Säkerhet

Förbättrad säkerhet, enkel styrning, förbättrad bekvämlighet för föraren.

Digitala assistanssystem används numera som stöd för förare av arbetsmaskiner. De hjälper förarna att undvika farliga situationer innan de inträffar och möjliggör ökad produktivitet med hjälp av bland annat halvautomatiserade funktioner.

Video

Effektivitet

En ny nivå av kontroll

Kombinationen av elektroniska och hydrauliska komponenter erbjuder många möjligheter att minska bränsleförbrukningen och minska utsläppen. Anmärkningsvärt nog kan allt detta uppnås samtidigt som arbetsprestationen förbättras. Med elektronifierade komponenter och förfinade styrkoncept överför vi variationen från hårdvaran till mjukvaran, och gör på så sätt den ökande komplexiteten mer hanterbar.

Video

Automation

Mästare på digital förvandling

Digitaliseringen formar miljön för moderna mobila arbetsmaskiner. Såväl tillverkare som användare har nu möjlighet till individualisering, vilket har lett till en ökad komplexitet. Våra nya mjuk- och hårdvarumoduler gör det möjligt att hantera denna komplexitet genom att använda parametriserbara funktionsmoduler och elektronifierad hydraulik för att skapa enkla och effektiva lösningar.

Video