Vår vision

Vår vision på Bosch Rexroth för Factory of the Future erbjuder fullständig flexibilitet. Väggar, golv och tak kommer att vara fasta, men allt annat blir mobilt. De löpande banden kommer att bestå av moduler och maskiner som kan flytta och omorganisera sig till nya linjer för anpassa sig efter andra ändamål. De kommunicerar trådlöst med varandra och med andra processfunktioner via 5G och de drivs och laddas i golvet via ett induktivt laddningssystem.

Det här är den stora bilden. Det här är vår vision.

Det är ett kundanpassat erbjudande. Det ska uppfylla kraven som ställs på tillverkarna att möta kundernas behov. På kort sikt kan det verka krångligt, framför allt för mindre tillverkare som ofta har mer akuta problem: Hur kan jag göra detta bättre? Hur kan jag göra det billigare? För dem, kan en långsiktig vision till en början kännas mindre relevant.

Vi förklarar för dem att det absolut är relevant, inte bara i framtiden, utan precis just nu. Genom att påbörja resan mot Framtidens fabrik så hanteras också frågorna om processförbättringar, produktkvalitet, kostnadseffektivitet etc.

Ta småskalig produktion som exempel. Det är något som en del tillverkare måste ta tag i omgående. Det finns flera exempel redan idag på tillverkare av exempelvis sportskor eller fordonstillverkning där kunder kan göra specialanpassningar redan vid beställningstillfället. Det ställer höga krav på att tillverkaren kan lita på och känna sig trygg med att utrustningen kan ställas om för liten skala och att det fungerar felfritt.

Vi kan göra mycket på egen hand, speciellt på området kontrollenheter där vi redan idag är ett starkt varumärke. Men vi inser att vi bara är en del av ett större sammanhang och för att allt skall fungera tillsammans behöver vi gemensamma standarder. Kommunikationsprotokoll är nyckeln.

Därför arbetar vi i nära samarbete med partners inom IT och vi är också aktiva i olika initiativ såsom OPC Foundation och den tyska plattformen för Industrie 4.0. Tillverkare kommer endast att investera om de känner sig trygga med att det som de satsar på också ligger i linje med det som hela branschen har slagit fast.

Jag tror att vi kan förvänta oss fantastiska produkter med stor variation och flexibilitet – inte bara för tillverkarna, utan också för deras kunder. Dessutom ökar möjligheterna att tillverka produkter av hög kvalitet och med goda ekonomiska förutsättningar.

En sak till. I en värld med 10 miljarder människor kommer anpassning att vara den stora konkurrensfördelen – och Factory of the Future gör det möjligt.

— Rolf Najork