Tillgänglighet som tjänst

Extremt höga kostnader uppstår vid driftstopp, särskilt vid anläggningar med kontinuerlig produktion. Vi erbjuder redan Online Diagnostics Network, ett servicepaket som upptäcker slitage innan det orsakar ett driftstopp. Sensorer upptäcker drifttillstånd och vidarebefordrar dem till ett moln. Uppgifterna utvärderas sedan av självlärande programvara som upptäcker slitage med mer än 90 procents säkerhet och initierar lämpliga förebyggande underhållsåtgärder. Vi tillämpar principen om tillståndsövervakning och förutsägbart underhåll till allt fler automatiseringsmoduler för all teknik. På lång sikt betalar användarna inte för enstaka underhållsåtgärder, utan för tillgänglighet hos deras maskiner och system.

ODiN

Hyr istället för att köpa

Varför köpa maskiner och binda upp kapital när du bara behöver ett steg i processen? Denna fråga ställer sig alltmer de tillverkande företagen. Tidigare var svaret att de bara kunde kontrollera och optimera sina processer genom att använda egna maskiner. Men exemplet med vår skruvdragningsteknologi visar att saker kan vara annorlunda. Vi samlar in all processdata från Nexo trådlösa skruvmejslar och bearbetar dem i realtid. Lagring av data sker för varje enskild bultning. Det betyder att förstagångsanvändaren inte behöver köpa skruvtekniken utan betalar endast för varje enskilt skruvmoment som utförs korrekt. Den här metoden minskar behovet av att binda kapital och ändå uppnå högsta kvalitet. Det här är bara början på nya affärsmodeller för finansiering av produktionsresurser.

Nexo

Predictive Maintenance with ODiN

ODiN captures and analyzes condition data from systems and enables predictive maintenance. It is especially suited for condition monitoring and predictive maintenance of large machinery to reduce high cost breakdowns.

Now: Scaleable predictive maintenance contracts for End Users cover anomaly detection and failure for an early avoidance of breakdown. ODiN significantly reduces the of the risk of unplanned shutdowns.

Next: In the next releases the subsequent extension of the scope of supervision of new components is easily possible. Additional analytics services will be included.

Beyond: In the future remaining life time prediction will reach new levels enabling an advance planning of maintenance measures.

Nexo Cordless WiFi Nutrunner

Nexo – high end tightening technology in a cordless nutrunner. Its decentralized intelligence is located within the tool. Its on-board controller handles all the decisions without relying on a constant wireless communication with a remote controller. Furthermore, its technology features barcode scanning options to make intelligent decisions about which product variable should get assembled with which specific tightening procedure.

Now: Supporting a large number of protocols, the cordless nutrunner Nexo can simply be integrated into higher-level data systems without additional hardware. The barcode scanner makes it easy to handle a wide range of programs to assemble a great number of product variants including a batch size of one.

Next: Bosch Rexroth prepares the cordless WiFi nutrunner Nexo for the fifth generation of mobile communication (5G) multiplying the bandwidth by a factor of ten.

Beyond: Perspectively the Nexo nutrunner will have an application platform on board based on open core engineering. It will be offered with digital services like predictive maintenance due to remote data monitoring and analysis. The data will also enable customers to introduce new digital business models like pay per use.