obecnej chwili nie wspiera jeszcze interfejsu I/O-Link. Prace nad wsparciem tego protokołu obecnie trwają.
6Czy Bosch Rexroth IoT Gateway realizuje odczyt, zapis czy odczyt i zapis danych w trakcie pracy z maszyną?
Bosch Rexroth IoT Gateway posiada jedynie uprawnienia do odczytu danych z maszyny (jest to zrealizowane celowo z powodów bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania nieingerowania w kod PLC monitorowanej maszyny). Istnieje możliwość zapewnienia pętli zwrotnej do sterownika PLC maszyny poprzez np. wystawienie zmiennej poprzez wbudowany w Bosch Rexroth IoT Gateway serwer OPC-UA – jednakże w takim przypadku wymagana jest zmiana oprogramowania sterownika PLC maszyny, która może być wykonana jedynie przez autora/konstruktora/programistę PLC maszyny w celu pobrania zmiennej. Od wersji V3.5 dostępna jest opcja wysterowania wyjścia cyfrowego lub analogowego w module S20 połączonego z IoT Gateway poprzez moduł Ethernet Bus Coupler. W ten sposób zewnętrzny sterownik może również odczytać stan zmiennej i odpowiednio zareagować np. zatrzymać maszynę lub proces.
7Jak uruchomić Bosch Rexroth IoT Gateway w wersji demo w systemie MS Windows?
 1. Pobierz wersję demo Bosch Rexroth IoT Gateway. W tym celu przejdź na stronę pobrania wersji demo Bosch Rexroth IoT Gateway.
 2. Sprawdź czy masz w systemie MS Windows zainstalowany tzw. 64 bitowy runtime maszyny Java. Jeśli nie, zainstaluj jedno z wybranych środowisk Java Runtime: Oracle Java version 8, OpenJDK8 (Java 1.8.0 - wyższe wersje nie są wspierane).
 3. Rozpakuj pobrany plik .zip z Bosch Rexroth IoT Gateway w dowolnym folderze.
 4. Przejdź do folderu, do którego rozpakowano plik zip.
 5. Otwórz folder app .
 6. Uruchom start.bat.  Pojawi się terminal (zazwyczaj ciemny ekran), na którym pojawią się komunikaty uruchomieniowe oraz na końcu informacja o braku licencji produkcyjnej. Od tego momentu oprogramowanie będzie działać przez 2 godziny w wersji demo.
 7. Nie zamykaj poprzednio otwartego okienka – to w nim tak naprawdę jest uruchomiony serwer, do którego będziemy się teraz łączyli przez przeglądarkę internetową.
 8. Otwórz przeglądarkę – praktycznie dowolną z jakiej korzystasz - i wejdź na stronę https://localhost:8888. Jeśli pojawi się komunikat o ryzyku otwarcia tej strony, można go tym razem zignorować i zaakceptować.
 9. Pojawi się ekran logowania Bosch Rexroth IoT Gateway. Aby się zalogować należy wprowadzić domyślne informacje logowania użytkownika: admin oraz hasło: admin.  Aby kontynuować należy przeczytać i zatwierdzić postanowienia licencji EULA i zmienić domyślne hasło.
 10. W przeglądarce pojawi się ekran domowy Bosch Rexroth IoT Gateway.

 11. Od tego momentu możemy przetestować oprogramowanie w swoim przykładowym środowisku. Można pobrać dane z dostępnych czujników lub obsługiwanych urządzeń. W bazie wiedzy znajdziesz instrukcje krok po kroku jak pobrać dane np. ze sterownika S7-1200 firmy Siemens czy serwonapędów firmy Bosch Rexroth.
 12. Jeśli na komputerze, na którym uruchomiony został Bosch Rexroth IoT Gateway mamy dostęp do internetu możemy nawet spróbować wysłać dane do chmury obliczeniowej!
 13. Nie należy zapominać, że w systemie Bosch Rexroth IoT Gateway mamy dostępną również obszerną pomoc (ang. Help). Aby się do niej dostać klikamy na ikonce „hamburgerka” w lewym górnym rogu ekranu i wybieramy opcję „Help”.

