Elektrifiering

I många städer görs det allt fler ambitiösa insatser för att drastiskt minska avgaser och buller från mobila maskiner eller göra specifika områden helt utsläppsfria. Med vår applikations- och teknikkunskap och tillhandahållande av systemlösningar från hybridfordon till helelektriska maskiner hjälper vi dig att uppfylla dessa krav. Förutom vårt hydrauliska produktprogram, utvecklar vi en ny högspänningselportfölj för att realisera elfordonsarkitekturer. Dessa nya topologier möjliggör ett högeffektivt övergripande system, minimalt buller och utsläppsfri drift.

Vi har rätt lösning för dina krav

Vi tillhandahåller rätt lösning oavsett om du kör eller arbetar hydraulisk, hybrid eller helt elektrisk. Bosch Rexroth erbjuder mycket effektiva, tysta och kraftfulla hydrauliklösningar, elmotorer, generatorer och inverter i kombination med modulära programvarumoduler.

Framtidens byggarbetplats - Exempel: betongblandare

I framtiden kommer de flesta byggmaskiner som teleskoplastare, hjullastare, grävmaskiner och betongblandare att behöva arbeta mer miljövänligt. Ett exempel: Dieselmotorn till en betongblandare, som är ansluten till en elektrisk laddstation på byggarbetsplatsen, stängs av medan trumman fortfarande drivs elektriskt. Vi tillhandahåller rätt lösning.

Optimalt koordinerad hydraulik och elektrisk portfölj

Som en mångårig marknadsledare inom mobilhydraulik kan vi kombinera vår hydraulikkunskap med vår nya elportfölj. Vi kan koordinera elmotorn och hydraulpumpen optimalt för redskapshydraulik. Detta förbättrar effektiviteten, hanteringen och ökar precisionen i den dagliga driften.