Wróć

WSZYSTKIE SYSTEMY STEROWANIA SĄ ZAKTUALIZOWANE? SPRAWDZAMY!

Smartphone and bank card are each held in one hand

Przypomnimy sobie o starych dobrych czasach? Aby sprawdzić stan konta, trzeba było pójść do najbliższego banku i samodzielnie wydrukować wyciąg. Naprawdę? Dzisiaj po prostu logujemy się na nasze konto w internecie i sprawdzamy jego stan za pomocą telefonu. W razie potrzeby możemy w ten sposób również wprowadzać zmiany. Koncepcja ctrlX Device Portal opiera się na tych samych założeniach.

TDzisiaj inżynierowie mechanicy oraz operatorzy maszyn nadzorują już kilkaset tysięcy, a nawet kilka milionów maszyn rozrzuconych po całym świecie. Aktualizacje systemów sterowania maszyn odgrywają coraz większą rolę w płynnej obsłudze zakładów produkcyjnych. Dotyczy to szczególnie aktualizacji funkcji bezpieczeństwa. Nie jest to nic dziwnego, biorąc pod uwagę coraz większe ryzyko związane z łącznością oraz rosnącym wiekiem samych maszyn. Zmianom ulegają także wymogi prawne, między innymi w obszarze ochrony danych. Funkcje muszą odzwierciedlać stale skracający się cykl życia produktów, a utrzymanie ciągłej obsługi ekspertów na miejscu jest trudne. Dotychczas aktualizacje i dostęp zdalny były uciążliwymi zadaniami, wykonywanymi ręcznie przez specjalistów. ctrlX Device Portal eliminuje potrzebę wykonywania takiej pracy.

KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD DZIĘKI TECHNOLOGII NEXEED

We współpracy z Bosch Connected Industry stworzyliśmy rozwiązanie bazujące na architekturze Nexeed. Łączy ono sprawdzone funkcje i nowe obszary zastosowań. Trzon tego rozwiązania stanowi pakiet Bosch IoT Suite. System obsługuje otwarte standardy branżowe i pozwala korzystać z funkcji oprogramowania pośredniego IoT za pomocą usług chmurowych. Do najważniejszych priorytetów należą bezpieczeństwo i ochrona danych. Aby osiągnąć te cele, ctrlX Device Portal wyznacza wyraźną granicę pomiędzy danymi dotyczącymi produktów, które pozostają w sieci produkcyjnej operatora a danymi dotyczącymi urządzeń, takimi jak wersja oprogramowania wbudowanego lub sprzęt. Tylko dane tego drugiego typu są przesyłane i wykorzystywane do zarządzania urządzeniami.

Aby zintegrować urządzenie z systemem, producent lub użytkownik maszyny rejestruje je ręcznie wykonując procedurę obejmującą zaledwie kilka kroków w ctrlX Device Portal. Urządzenie może również zostać wstępnie zarejestrowane w fabryce. Jako zabezpieczenie przy początkowej rejestracji wykorzystuje się funkcję uwierzytelnienia wieloskładnikowego. Następnie upoważnione osoby zyskują centralny i pełny dostęp do urządzeń, co eliminuje konieczność zapewnienia wsparcia przez personel na miejscu.

Specjaliści monitorują status wszystkich połączonych urządzeń niezależnie od lokalizacji. Mogą oni zobaczyć takie informacje jak ostatnie połączenie online, dostępne i przyszłe aktualizacje, a także informacje o statusie dostosowane do potrzeb. ctrlX Device Portal jest wykorzystywany jako narzędzie zdalnego dostępu do wszystkich połączonych urządzeń, co eliminuje konieczność utrzymywania dodatkowej infrastruktury i konfiguracji. Dzięki tej zmianie operatorzy mogą w szybki i prosty sposób wykonywać szereg zadań, które wcześniej wymagały odbywania kosztownych delegacji lub stosowania innych środków.

BEZPIECZEŃSTWO ZAWSZE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

System sterowania nie musi stale pracować w trybie online, aby centralnie instalować aktualizacje. Automatyczna synchronizacja może następować za każdym razem, gdy maszyna jest podłączana. Aktualizacje są oferowane lub pobierane automatycznie. Bezpośrednie połączenie, które eliminuje potrzebę korzystania z komputera wspomagającego odgrywa kluczową rolę w kwestii bezpieczeństwa, ponieważ manipulowanie zainstalowanymi lub aktualizowanymi aplikacjami staje się prawie niemożliwe.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem połączonych systemów są aktualizacje zabezpieczeń. Służą one ochronie przed nieupoważnionym dostępem do wrażliwych danych oraz wprowadzaniem złośliwego oprogramowania, co w najgorszym przypadku może doprowadzić do zatrzymania produkcji. Ta linia obrony musi być stale wzmacniana, aby uwzględniać najnowsze zagrożenia. Układ sterowania ctrlX CORE wyznacza nowe standardy w tej kwestii i ułatwia korzystanie z aktualizacji, którymi nie można manipulować aż do poziomu systemu operacyjnego. Poszczególne aplikacje mogą być także aktualizowane niezależnie od siebie. Przykładowo, aktualizacja zapory sieciowej nie wymaga aktualizacji lub zmian w kodzie SPS.

Kluczowy czynnik: Aktualizacje nie mogą spowodować awarii układu ctrlX CORE. Ostatnia wersja zainstalowana przed aplikacją jest zawsze dostępna. Jeśli nowe oprogramowanie nie będzie spełniać wymaganych zadań, można powrócić do ostatniej wersji po prostu wycofując aktualizację.

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA

Osoby, które przeszły na bankowość internetową nie chcą już wsiadać do samochodu, jechać do najbliższego oddziału banku i szukać miejsca do zaparkowania tylko po to, aby wykonać przelew lub odebrać wyciąg z konta. Na tej same zasadzie działa ctrlX Device Portal: nikt nie musi już korzystać z notebooka wspomagającego i chodzić od maszyny do maszyny. Użytkownicy maszyn mogą pozostać w biurze i instalować aktualizacje jednocześnie we wszystkich lokalizacjach na całym świecie. Więc czy wszystkie systemy sterowania są zaktualizowane? Oczywiście!

 

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Julian Weinkoetz

Game Changer
ctrlX SERVICES

Nowy Poziom Swobody Projektowania

Dowiedz się, jak platforma ctrlX AUTOMATION może pomóc w znacznie szybszym wdrożeniu indywidualnych rozwiązań oraz w łatwym i elastycznym programowaniu funkcji w dowolnym języku.

POBIERZ BEZPŁATNY ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

Wróć