 14. Aby zakończyć pracę z wersją demo wystarczy wyjść z okienka przeglądarki oraz zamknąć ekran terminala, na którym wcześniej wystartowany został Bosch Rexroth IoT Gateway. Wszystkie ustawienia w systemie demo pozostają bez zmian. Po ponownym uruchomieniu demo możemy kontynuować test bez obawy o utratę danych.
8Jak uruchomić Bosch Rexroth IoT Gateway w wersji demo w systemie Linux?
 1. Pobierz wersję demo Bosch Rexroth IoT Gateway. W tym celu przejdź na stronę pobrania wersji demo Bosch Rexroth IoT Gateway.
 2. Sprawdź czy masz w systemie Linux tzw. 64 bitowy Runtime Java. W tym celu wpisz komendę:
  user@IoT_Gateway:/mnt/c/Windows/System32$ java -version
  Jeśli w wyniku pojawi się informacja jak poniżej możesz przejść do dalszych korków.
  user@IoT_Gateway:/mnt/c/Windows/System32$ java -version
  openjdk version "1.8.0_275"
  OpenJDK Runtime Enviroment (build 1.8.0275-8u275-b01-0ubuntu1~18.04-b01)
  OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.275-b01, mixed mode)
  Jeśli brak w systemie Java Runtime, zainstaluj jedno z wybranych środowisk np. Oracle Java version 8 lub OpenJDK8 Java 1.8.0 (wyższe wersje nie są wspierane). Szczegółowe instrukcje można znaleźć w internecie.

