Automatyka budynkowa

Automatyka budynkowa: wydajność i energooszczędność

Oszczędzanie energii i zwiększanie wydajności można kontrolować. Dzięki automatyce budynkowej możliwe jest sterowanie systemami ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i oświetlenia oraz zużyciem wody tak, aby jak najoszczędniej gospodarować zasobami i wykorzystywać je tylko wtedy, gdy są potrzebne. Taka optymalizacja funkcjonowania ma znacznie obniżać koszty eksploatacji budynków przemysłowych i biurowych, a zarazem stwarzać dla wszystkich pracowników optymalne warunki do wykonywania zadań z maksymalną wydajnością.

W fabryce przyszłości automatyka budynkowa powinna być zgodna z zasadami koncepcji Przemysł 4.0. Wszystkie systemy są tu ze sobą powiązane. Kompleksowe, całościowe rozwiązanie obsługuje automatyczne sterowanie wyposażeniem budynkowym oraz regulowanie, monitorowanie i optymalizowanie jego pracy. Dba o to zestaw rozwiązań automatyzacyjnych ctrlX AUTOMATION. Udostępnia on sprzęt, oprogramowanie i usługi oraz umożliwia stworzenie modułowej, kompletnej platformy, która w efekcie łączy wszystkie systemy, steruje nimi i koordynuje ich działanie. do kluczowych unikalnych cech rozwiązań ctrlX AUTOMATION należą technologia oparta na aplikacjach, która pozwala zwiększać funkcjonalność automatyki budynkowej zgodnie z potrzebami, oraz radykalna otwartość zarówno w obszarze programowania, jak i na wszystkich innych płaszczyznach.

Grafika pokazuje możliwe zastosowania ctrlX AUTOMATION w automatyce budynkowej, oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, systemy bezpieczeństwa i hala produkcyjna są sterowane decentralnie i wizualizowane centralnie

Optymalizacja budynków przemysłowych: precyzyjne sterowanie, regulacja i monitorowanie

Platforma ctrlX AUTOMATION integruje pełne wyposażenie techniczne budynków, sterowniki mediów, komunikację przemysłową i aplikacje w jednym rozwiązaniu. W przemyśle możliwości kompleksowej automatyki budynkowej uwzględniającej różne systemy obejmują zarówno proste sterowanie oświetleniem za pomocą czujników ruchu, jak i złożone rozwiązania sterujące, które koordynują np. działanie rolet przeciwsłonecznych i klimatyzacji.

Zoptymalizowane oświetlenie w ramach optymalizacji budynków przemysłowych pozwala oszczędzać energię. Dzięki technologii sterowania ctrlX CORE można włączać i wyłączać oświetlenie oraz dostosowywać je do obecności ludzi, jasności i sytuacji. O integrację w poziomie i w pionie na potrzeby łączności i pracy w sieci dba rozwiązanie ctrlX I/O.

Tam, gdzie jest światło, jest też cień. Przez optymalne zacienienie można nie tylko oszczędzać energię, lecz także zwiększać komfort przebywania np. na stanowisku pracy. System automatyki budynkowej dba o odpowiednie sterowanie zacienieniem w zależności od intensywności światła słonecznego, temperatury wewnątrz i na zewnątrz oraz warunków pogodowych lub osobistych potrzeb użytkowników. W tym celu za pomocą modułów ctrlX I/O lub protokołu KNX odczytywane są dane z czujników. System łączy z nimi dodatkowe dane, takie jak godzina, położenie słońca i pogoda, a po ich przetworzeniu dobiera właściwe działania.

Za komfort przebywania w danym pomieszczeniu odpowiada też panujący w nim klimat. Dlatego ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja powinny ze sobą współgrać. Można to osiągnąć przez automatyczną regulację temperatury, wilgotności i jakości powietrza oraz zawartości CO2. Połączenie z inteligentnymi urządzeniami można zrealizować bezpośrednio za pomocą protokołu BACnet. do podłączenia czujników i urządzeń wykonawczych można natomiast wykorzystać wyjścia analogowe, przekaźniki lub KNX. W sterowniku ctrlX CORE dostępne są inteligentne funkcje do obsługi zaawansowanych regulatorów i algorytmów.

Dzięki aplikacjom stworzonym z myślą o dziale produkcji można np. zapewnić optymalną dostępność wszystkich niezbędnych mediów w odpowiednim momencie i właściwym miejscu. Rozwiązanie umożliwia śledzenie oraz kontrolowanie sygnałów i warunków w budynku, a także ich przekazywanie do działu produkcji. Za pośrednictwem modułu ctrlX I/O użytkownicy otrzymują dane cyfrowe i analogowe oraz informacje o przepływie, ciśnieniu i innych parametrach. Można je przetwarzać za pomocą sterownika PLC lub innego oprogramowania, np. NodeRED.

Zdjęcie monitora komputerowego przedstawiające ctrlX Configurator

ctrlX Configurator

ctrlX Configurator pozwala w intuicyjny sposób projektować własne rozwiązania do automatyki. Proces konfiguracji jest łatwy, szybki i niezawodny. Pożądane topologie systemu można kompletować w sposób w pełni zgodny z potrzebami i pobierać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przejdź do ctrlX Configurator

Przykładowa konfiguracja aplikacji dla automatyki budynkowej:

ctrlX AUTOMATION architektura automatyki budynkowej oparta na sterowaniu z ctrlX CORE, ctrlX I/O, ctrlX HMI i S20

Oświetlenia

Dostosowywanie oświetlenia do obecności ludzi, jasności lub sytuacji.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION architektura automatyki budynkowej oparta na sterowaniu z ctrlX CORE, ctrlX I/O, ctrlX HMI i S20

Zacienienia

Automatyczna regulacja zacienienia zależnie od intensywności światła słonecznego, temperatury wewnątrz i na zewnątrz, warunków pogodowych lub indywidualnych potrzeb.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION architektura sterowania dla automatyki budynkowej z ctrlX CORE, ctrlX I/O, ctrlX HMI , XM i S20

Ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Współdziałanie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji na potrzeby automatycznej regulacji temperatury, wilgotności i jakości powietrza oraz zawartości CO2.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION architektura automatyki budynkowej oparta na sterowaniu z ctrlX CORE, ctrlX I/O, ctrlX HMI i S20

Rejestrowanie sygnałów

Rejestrowanie sygnałów w celu śledzenia i wizualizacji wszystkich sygnałów sterujących i zdarzeń w budynku.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION architektura automatyki budynkowej oparta na sterowaniu z ctrlX CORE, ctrlX I/O i ctrlX HMI

Sterowanie mediami w dziale produkcji

Sterowanie mediami w dziale produkcji na potrzeby śledzenia oraz kontrolowania sygnałów i warunków w budynku, a także ich przekazywania do działu produkcji.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION Community

Potrzebujesz więcej informacji? Na stronie społeczności ctrlX AUTOMATION Community znajdziesz wpisy na blogu, aplikacje na GitHubie oraz instrukcje dotyczące automatyki budynkowej i wielu innych zastosowań platformy ctrlX AUTOMATION.

Przykład do ctrlX AUTOMATION Community

Dopasowywanie produktów ctrlX AUTOMATION