Towary konsumpcyjne

Inteligentne i sprawne pakowanie towarów konsumpcyjnych

Towary konsumpcyjne, takie jak chipsy i batoniki czekoladowe, a także artykuły niespożywcze (non-food) muszą być obecnie pakowane i wprowadzane na rynek coraz szybciej i taniej. Duża szybkość pakowania nie może odbywać się jednak kosztem szczelności opakowań, która znacznie wydłuża termin przydatności do spożycia i bezpieczeństwo produktów. Wymaga to stosowania technologii pomocniczych, które pozwolą przyspieszyć i zautomatyzować procesy pakowania.

Dzięki rozwiązaniom automatyzacyjnym w maszynach do pakowania producenci mogą zwiększyć efektywność, skrócić cykle produkcyjne i pakować więcej produktów w jednostce czasu. Niesie to ze sobą duże korzyści ekonomiczne. Umożliwia też znacznie szybsze wprowadzanie modyfikacji pod kątem innych lub nowych wymagań w zakresie opakowań. Rozwiązania automatyzacyjne przyczyniają się także do utrzymywania stałej jakości, ponieważ gwarantują przestrzeganie określonych standardów i wymogów oraz minimalizują liczbę błędów w procesach, które wcześniej były wykonywane ręcznie.

Na platformie ctrlX AUTOMATION firma Bosch Rexroth oferuje całościowe i modułowe rozwiązania automatyzacyjne dostosowane do techniki opakowań – zwłaszcza na potrzeby towarów konsumpcyjnych. Jest to otwarte, kompletne rozwiązanie, które udostępnia wszystkie elementy sprzętowe i programowe pozwalające zadbać o automatyczne sterowanie, regulację, monitorowanie i optymalizację maszyn do pakowania, np. maszyn napełniająco-pakujących. Ten zestaw rozwiązań automatyzacyjnych obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi oraz umożliwia stworzenie modułowego, kompletnego systemu, który łączy wszystkie komponenty w sieć, koordynuje ich działanie i nimi steruje. Dopełniają go aplikacje, które w razie potrzeby pozwalają rozszerzyć funkcjonalność pod kątem potrzeb branży opakowań.

Nowe rozwiązania do automatyzacji pracy maszyn do pakowania

Zestaw rozwiązań automatyzacyjnych ctrlX AUTOMATION zapewnia niemal nieograniczoną swobodę działania. Można go wykorzystać do obsługi napędu, sterowania i sieci w wielu segmentach branży opakowań. Jednym z możliwych obszarów zastosowania są maszyny do formowania, napełniania i zamykania – zarówno pionowe VFFS (Vertical Form, Fill and Seal), jak i poziome HFFS (Horizontal Form, Fill and Seal). Pionowe urządzenia tego typu nadają się zwłaszcza do pakowania np. chipsów, natomiast maszyny poziome są używane m.in. do pakowania batoników czekoladowych. Oba typy maszyn działają z dużą szybkością i zapewniają niezawodną szczelność.

Platforma ctrlX AUTOMATION może znakomicie wspierać maszyny pakujące w obu wersjach w aplikacjach LRA (Low Range Application), MRA (Mid Range Application) i HRA (High Range Application).

W przypadku najmniejszego rozwiązania LRA sterownik jest zintegrowany z napędem pierwszej osi. Pozostałe dwie osie są obsługiwane przez napęd dwuosiowy. Sterownik ctrlX CORE jest połączony przez EtherCAT ze zdecentralizowanymi modułami ctrlX I/O i sterownikiem bezpieczeństwa ctrlX SAFETY. W tego typu rozwiązaniach często używane są czujniki temperatury lub kontrastu, a także enkodery osi głównej. Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego (Safe Torque Off – STO) jest tu zrealizowana przez dyskretne okablowanie. Z kompaktowym sterownikiem jest też połączony internetowy interfejs ctrlX HMI. Serwer HMI może działać bezpośrednio w sterowniku w połączeniu z panelem internetowym lub na komputerze PC z systemem Windows (np. panelu PC), aby optymalizować i zabezpieczać działanie sterownika ctrlX CORE. W ten sposób powstaje kompaktowe, bezpieczne i ekonomiczne kompleksowe rozwiązanie o bardzo dużej efektywności.

