Design med digitala tvillingar

Digitaliseringen av tekniken har redan börjat. För närvarande förenklar vi den snabba utformningen av individuella lösningar med hjälp av online-verktyg och konfiguratorer för all automationsteknik.

Designingenjörer använder beräkningsverktyg och simuleringsprogram för att kontrollera designen. Parallellt med maskinmontering stöder vi den virtuella idrifttagningen av styrsystem. Software Wizards föreslår lämpliga parametrar för ingenjörerna som driftsätter hydrauliska axlar. I nästa steg samverkar vi med IT-tillverkare som Dassault Systems för helt digital teknik. I framtiden kommer varje komponent och funktion att representeras av en digital tvilling. De utgör grunden för ett kontinuerligt digitaliserat flöde.

Software Wizards

Transparens för intralogistik

Även om tillverkningen redan har uppnått en hög grad av transparens genom produktionssystemet, är intralogistiken i många fall fortfarande en slags svart låda. Nexeed Track & Trace övervakar kontinuerligt position och miljöförhållanden för komponenter. Detta förhindrar att skadade komponenter installeras som senare kan leda till kvalitetsproblem. Nexeed Intralogistics Execution använder systematiken för tillverkning av exekveringssystem också för att undvika avfall och öka effektiviteten. Med ActiveShuttle erbjuder vi det första autonoma fordonet för intralogistik enligt nivå 5. I framtiden kommer det att omfatta mellanlager, stormarknader och mjölkkannor som fortfarande är nödvändiga.

Software Wizards

Software wizards lead technicians logically through the commissioning process of electro-hydraulic axis. Based on decades of application experience forged into software, they suggest fitting parameters in order to reach stable results quickly, even without deep expertise in fluid technology. (source: press release)