• Home
  • News & Stories
  • Dzięki pakietowi ctrlX SERVICES firmy Bosch Rexroth rozszerza szeroką gamę usług wsparcia

Wróć

Dzięki pakietowi ctrlX SERVICES firm Bosch Rexroth rozszerza szeroką gamę usług wsparcia

ctrlX Store, ctrlX Device Portal i ctrlX AUTOMATION Community to jedynie kilka spośród wielu dostępnych usług

  • ctrlX Store umożliwia pobieranie niezbędnego oprogramowania
  • ctrlX Device Portal służy do scentralizowanego zarządzania systemami sterowania
  • ctrlX AUTOMATION Community to społeczność oferująca wsparcie, transfer wiedzy i najnowsze informacje

Bosch Rexroth rozbudowuje platformę ctrlX AUTOMATION, udostępniając użytkownikom nowe usługi:s: App Store, Device Portal i serwis Community. Platforma wykorzystująca technologię aplikacji wyróżnia się dzięki otwartej, modułowej konstrukcji i otwiera nowe możliwości w dziedzinie automatyzacji produkcji.

latforma ctrlX AUTOMATION działa jak smartfon, ale w obszarze automatyki przemysłowej – korzysta z systemu operacyjnego i obsługuje aplikacje. Klienci mogą dostosowywać system do indywidualnych potrzeb za pomocą aplikacji, podobnie jak na co dzień dostosowujemy nasze smartfony. „Chcemy w jak największym stopniu ułatwić życie tzw. cyfrowym tubylcom. Łatwa integracja, mechanizmy „plug & produce” („podłącz i produkuj”), współtworzenie, otwarte standardy – to wszystko sprawia, że nasz system jest prosty, szybki i elastyczny” — powiedział Steffen Winkler, wiceprezes ds. sprzedaży w dziale rozwiązań z zakresu automatyki i elektryfikacji w firmie Bosch Rexroth.

Poprzednio oferowany pakiet usług dla platformy automatyzacji, obejmujący usługi tradycyjne i cyfrowe, a także różne usługi wspomagające cykl eksploatacji przez klienta, takie jak ctrlX Configurator, został rozszerzony w logiczny sposób.

Nowe usługi wspierają przyszłość automatyzacji

Użytkownicy platformy ctrlX AUTOMATION mogą korzystać z aplikacji firmy Bosch Rexroth, aplikacji innych firm oraz aplikacji tworzonych we własnym zakresie. W ten sposób można szybko i łatwo wprowadzać własne rozwiązania, wykorzystując nowe korzyści biznesowe. Serwis ctrlX Store zapewnia dostęp internetowy do wszystkich aplikacji i bibliotek pozwalających tworzyć dostosowane rozwiązania. Klienci mogą szybko dotrzeć do szczegółowych informacji, dokumentacji i uwag do wydania. Funkcjonalność systemu można łatwo rozszerzyć poprzez pobranie dodatkowych aplikacji. W serwisie dostępne są również licencje.

ctrlX Device Portal to kolejny nowy element oferty usług. Pozwala znacznie ograniczyć koszty konserwacji i aktualizacji oprogramowania urządzeń. Wszystkie dostępne aplikacje można przypisać do systemu ctrlX CORE i odpowiednio aktualizować. Portal i zastosowana technologia chmurowa umożliwiają centralne zarządzanie systemami sterowania w wielu zakładach oraz bezpieczny zdalny dostęp do własnych systemów. Można aktualizować zabezpieczenia, instalować nowe funkcje, przywracać kopie zapasowe oraz odzyskiwać informacje o dostępnych aktualizacjach i rozszerzeniach – niezależnie od lokalizacji. To rozwiązanie wyróżnia się dzięki bezpiecznej komunikacji, do której potrzebne jest tylko połączenie z Internetem.

Społeczność ctrlX AUTOMATION Community to również nowy element usług. Użytkownicy serwisu otrzymują informacje o platformie i jej aplikacjach m.in. w formie aktualności, filmów instruktażowych i przykładowych aplikacji. Mogą także prezentować własne rozwiązania i korzystać z innych. Na forum można dzielić się wiedzą dzięki możliwości zadawania pytań i uczestniczenia w dyskusjach. W serwisie można również pobrać pakiet SDK z biblioteką NRT/RT do komunikacji z warstwą ctrlX Data Layer (dostępny dla języka programowania C/C++).

„Rozwój platformy opiera się na doświadczeniach użytkowników, wymianie wiedzy oraz pracy naszych ekspertów i użytkowników. Dlatego właśnie stworzyliśmy społeczność ułatwiającą wzajemne kontakty. Nasze nowe usługi stanowią logiczne uzupełnienie dotychczasowej oferty” — powiedział Steffen Winkler.

 

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma Bosch Rexroth oferuje sprawne, skuteczne i bezpieczne mechanizmy ruchu w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi zastosowaniami. Bosch Rexroth oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy internetu przedmiotów. Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia około 31 000 osób i odnotowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 6,2 mld EUR.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com.

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 400 000 pracowników na całym świecie (wg danych z wtorek, 31 grudnia 2019). Odnotowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 77,7 mld EUR. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Jako wiodąca firma na rynku Internetu rzeczy (IoT) Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 i systemów komunikacji mobilnej. Realizowana przez nią wizja mobilności jest zrównoważona, bezpieczna i niezwykle obiecująca. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie produktów i rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w skomunikowanym środowisku, zawierających funkcje sztucznej inteligencji lub zaprojektowanych i wyprodukowanych z wykorzystaniem takich funkcji. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Mówiąc w skrócie, Bosch tworzy technologię, która jest „stworzona do życia“. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy Bosch jest obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Innowacyjna moc stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia mniej więcej 72 600 współpracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi w 126 miejscach na całym świecie, a także około 30 000 specjalistów w zakresie inżynierii oprogramowania.
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresami www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse.

Steffen Winkler

Game Changer
ctrlX AUTOMATION

Wróć