W razie potrzeby rozwiązanie można rozbudować za pomocą dodatkowych komponentów i skalować pod kątem najwyższych wymagań. Architektura oparta na aplikacjach umożliwia łatwą integrację własnego know-how lub aplikacji firmy Bosch Rexroth i innych firm, np. w zakresie ruchu i IoT. Wśród przykładów można tu wymienić aplikacje ctrlX MOTION i Bosch Device Bridge.

Na platformie ctrlX AUTOMATION kluczowa jest prostota. Firma Bosch Rexroth zapewnia najprostsze narzędzia inżynieryjne i intuicyjną obsługę. Gotowy do użytku, otwarty projekt aplikacji dla maszyny pakującej oznacza dla użytkowników wiele korzyści. Pozwala rozpocząć pierwszy projekt w ciągu zaledwie 10 minut, uzyskać nawet 60-procentowe oszczędności czasowe przy kodowaniu i w większym stopniu ponownie wykorzystywać gotowy już kod. Udostępnia także internetowy interfejs HMI dostosowany do wymiarów ekranów różnych urządzeń i otwarty kod źródłowy.

Dzięki modelowi „Security by Design” ten przyszłościowy system automatyzacji zapewnia największe bezpieczeństwo na wszystkich poziomach. Integracja z rozwiązaniami IoT otwiera również drzwi do inteligentnej fabryki.

Obraz monitora komputera przedstawiający konfigurację aplikacji ctrlX Configurator.

ctrlX Configurator

ctrlX Configurator pozwala w intuicyjny sposób projektować własne rozwiązania do automatyki. Proces konfiguracji jest łatwy, szybki i niezawodny. Pożądane topologie systemu można kompletować w sposób w pełni zgodny z potrzebami i pobierać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przejdź do ctrlX Configurator

Przykładowe aplikacje w branży opakowań:

Platforma ctrlX AUTOMATION udostępnia rozwiązania automatyzacyjne do najróżniejszych zastosowań związanych z formowaniem, napełnianiem i zamykaniem opakowań.

Architektura automatyzacji oparta na napędach ctrlX AUTOMATION dla przemysłu dóbr konsumpcyjnych z ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX SAFETY i ctrlX IO

Maszyna napełniająco-pakująca – LRA

Kompaktowa, bezpieczna i ekonomiczna automatyzacja przy użyciu sterownika wbudowanego w napęd.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

Architektura automatyzacji oparta na sterowaniu ctrlX AUTOMATION dla przemysłu dóbr konsumpcyjnych z ctrlX CORE, ctrlX I/O, ctrlX HMI, ctrlX SAFETY i ctrlX DRIVE.

Maszyna napełniająco-pakująca – MRA

Duża elastyczność dzięki funkcjom SafeMotion zintegrowanym z napędem i sterownikiem ctrlX CORE w wersji Embedded, dodatkowe możliwości połączenia ze sterownikami innych firm oraz opcje bezpośredniego połączenia modułów ctrlX I/O ze sterownikiem ctrlX CORE bez łącznika magistrali.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

Architektura automatyzacji oparta na sterowaniu ctrlX AUTOMATION dla przemysłu dóbr konsumpcyjnych z ctrlX CORE, ctrlX I/O, ctrlX HMI, ctrlX SAFETY i ctrlX DRIVE.

Maszyna napełniająco-pakująca – HRA

Najwyższa wydajność i najwięcej opcji łączności dzięki sterownikowi ctrlX CORE, licznym czujnikom i integracji ze standardem I/O-Link, rozszerzonej gamie zabezpieczeń oraz przemyślanemu połączeniu napędów ctrlX DRIVE i IndraDrive Mi. Przykładową aplikację można dowolnie rozszerzać za pomocą rozwiązań partnerów z ekosystemu ctrlX World, np. firm WAGO, ifm czy SICK.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION Community

Potrzebujesz więcej informacji? Na stronie społeczności ctrlX AUTOMATION Community znajdziesz wpisy na blogu, aplikacje na GitHubie oraz instrukcje dotyczące automatyki budynkowej i wielu innych zastosowań platformy ctrlX AUTOMATION.

Przykład do ctrlX AUTOMATION Community

Referencje

Dopasowywanie produktów ctrlX AUTOMATION