W pełni automatyczne stanowisko naprawcze HAMMERHEAD 3000 firmy Kohlbacher jest teraz wyposażone w rozwiązanie ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth.">W pełni automatyczne stanowisko naprawcze HAMMERHEAD 3000 firmy Kohlbacher jest teraz wyposażone w rozwiązanie ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth.">
  • Home
  • News & Stories
  • Platforma ctrlX AUTOMATION pomaga wdrożyć sztuczną inteligencję w zautomatyzowanym systemie naprawczym firmy Kohlbacher

Wróć

Platforma ctrlX AUTOMATION pomaga wdrożyć sztuczną inteligencję w zautomatyzowanym systemie naprawczym firmy Kohlbacher

Przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w produkcji ostrzarek i pił, uzyskuje nowe możliwości dzięki automatyzacji ręcznych przeróbek

  • Sztuczna inteligencja przejmuje zadanie realizowane dotychczas przez specjalistów ds. naprawy pił
  • Platforma automatyzacji firmy Bosch Rexroth stwarza podstawy dla rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji
  • Wszystko to zwiększa precyzję i efektywność oraz zmniejsza obciążenie pracowników po stronie klientów

Kohlbacher GmbH, lider rynku produkcji ostrzarek i pił, rewolucjonizuje podstawowy proces w swoim w pełni automatycznym systemie naprawczym o nazwie HAMMERHEAD 3000. Zadanie, które tradycyjne musiało być wykonywane przez specjalistę ds. naprawy pił, jest teraz realizowane za pomocą sztucznej inteligencji. Podstawy dla rozwiązania wykorzystującego sztuczną inteligencję stwarza platforma ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth. Klienci czerpią korzyści m.in. z większej precyzji i efektywności oraz mniejszego obciążenia pracowników.

W pełni automatyczne stanowisko naprawcze HAMMERHEAD 3000 firmy Kohlbacher jest teraz wyposażone w rozwiązanie ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth. (Ilustracja: Bosch Rexroth AG)

Urządzenie HAMMERHEAD 3000 firmy Kohlbacher GmbH automatycznie napręża i prostuje ostrza pił taśmowych, które zdeformowały się podczas użytkowania w tartaku. Również nowe ostrza wymagają dostosowania do konkretnej piły. Choć proces ten jest zautomatyzowany, z natury pojawiają się w nim błędy, których odsetek sięga zwykle ok. 10–15%. W związku z tym dotychczas konieczne były ręczne poprawki wykonywane przez specjalistów ds. naprawy pił.

To jednak znikająca specjalizacja. Jak wyjaśnił Siegfried Kohlbacher, dyrektor zarządzający firmy Kohlbacher GmbH: „Takich ekspertów jest bardzo mało, a ludzie nie szkolą się w tym zawodzie. Ręczne przeróbki ostrzy są też procesem bardzo czasochłonnym i kosztownym. Tartaki w dalszym ciągu potrzebują jednak specjalisty, który potrafi naprawiać ostrza pił. Pracownik, który nie przeszedł odpowiedniego szkolenia, nie będzie w stanie wykonać tego zadania. Dlatego szukamy rozwiązania technicznego, które sprostałoby temu wyzwaniu”.

Zastosowanie sztucznej inteligencji znacznie skraca naprawę

Firma Kohlbacher zdecydowała się więc postawić na otwartą platformę automatyzacji firmy Bosch Rexroth o nazwie ctrlX AUTOMATION. Wykorzystywane są przy tym komponenty ctrlX MOTION (oprogramowanie do obsługi ruchu, robotyki i CNC), ctrlX DRIVE (kompaktowy system napędowy) i ctrlX CORE (ultrakompaktowy system sterowania) oraz aplikacja oparta na sztucznej inteligencji.

