BODAS

Software

Bodas Software är standard applikationsmjukvara för maskinfunktioner. Den är baserad på BODAS Hardware och är anpassad för Rexroth hydraulik vilket möjliggör en ideal maskinkontroll. Verktyg för programmering, parametrering och diagnos av BODAS Hardware är inkluderade.

Standard applikations-mjukvara

Vi erbjuder flexibla applikationsmjukvarulösningar för driv-, arbets- och hjälpfunktioner. Du kan välja mellan en Plug & Run-version (ASrun), en version som går att modifiera (ASopen) samt relevanta mjukvarukomponenter (ASlibrary). Till varje applikation tillhandahåller vi mjukvarufunktioner och anpassade mjukvarupaket.

Produktkatalog

Programvaru-arkitektur

Med hjälp av MATLAB® / Simulink® kan vår integrerade utvecklingsmiljö, som är baserad på MASAR ”Mobile Application Software Architecture”, stödja dig inom mjukvaruutveckling, återanvändbarhet och med integrationen av den modellbaserade mjukvaruutvecklingen.

Verktyg

Vi erbjuder en holistisk och komplett kedja för mjukvaruutveckling och underhåll. Våra verktyg ger dig möjlighet att utveckla din egen applikationmjukvara i MATLAB®, C eller CODESYS. Via BODAS Connect erbjuder vi också ytterligare parametrisering, fjärrunderhåll samt trådlösa mjukvaru- och firmwareuppdateringar.

Produktkatalog