Reformera ingenjörskonsten

Hydraulikens värde ökas av nya hydrauliska styrsystem och elektrohydrauliska system. Med digitala designkonfiguratorer går det snabbt och enkelt att skapa komplexa system såsom hydrauliska kraftenheter. Produkter såsom Sytronix-pumpen med varierande hastighet demonstrerar hur intelligenta elektriska drivsystem kan kombineras med hydraulik för att nå nya nivåer av effektivitet. Hydraulik med kompakt design kan också användas för att skapa en modulär lösning för flera applikationer.

Läs mer

Sytronix hydrauliska drivsystem

Intelligenta, energieffektiva drivenheter för pumpar med varierande hastighet för tryck/flöde, kraft/position styrapplikationer. Stödjer Sercos & Multi-Ethernet-protokoll vilket möjliggör snabb och enkel anslutning till tredjepartshårdvara. Styrning med varierande hastighet kan ge energiinbesparingar på upp till 80 procent.

Läs mer

CytroPac – ny design för kraftenheter

Ultrakompakt standardkraftenhet med en kraft på upp till 4 kW, tryck på 240 bar och tankar på upp till 20 liter. Den integrerade frekvensomvandlaren fungerar också som sensornod och överför alla uppmätta data till maskinstyrningen i realtid.

Läs mer

Cytrobox

Med CytroBox revolutionerar Bosch Rexroth hydrauliska system på ett sätt som permanent förändrar människors syn på hydraulik. CytroBox har ett effektområde på 7,5 kW till 30 kW och kombinerar våra senaste tekniska lösningar i en kompakt och attraktiv design.