Kohlbacher korzysta z pakietu narzędzi ctrlX AUTOMATION. „Sercem systemu jest platforma sterowania ctrlX CORE. Zintegrowany z napędem system sterowania pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. W połączeniu z systemem napędowym jest to jedno z najbardziej kompaktowych rozwiązań tego typu dostępnych na rynku. Otwarta architektura platformy ctrlX AUTOMATION daje firmie Kohlbacher bezpośredni dostęp do wszystkich danych w systemie sterowania. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniu ctrlX Data Layer, czyli centralnemu systemowi do dostarczania danych ze wszystkich procesów i maszyn, który ułatwia też integrację funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję pisanych np. w języku Python” — wyjaśnił Volker Schlotz, dyrektor działu rozwiązań dla przedsiębiorstw z zakresu automatyki i elektryfikacji w firmie Bosch Rexroth.

Firmy Bosch Rexroth i Kohlbacher wspólnie opracowały rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji. Platforma automatyzacji stanowi podstawę technologiczną dla tej aplikacji. Rozwiązanie „uczy się” podczas procesu, a przez to minimalizuje czasy naprawy i wynikające z nich przestoje w tartaku. Aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję, którą można połączyć z urządzeniem HAMMERHEAD 3000, szybko przyniosła korzystne efekty. „Podczas pierwszego etapu uczenia udało nam się znacznie skrócić czas naprawy” — wyjaśnił Siegfried Kohlbacher. „Im dłużej trwają etapy uczenia, tym korzystniej sztuczna inteligencja może wpływać na czas naprawiania przez dobór odpowiednich czynności lub określonego nacisku na ostrze piły”.

Innowacyjne rozwiązanie dla segmentu rynkowego w zastoju

Firmie Kohlbacher udało się więc wyznaczyć nowe standardy na rynku, który z powodu braku innowacyjnych rozwiązań był w przeszłości zagrożony zastojem. „Nasze rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję zmienia rynek” — wyjaśnił Siegfried Kohlbacher. „Po raz pierwszy w historii doświadczenie specjalisty ds. naprawy pił można przenieść na maszynę, która może potem niezależnie kontynuować naukę. Pozwala to nie tylko ponownie wykorzystywać ostrza pił, lecz także wyeliminować czasy oczekiwania”.

Globalne zapotrzebowanie na maszynę o takich możliwościach rośnie już teraz. Obecnie Kohlbacher sprawdza, jakie inne typy maszyn może połączyć z platformą ctrlX AUTOMATION i odpowiednimi aplikacjami.

„Nie każda maszyna potrzebuje sztucznej inteligencji, ale otwartość, możliwości komunikacyjne i funkcjonalność platformy automatyzacji firmy Bosch Rexroth zapewniają nam — jako inżynierom mechanikom — oraz użytkownikom elastyczność i olbrzymią szansę na zwiększanie wartości” — zakończył Siegfried Kohlbacher.

 

 

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma Bosch Rexroth oferuje sprawne, wydajne i bezpieczne mechanizmy ruchu w maszynach i systemach dowolnego typu i dowolnej wielkości. Przedsiębiorstwo łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, budowy maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi aplikacjami. Oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy internetu przedmiotów. Prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ok. 31 000 osób i odnotowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 6,2 mld EUR.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.boschrexroth.com.

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług, zatrudniającym na całym świecie ok. 394 500 pracowników (stan na 31.12.2020). Według wstępnych szacunków wygenerowała w 2020 r. obrót w wysokości 71,6 mld EUR. Prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Jako czołowy dostawca w świecie internetu przedmiotów Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania na potrzeby inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 oraz mobilności usieciowanej. Wizją Grupy jest mobilność, która jest rozwijana w sposób zrównoważony i bezpieczny, a przy tym inspiruje. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, przedsiębiorstwo oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia w otoczeniu sieci za pomocą produktów i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) albo stworzonych lub wyprodukowanych przy jej pomocy. Dzięki innowacyjnym, fascynującym produktom i usługom Grupa Bosch podnosi jakość życia ludzi na całym świecie. Oferuje technologię, która jest „stworzona do życia”. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy, z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów usługowych, jest obecna w niemal wszystkich krajach na świecie. Podstawą dalszego rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Grupa Bosch zatrudnia w 126 placówkach na całym świecie 73 000 pracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi, w tym ok. 30 000 twórców oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć na stronach www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de i www.twitter.com/BoschPresse.


Volker Schlotz

Game Changer
ctrlX AUTOMATION

 

Wróć