Flexibel montering

Trenden är klar: serierna blir allt kortare och fler tillverkare letar efter olika sätt att få ekonomi i produktionen. ActiveAssist är lösningen för ett brett utbud av applikationer. Den intelligenta monteringsstationen identifierar nästa order, hämtar motsvarande arbetsplan och vägleder personalen genom hela monteringsmomentet. För detta ändamål projekterar man arbetsinstruktioner på arbetsytan och övervakar utförandet. I händelse av fel ger ActiveAssist omedelbar hjälp för att rätta till dem och i nästa steg fortsätter den att stödja monteringsprocessen. Från detta är det inte långt kvar till artificiell intelligens vid montering.

ActiveAssist

Min kompis Robot

Särskilt när det gäller större kvantiteter finns det många sätt på vilka människor och maskiner kan komplettera varandra. Hittills har dock övergången varit mycket svår och varje robot måste separeras med en skyddshuv. Vårt Automatic Production Assistant System är å andra sidan speciellt utformat för blandad användning, för samarbete mellan människa och robot. Det känner av mänsklig närhet och uppfyller alla säkerhetskrav även utan skyddshuv. Därför kan robotar gradvis ta över monotona och enkla jobb medan människor arbetar vid stationerna precis intill. Snart kommer mobila och intelligenta Automatic Production Assistants (med kortast möjliga upplärningstid) att ta sig an monteringsuppgifter och låta människor koncentrera sig på mer komplicerade uppgifter i den Smarta Fabriken.

APAS

Allt flödar

I Framtiden fabrik är bara själva byggnaden fast på plats, medan alla maskiner och system är helt mobila. De första stegen i denna riktning är enheter med integrerade styrenheter. IndraDrive Mi servostationer minskar kabelförbrukningen med upp till 90 procent och driver modulariseringen av maskintekniken framåt. Moduler och stationer kan därför enkelt kombineras och sedan synkroniseras via ett program. Med införandet av den nya 5G-standarden för mobilradio finns det tillräckligt med bandbredd för trådlös kommunikation. I framtiden sker laddningen induktivt från laddningsstationer i golvet. Ett resultat av detta är att maskiner kan skjutas samman och bilda nya produktionsceller som ytterligare förenklar produktionen av serier med varierad längd.

IndraDrive Mi

ActiveAssist

The ActiveAssist assistance system makes varied assembly tasks significantly easier thanks to an interactive step-by-step tutorial. Intuitive to use and completely connected, you increase process reliability, minimize defects and final inspections and increase quality. It brings people, equipment and processing together through decentralized intelligence.

Now: The web-based software makes right information available to the right employees at the right time. Depending on the customer order, ActiveAssist will guide the worker, prevent for failures and guaranty a high flexibility. This is how “One-Piece-Flow” works. As a networked solution, orders can be routed to different ActiveAssist.

Next: In a next step, it will be possible to connect further systems with ActiveAssist, such as intelligent nutrunner systems or test benches. With the one layer teaching, you configure one system instead of programming specific solution.

Beyond: What can you imagine it can do in the future?

APAS

APAS – the automatic production assistants – support employees in simple, monotonous or ergonomically challenging tasks. The globally unique, contact-free machine safety enables completely new forms of human-machine collaboration.

Now: More than 100 APAS systems are already in use at production plants throughout the world. Although APAS assistant robots have fully collaborative safety, they can move with high speed if no humans are close to them. The APAS inline versions are fully compatible with standard industrial robots.

Next: APAS assistant of the next generation will use a modular platform independent software for all APAS robots. It will come with an enhanced machine vision capability. The mobile solutions are suited for flexible usage in different locations.

Beyond: Digital twins of APAS in the future will fit into fully digitized value stream design. It will support advanced interaction with human co-workers based on digital safety sensors. Additionally it will identify parts and their pick positions based on CAD-datasets. It will be ready to deep-learning and AI-algorithms for automated part handling without extensive engineering.

IndraDrive Mi

The IndraDrive Mi enables machine manufactures to integrate all electrical drive components directly into the machine. The results are entirely cabinet-free modular machines with minimized required space.

Now: Thanks to the system design, IndraDrive Mi contributes to cost reduction not only in terms of the components. It reduces control cabinet space and energy consumption for cabinet cooling up to 100%. Additionally the wiring effort can be cut up to 90%.

Next: The extended motor encoder functionality for health-index measurement can be used for predictive maintenance and thus increases the machine availability.

Beyond: What can you imagine it can do in the future?