Automatyzacja magazynów

Automatyzacja logistyki wewnętrznej – wsparcie dla produktywności

W centrach dystrybucyjnych postępuje automatyzacja różnych etapów procesów na całej długości łańcucha dostaw – od przyjęcia towaru przez przechowywanie w magazynie wysokiego składowania po kompletowanie zamówień i wysyłkę. Zautomatyzowane procesy pomagają firmom sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym. Pozwalają im nabrać szybkości, a jednocześnie zwiększyć elastyczność i jakość.

Wprowadzenie systemów automatycznych do całego przepływu materiałów przyspiesza procesy, co korzystnie wpływa na produktywność. Rozwiązania automatyzacyjne wspomagają też precyzyjne i niezawodne wykonywanie zadań logistycznych w zakładzie. Odciążają w ten sposób pracowników oraz zmniejszają liczbę poprawek i błędów. Systemy automatyczne rozwijają się przy tym wraz z powierzanymi im zadaniami. Można je stopniowo rozbudowywać i bez trudu dopasowywać do nowych wymagań.

Automatyzacja logistyki wewnętrznej i magazynowania

W ramach logistyki wewnętrznej odchodzi się od odizolowanych systemów, ponieważ w nowoczesnym przemyśle wszystko jest ze sobą połączone. Dlatego przedsiębiorstwa stawiają na całościowe rozwiązania umożliwiające pełną integrację z Internetem rzeczy (IoT). Otwarta, kompletna platforma ctrlX AUTOMATION udostępnia wszystkie elementy, które pozwalają kompleksowo zadbać o automatyczne sterowanie systemami logistycznymi oraz ich regulację, monitorowanie i optymalizację. Ten zestaw rozwiązań automatyzacyjnych obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi oraz umożliwia stworzenie modułowego, kompletnego systemu, który łączy wszystkie komponenty w sieć, koordynuje ich działanie i nimi steruje. Za pomocą bardzo innowacyjnej technologii aplikacji można w razie potrzeby rozszerzyć jego funkcjonalność pod kątem logistyki wewnętrznej.

Oto typowy scenariusz w centrum dystrybucyjnym. Palety docierają do punktu przyjęcia towaru, są w dużej mierze ręcznie zdejmowane z ciężarówki i trafiają do magazynu palet. Tutaj do akcji wkraczają wózki widłowe, a coraz częściej także układnice lub paletowe wózki wahadłowe (shuttle), które w pełni automatycznie układają palety w magazynie. Konieczna później separacja palet następuje w ramach ręcznej depaletyzacji. Następnie minikontenery są zwykle tymczasowo umieszczane w magazynie kompletacyjnym. Tam w pełni automatycznym załadunkiem i rozładunkiem pojemników zajmują się układnice i systemy wózków wahadłowych. To z tego miejsca odbywa się kompletowanie, pakowanie i wysyłka zamawianych towarów. Proces ten może być realizowany ręcznie lub automatycznie. W ramach w pełni automatycznego kompletowania zamówień coraz częściej stosowane są roboty portalowe i przegubowe.

Firma Bosch Rexroth oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby automatyzacji wszystkich obszarów logistyki wewnętrznej. Przykładem może tu być zestaw rozwiązań dla układnic z podnośnikiem, stworzony z myślą o magazynach wysokiego składowania. To rozwiązanie automatyzacyjne obejmuje kompaktowy sterownik ctrlX CORE, napęd ctrlX DRIVE, moduły ctrlX I/O, rozwiązanie zabezpieczające ctrlX SAFETY oraz zdecentralizowane rozwiązanie do obsługi napędów IndraDrive Mi na podnośnikach. Zdecentralizowana technika napędowa pozwala znacznie zmniejszyć ilość okablowania doprowadzanego do podnośnika i zaoszczędzić miejsce w głównej szafie sterowniczej. To jednak jeszcze nie wszystkie zalety rozwiązania. Najnowocześniejszy system sterowania ruchem umożliwia maksymalne skrócenie cykli i integrację z IoT, kompaktowe napędy ctrlX DRIVE zwracają energię do sieci, zapewniając w ten sposób energooszczędny ruch, a bezpieczny, otwarty sterownik ctrlX CORE współdziała z Internetem rzeczy. Kompaktowe szafy sterownicze pozwalają natomiast optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Firma Bosch Rexroth ma też w ofercie odpowiednie zestawy rozwiązań stworzone z myślą o robotach portalowych, wózkach wahadłowych, pojazdach autonomicznych i autonomicznych robotach mobilnych oraz systemach paletyzacji. To skalowalne rozwiązania, które dzięki technologii aplikacji można rozbudowywać zgodnie z potrzebami o funkcje do automatyzacji logistyki wewnętrznej i magazynowania.

ctrlX Configurator

ctrlX Configurator pozwala w intuicyjny sposób projektować własne rozwiązania do automatyki. Proces konfiguracji jest łatwy, szybki i niezawodny. Pożądane topologie systemu można kompletować w sposób w pełni zgodny z potrzebami i pobierać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przejdź do ctrlX Configurator

Przykładowe aplikacje w ramach logistyki wewnętrznej

Platforma ctrlX AUTOMATION umożliwia automatyzację najróżniejszych systemów logistyki wewnętrznej: od rozwiązań do paletyzacji przez układnice po roboty portalowe i wózki wahadłowe typu shuttle.

Układnica

Wariant bez szafy sterowniczej, nawet o 90% mniej okablowania, zoptymalizowane i usprawnione procesy.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

Robot portalowy

Mniej miejsca potrzebnego w szafie sterowniczej; mały, lekki i otwarty sterownik; połączenie ze środowiskiem IT; łatwe połączenie z oprogramowaniem logistycznym.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

Wózek wahadłowy

Wózki szynowe z kompaktowym sterownikiem, funkcjami bezpieczeństwa i napędem akumulatorowym.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

Paletyzacja

Na potrzeby robotów kartezjańskich: oszczędność miejsca dzięki integracji sterownika z napędem, zgodność z koncepcją Przemysł 4.0, bezpieczeństwo i łatwa obsługa.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION Community

Potrzebujesz więcej informacji? Na stronie społeczności ctrlX AUTOMATION Community znajdziesz wpisy na blogu, aplikacje na GitHubie oraz instrukcje dotyczące automatyki budynkowej i wielu innych zastosowań platformy ctrlX AUTOMATION.

Przykład do ctrlX AUTOMATION Community

Dopasowywanie produktów ctrlX AUTOMATION