  Dla przykładu aby zainstalować Java Runtime w wersji openJDK 1.8 w systemie Ubuntu należy wykonać komendę
  user@IoT_Gateway:/mnt/c/Windows/System32$ sudo apt install openjdk-8-jre
 3. Rozpakuj pobrany wcześniej plik .zip z Bosch Rexroth IoT Gateway w dowolnym folderze.
 4. Przejdź do folderu, do którego rozpakowano plik zip.
 5. Otwórz folder app .
 6. Uruchom skrypt start.sh
  user@IoT_Gateway:/mnt/c/Install/IoT_Gateway/IoTGateway-V3.4.0/app$ ./start.sh
  W terminalu zacznie pojawiać się dużo komunikatów uruchomieniowych oraz na końcu informacja o braku licencji produkcyjnej. Od tego momentu oprogramowanie będzie działać przez 2 godziny w wersji demo.
 7. Dalsze kroki są identyczne jak w odpowiedzi na pytanie dot. uruchomienia Bosch Rexroth IoT Gateway w systemie MS Windows (należy kontynuować od punktu 8 tamtej odpowiedzi).
9Jak mogę wykonać kopię ustawień IoT Gateway oraz przywrócić zapisane wcześniej ustawienia?
W celu wykonania kopi lub przywrócenia ustawień Bosch Rexroth IoT Gateway należy skorzystać z funkcjonalności Backup/Restore dostępnej z ekranu domowego. W wynik wykonania funkcji Backup powstanie plik o rozszerzeniu *.iiot. Plik ten zawiera aktualną konfigurację oprogramowania wraz z kluczami i certyfikatami PKI. W celu wczytania konfiguracji np. do systemu sprzed zmian jakie wykonaliśmy wystarczy z poziomu funkcji Restore wybrać plik *.iiot i przywrócić ustawienia systemu. Po restarcie IoT Gateway będzie miał taką samą konfigurację jak w zapisanym pliku *.iiot .
10Co się stanie gdy połączenie do systemu nadrzędnego np. chmury zostanie przerwane lub są chwilowe problemy z dostępem do internetu? Czy Bosch Rexroth IoT Gateway jest w stanie sobie z tym poradzić?
Wartości, które zostały odczytane np. z sensorów lub sterowników na linii są zapisywane w takim przypadku w wewnętrznym buforze zgodnie z ustawieniami bufora dla konkretnego połączenia (Processing’u) – max. 10.000 wartości. Pozwala to na przesłanie zaległych danych w momencie przywrócenia połączenia do internetu lub systemu nadrzędnego za max. ostatnich 16 minut. Bufor danych jest buforem w pamięci operacyjnej komputera, na którym wystartowano Bosch Rexroth IoT Gateway, a więc w przypadku braku zasilania wartości te zostaną bezpowrotnie utracone.
11Czy Bosch Rexroth IoT Gateway może pobierać dane ze sterowników Rexroth L10 / L40?
Tak, Bosch Rexroth Iot Gateway może pobierać dane ze sterowników Rexroth L10 / L40 poprzez protokół Modbus. Po szczegóły połączenia prosimy o kontakt z nami.
12Czy jest dostępny obraz Bosch Rexroth IoT Gateway dla środowiska docker?
Tak. W celu uzyskania obrazu Bosch Rexroth IoT Gateway dla środowiska docker zapraszamy do kontaktu z nami.
13Czy Bosch Rexroth IoT Gateway może współpracować ze środowiskiem Node Red?
Tak, jest to możliwe. Przykłady takiej integracji na komputerze PR21 mamy w swoim portfolio projektów. Zapraszamy do kontaktu z nami.
14Czy Bosch Rexroth IoT Gateway potrafi obsługiwać proxy w celu wyjścia do internetu?
Tak. Odpowiednie ustawienia dla serwera Proxy, z którego ma korzystać Bosch Rexroth IoT Gateway znajdują się w zakładce Settings. Aby się do niej dostać postępujemy kolejno wykonując kroki zaczynając z ekranu startowego
 1. Klikamy na ikonkę ”hamburgerka”
 2. Następnie opcję „Settings”
 3. W kolejnym okienku wybieramy „Proxy”
 4. Ustawiamy znacznik w polu „Enable Proxy”
 5. W polu „Host” wpisujemy adres IP lub nazwę serwera proxy
 6. W polu „Port” wpisujemy port serwera proxy np. 8080
 7. W polu „Username” wpisujemy nazwę użytkownika jeśli proxy wymaga autentykacji
 8. W polu „Password” wpisujemy hasło do autentykacji na serwerze proxy dla powyższego użytkownika.
 9. Aby zapisać konfigurację wybieramy przycisk „Save”
15Jak można zmienić domyślny port 8888, pod którym startowany jest IoT Gateway na komputerze np. port 8888 jest już używany przez inną aplikację a chcemy uruchomić usługę na porcie 9999?
W celu zmiany portu na inny niż domyślny 8888 należy
 1. Zastopować usługę IoT Gateway
 2. Wyedytować plik config.properties znajdujący się w folderze conf
 3. W pliku config.properties znajdujemy sekcję #HTPPS-Settings – przykład poniżej
  # HTTPS-Settings
  #org.apache.felix.https.keystore=./conf/IoTGatewayKeystore.jks see: start.bat or start.sh
  org.apache.felix.https.keystore.key.password=1234567890
  org.apache.felix.https.keystore.password=1234567890
  org.apache.felix.https.enable=true
  org.apache.felix.http.enable=false
  org.osgi.service.http.port.secure=8888
 4. Zmieniamy nr portu np. na 9999 w linii:
  org.osgi.service.http.port.secure=8888
  na:
  org.osgi.service.http.port.secure=9999
 5. Zapisujemy zmianę
 6. Uruchamiamy IoT Gateway np. poprzez start.bat
 7. Usługa będzie od tego momentu dostępna pod adresem https://localhost:9999
16Czy IoT Gateway posiada wbudowany serwer OPC-UA?
Tak. IoT Gateway posiada wbudowany serwer OPC-UA, który automatycznie publikuje stan odczytywanych punktów danych np. zmiennych z maszyny czy sensora.
17Czy na serwerze OPC-UA wbudowanym w IoT Gateway możliwe jest zaimplementowanie własnego modelu informacyjnego tzw. custom model ?
Tak. IoT Gateway pozwala na zaimplementowanie własnego modelu danych. Użytkownicy i producenci maszyn mogą więc modelować swoje specyficzne dane w przestrzeni nazw OPC UA.
18Czy serwer OPC-UA wbudowany w IoT Gateway jest opcją dodatkowo płatną?
Serwer OPC-UA jest integralną częścią oprogramowania IoT Gateway i nie płaci się za niego dodatkowo.
19Jakie funkcjonalności oferuje serwer OPC-UA wbudowany w IoT Gateway?
Serwer OPC-UA wbudowany w IoT Gateway oferuje poniższe funkcjonalności:
 • udostępnienie wszystkich zmiennych odbieranych z maszyn/sensorów lub wygenerowanych w symulatorze dla klientów OPC UA
 • przestrzeń adresów OPC UA została zaimplementowana w sposób kompatybilny z serwerami IndraMotion MLC/MTX UA z wykorzystaniem obszaru nazw -URI
 • automatycznie udostępnia wartości statystyczne zbieranych sygnałów
 • pozwala odczytać wartości historyczne zbieranych sygnałów
 • oferuje szereg zmiennych opisujących stan procesu serwera IoT Gateway oraz komputera (hosta), na którym jest uruchomiony np. pamięć, CPU, parametry JAVA
 • prezentuje log pracy serwisu IoT Gateway oraz aktualne błędy w trakcie pracy
 • oferuje dowolność w konfiguracji parametrów dotyczących zbieranej historii oraz statystyk dla odbieranych sygnałów
 • obsługa certyfikatów
20Dlaczego nie widzę ustawień serwera OPC-UA w wersji ewaluacyjnej (demo) IoT Gateway?
Aby w menu pojawiła się opcja konfiguracji serwera OPC-UA w ramach IoT Gateway (tak jak to pokazano poniżej) należy tą opcję aktywować.

