• Home
  • News & Stories
  • Trendy w automatyzacji na rok 2023: otwartość staje się coraz powszechniejsza

Wróć

Trendy w automatyzacji na rok 2023

Obraz podzielony jest na trzy części, po lewej stronie znajduje się mewa nad morzem, w środku kula ziemska wsparta na liściach, po prawej obiekt przemysłowy z symbolizowaną siecią.

Firma Bosch Rexroth przedstawia trendy w automatyzacji na rok 2023: otwartość staje się coraz powszechniejsza

  • Stopień automatyzacji w dalszym ciągu rośnie
  • Odporność łańcuchów dostaw nabiera strategicznego znaczenia dla wszystkich uczestników rynku
  • Do automatyzacji w przemyśle wkracza zrównoważony rozwój

W automatyzacji w przemyśle nieprzerwanie wzrasta zainteresowanie otwartością – zarówno w ujęciu technologicznym, jak i we współpracy między różnymi zaangażowanymi jednostkami. Firma Bosch Rexroth pokazuje, jak to wygląda w praktyce i dlaczego stopień automatyzacji wciąż rośnie. Zwraca też uwagę na to, że odporność łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna będą w 2023 r. kluczowe dla branży.

„W 2023 r. coraz więcej dostawców rozwiązań automatyzacyjnych będzie stawiać na trend, dla którego przygotowywany był grunt przez ostatnie trzy lata: otwartość. Widzimy, że niektórzy dostawcy z tej branży trzymają się podejścia wprowadzonego przez nas w 2019 r. wraz z platformą ctrlX AUTOMATION, tzn. dbają o otwartość swoich systemów sprzętowych i oprogramowania, a nawet dołączają swoją ofertę do rozwiązań automatyzacyjnych dostępnych w ekosystemie partnerów ctrlX World" – wyjaśnia Steffen Winkler, kierownik ds. sprzedaży w jednostce biznesowej Automation & Electrification Solutions w firmie Bosch Rexroth. „Przyszłością nie są monolityczne struktury, lecz cyfrowe środowiska, które umożliwiają tworzenie nowych form współpracy i pracy w sieci, zwiększanie stopnia automatyzacji i upraszczanie procesów roboczych”.

Wzrost stopnia cyfryzacji i automatyzacji

Firma Bosch Rexroth prognozuje, że w 2023 r. stopień automatyzacji znacznie wzrośnie. Będzie to wynikało m.in. z konieczności nieprzerwanego zwiększania produktywności i powiązanej presji ze strony konkurencji przy jednoczesnym niedoborze specjalistów. „Braki personalne wciąż w istotny sposób wpływają na przemysł. Dodatkowo w efekcie pandemii koronawirusa w procesach produkcyjnych pojawiły się bardzo wysokie wymagania związane z surowszymi zasadami higieny. Dlatego firmy w jeszcze większym stopniu będą stawiały na automatyzację” – mówi Steffen Winkler.

Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania automatyzacyjne zasadniczo występuje też w niektórych przyszłościowych branżach, które oferują bardzo popularne produkty, na przykład w obszarze elektromobilności czy produkcji akumulatorów, automatyzacji magazynu oraz w branży półprzewodników i przemyśle elektrycznym. Powstają też całkiem nowe obszary automatyzacji, jak choćby inteligentne rolnictwo czy (częściowo) zautomatyzowane porcjowanie żywności.

Większy nacisk na zrównoważony rozwój i odporne łańcuchy dostaw

Kolejny ważny trend, który wpłynie na automatyzację w 2023 r., stanowią zrównoważony rozwój i ochrona klimatu. Trwający kryzys energetyczny w Europie przyspieszy zmiany w tych obszarach. Zrównoważona produkcja uwzględnia takie czynniki jak zeroemisyjność i oszczędzanie zasobów, a jednocześnie musi być ekonomiczna. Wpływa to również na kryteria wyboru rozwiązań automatyzacyjnych i w pewnym zakresie definiuje je całkiem od nowa. W komponentach automatyzacyjnych pojawia się coraz więcej energooszczędnych funkcji, jak choćby tryb Smart Energy w serwonapędach. Umożliwia on m.in. inteligentne magazynowanie energii w systemie i jak najdalej idące unikanie gwałtownych wzrostów obciążenia. Kompleksowe narzędzia i modele symulacyjne pozwalają projektować systemy zoptymalizowane pod kątem wydajności i zużycia energii.

„Nowym trendem w obszarze zrównoważonego rozwoju jest ponowne wykorzystywanie cennych komponentów automatyzacyjnych. Przykładowo, dzięki profesjonalnej obróbce używany serwonapęd uzyskuje standard jakościowy nowego produktu i gwarancję, a przy tym jest dostępny w atrakcyjniejszej cenie. Analogicznie dzięki odnowionym smartfonom dostawcy rozwiązań automatyzacyjnych, w tym firma Bosch Rexroth, są w stanie jeszcze inteligentniej oszczędzać surowce, obniżać całkowite koszty procesów recyklingu i przejąć odpowiedzialność za ochronę środowiska” – wyjaśnia Steffen Winkler.

„Na koniec warto dodać, że dostawcy i użytkownicy rozwiązań automatyzacyjnych będą w tym roku kładli duży nacisk na odporność swoich łańcuchów dostaw. Globalne zakłócenia w tych łańcuchach należą obecnie do największych wyzwań stojących przed przemysłem. Dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się opracować nowe strategie zaopatrzenia, rozwoju i produkcji. Nie ograniczają się w nich już do jednego dostawcy, lecz stawiają na więcej źródeł zaopatrzenia lub równoległą produkcję w co najmniej dwóch lokalizacjach. Takie podejście i inne działania pozwolą zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo planowania, a w ostatecznym rozrachunku wesprzeć zrównoważony rozwój” – przewiduje Steffen Winkler.


Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi zastosowaniami. Firma Bosch Rexroth oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ponad  31 000 osób i odnotowała w 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 6,2 mld EUR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 420 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2022 r.). Według wstępnych szacunków wygenerowała w 2022 roku obrót w wysokości 88,4 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo.Będąc wiodącą firmą w świecie Internetu rzeczy (IoT), Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 oraz mobilności usieciowanej. Wizją Grupy Bosch jest mobilność, która rozwija się w sposób zrównoważony, bezpieczny i ciekawy. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, Grupa Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie łączności za pomocą produktów i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) albo stworzonych lub wyprodukowanych przy jej pomocy. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie Grupa Bosch tworzy technologię, która jest „stworzona do życia”. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w ok. 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy Bosch jest obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Grupa Bosch w I kwartale 2020 r. osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w ponad 400 swoich oddziałach na całym świecie. Innowacyjna moc stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 85 000 współpracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi w 128 miejscach na całym świecie, a także około 44 000 twórców oprogramowania.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresami www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Widok portretowy Steffen Winkler, Game Changer ctrlX AUTOMATION

Steffen Winkler

Game Changer
ctrlX AUTOMATION

LinkedIn

 

Wróć