Rörlighetens framväxt

The Manufacturing Technology Centre (MTC) i Storbritannien har en ledande roll i utvecklingen av Framtidens fabrik. Lina Huertas är MTC:s chef och teknikstrateg inom digital tillverkning. Hur går hennes tankar?

MTC:s forskning syftar till att hjälpa företag att implementera digital fabriksteknik genom att använda pengar från både staten och EU tillsammans med MTC:s egna forskningsresurser.

”Vi ser ett allt större behov idag för rörlighet. Vi kan också se en utveckling av nya affärsmodeller: om tillverkare utvinner kunskap från data för att optimera verksamheten, kan de arbeta på olika sätt, inte bara för dem själva utan även tillsammans med sina kunder.”

”Det är ofta mindre tillverkare som har de största fördelarna. De kan agera snabbare och även se snabbare resultat av kontinuerliga processförbättringar.”

”Jag har två huvudbudskap gällande Factory of the Future. För det första så kommer betydelsen av tillverkning att förändras. Just nu handlar det om det enskilda ägandet av produktionen. I framtiden kommer det att vara en blandning av ägande av kunskap, ägande av mjukvaruplattform, ägandet av tillverkningsanläggningar och så vidare.

För det andra handlar det om omvandlingen av arbetslivet. Ja, det kan ses som en utmaning – men om vi gör rätt saker, så kan det vara en fantastisk möjlighet. Det skulle kunna göra en stor positiv skillnad för samhället.”