Kroki do aktywacji ustawień serwera OPC-UA z GUI IoT Gateway:
 1. Z menu głównego wybieramy ikonkę „hamburgerka”, a następnie opcję „Bundles”.
 1. Znajdujemy pakiet oprogramowania (kolumna Name) o nazwie OPC UA Server i po prawej stronie ekranu wybieramy odpowiadający przycisk „Enable”.
 1. Po chwili przycisk „Enable” zamieni się na „Disable”.
 1. Po przejściu na stronę główną i odświeżeniu strony (np. klawiszem F5) opcja konfiguracji serwera OPC UA pojawi się na ekranie - tak jak to pokazano na początku tej odpowiedzi.
21Gdzie należy wprowadzić numer licencji oprogramowania IoT Gateway?

W celu uruchomienia oprogramowania IoT Gateway w wersji produkcyjnej należy wprowadzić nr zakupionej licencji. W tym celu wybieramy z menu ikonkę „hamburgera” (1) następnie wybieramy opcję „Licensing” (2).

Na ekranie wprowadzany numer licencji w polach (3), (4), (5), (6), (7), a następnie klikamy w opcję „Add” (8). Poprawne przyjęcie numeru licencji zostanie potwierdzone komunikatem na ekranie.

W przypadku poprawnej aktywacji oprogramowania w kolumnie „Availiability” zobaczymy informacje „Licensed” przy opcji, którą zakupiliśmy. W przypadku braku aktywacji danej opcji oprogramowania IoT Gateway w kolumnie „Availiability” zobaczymy informacje „Unlicensed”.

FAQ PR21

1Jak skorzystać z dołączonego do komputera PR21 nośnika pamięci USB (ang. recovery stick) w celu odtworzenia instalacji systemu operacyjnego?
 1. Jeśli komputer PR21 działa należy go wyłączyć.
 2. Należy włożyć klucz USB do komputera PR21 oraz podłączyć klawiaturę również do portu USB. W przypadku komputera PR21 w wersji basic będzie potrzebny w tym celu hub USB ponieważ ta wersja komputera posiada fizycznie tylko jeden port USB.
 3. Do portu HDMI komputera PR21 należy podłączyć monitor.
 4. Włączamy komputer PR21 i wciskamy co 1-2 sekundy klawisz F7 do momentu ukazania się ekranu boot’owania.
 5. Wybieramy nośnik USB "UEFI: USB DISK 2.0 PMAP” jako źródło systemu, który PR21 ma wystartować.
 6. Wybieramy w dalszej kolejności ‘Recovery CD”.
 7. Wybieramy opcję ”Ubuntu Core Installer” i postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 8. System po instalacji wyłączy się samodzielnie
 9. Aby zalogować się do odtworzonego systemu należy go najpierw wystartować poprzez wciśnięcie przycisku Power.
2Jakie są domyślne ustawienia sieciowe komputera PR21?
Komputer PR21 posiada w standardzie dwa porty Ethernet, które są wstępnie skonfigurowane w następujący sposób:
Port XF 5 (LAN A) eth0 DHCP
Port XF6 (LAN B) eth1 Adres IP : 192.168.0.1 Maska: 255.255.255.0
3Jak zmienić ustawienia sieciowe komputera PR21?
Najprostszy sposób zmiany ustawień sieciowych komputera PR21 to:
 1. Zalogowanie się na konsolę
 2. Wydanie komendy

  $ sudo console-conf
 3. Ustawienie adresów portów eth0 i eth1 wg uznania.
 4. Po wyjściu z powyższego narzędzia, adresy IP portów Ethernet zostaną zmienione natychmiast jednakże zaleca się wykonanie restartu systemu. W tym celu wydajemy komendę:

  $ sudo reboot

 5. Po restarcie system będzie miał ustawione wcześniej wpisane adresy IP.
4Jaki system operacyjny działa na komputerze PR21?
Linux Ubuntu Core 16
5Jak można zmienić ustawienia daty i czasu w komputerze PR21?
W celu zmiany ustawień daty i czasu należy podpiąć komputer PR21 do internetu i skonfigurować usługę NTP.
Wykonuje się to poniższymi komendami Jako przykład wybrano strefę czasową Europe/Warsaw

Instalacja usługi NTP Service (synchronizacja czasu)
$ sudo snap install ntpcontrol
$ sudo snap connect ntpcontrol:timeserver-control
$ sudo snap set ntpcontrol ntpserver=0.europe.pool.ntp.org
Ustawienie strefy czasowej:
$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Warsaw
6Gdzie znajdę informacje o numerze licencji w celu aktywacji oprogramowania IoT Gateway zakupionego razem z komputerem PR21?

Oprogramowanie IoT Gateway dostarczone wraz z komputerem PR21 nie ma fabrycznie aktywowanego numeru licencji. W takim przypadku działa jedynie przez 2 godziny (w trybie demo) od momentu uruchomienia komputera PR21.

Numer licencji umieszczony jest na dokumencie licencji dostarczonym w pudełku wraz z komputerem PR21.

Dokument licencji przedstawiono na rysunku poniżej. Strona tytułowa zawiera informacje prawne dotyczące sprzedawanego przez naszą firmę oprogramowania. Na odwrocie dokumentu znajduje się klucz niezbędny do aktywacji oprogramowania IoT Gateway.

Po uruchomieniu komputera PR21 oraz zalogowaniu się do oprogramowania IoT Gateway należy numer zakupionej licencji wprowadzić do systemu.

Jeśli dokument licencji został zagubiony prosimy o skontaktowanie z naszym Działem Serwisu podając nr seryjny komputera PR21 oraz informacje o zakupie oprogramowania IoT Gateway (np. skan faktury lub dowodu dostawy).

POBIERZ DEMO