Łączność jest najważniejsza

W Fabryce Przyszłości niezwykle istotna będzie łączność. Obecnie korzystamy już z takich standardów otwartych jak Multi-Ethernet i IO-Link, we wszystkich naszych technologiach napędów. Coraz częściej używany jest przyjęty w wielu krajach standard Open Platform Communications Unified Architecture (OPC-UA) do komunikacji typu maszyna-wiele maszyn oraz maszyna-systemy informatyczne. W najbliższej przyszłości dzięki rozszerzeniu umożliwiającemu łączność w czasie rzeczywistym, Time Sensitive Network for OPC UA oraz nowemu standardowi radiowej łączności komórkowej 5G, wszystkie komponenty, moduły i maszyny będą mogły wymieniać informacje z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym. W efekcie uzyskamy całkowitą przejrzystość Fabryki Przyszłości.

Informacja staje się widoczna

Interaktywna platforma komunikacyjna ActiveCockpit gromadzi wszelkie istotne dane dotyczące linii produkcyjnej i procesów w czasie rzeczywistym. To oznacza, że pracownicy będący na miejscu w zakładzie mogą od razu reagować na jakiekolwiek odchylenia i rozpocząć działania optymalizacyjne. Nowe aplikacje nieprzerwanie zwiększają funkcjonalność i upraszczają łączność z systemami wsparcia produkcji. W przyszłości platforma ActiveCockpit będzie mogła być indywidualnie konfigurowalną tablicą oraz miejscem realizowania wszystkich zadań wymiany informacji związanych z procesem produkcyjnym.

ActiveCockpit

Stare i nowe w jednej sieci

Istniejące maszyny można będzie bezproblemowo zintegrować w środowiskach produkcyjnych. Użytkownicy łatwo to osiągną wykorzystując oprogramowanie IoT Gateway. Dzięki wbudowaniu w układ sterowania PLC lub instalacji na komputerze przemysłowym łączy ono dotychczas używane maszyny i moduły w sieć i zmienia je w zdolne do komunikowania się z innymi urządzeniami IoT. Wszystkie urządzenia połączone poprzez IoT Gateway mogą być centralnie zarządzane za pomocą funkcji Device Portal. Wkrótce użytkownicy w dowolnym miejscu na świecie będą mogli zainstalować aktualizacje, zarówno funkcjonalne, jak i te związane z bezpieczeństwem w ramach swojej rozległej infrastruktury. Niebawem oprogramowanie IoT Gateway będzie przetwarzać duże ilości danych w sposób zdecentralizowany i inicjować transakcje z użyciem kryptowalut.

IoT Gateway

Oprogramowanie w codziennej pracy

Oprogramowanie Nexeed firmy Bosch upraszcza monitorowanie i optymalizację wszystkich procesów produkcyjnych w codziennej pracy, co można zaobserwować każdego dnia w wielu fabrykach firmy Bosch. Rozwiązania te łączą w sieć wszystkie urządzenia i obiekty od czujnika do chmury. Narzędzie Nexeed Automation zapewnia maksymalną przejrzystość, a aplikacja Nexeed Production Performance Manager pomaga pracownikom w szybszym podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących utrzymania ruchu i jakości produkcji. Obecnie pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami mającymi pomóc użytkownikom w zwiększeniu dostępności ich sprzętu produkcyjnego.

Nexeed

Monitoring za pomocą czujników

Warunki środowiska pracy można monitorować za pomocą czujników, które wykryją możliwe zużycie elementów, zanim doprowadzi ono do potencjalnego przestoju. Bosch Rexroth już w chwili obecnej instaluje dodatkowy czujnik temperatury oraz wibracji w modułach przemieszczeń liniowych ze zintegrowanym absolutnym liniałem pomiarowym (IMS-A). Czujniki te umożliwiają monitorowanie stanu bezpośrednio na hali produkcyjnej. Nowa generacja podłączonych do sieci czujników, takich jak Connect Detect Sensor (CDS) oraz Cross-Domain Development Kit (XDK), gromadzi rozproszone dane operacyjne i przesyła je za pośrednictwem aplikacji. Ich użytkowanie jest niezwykle proste, a do zainstalowania ich w środowisku pracy nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza ani doświadczenie. Demonstrujemy rokrocznie takie aplikacje na targach w Hanowerze, aby pokazać producentom maszyn i użytkownikom, w jaki sposób łatwo pozyskiwać dane bezpośrednio z obszaru produkcyjnego. Dzięki tym danym mogą oni zyskać nowe, przydatne informacje, które pomogą im w optymalizowaniu procesów produkcyjnych.

IMS-A SCD XDK

ActiveCockpit

ActiveCockpit jest interaktywną platformą komunikacyjną do zarządzania zgodnego z filozofią Lean w branży produkcyjnej. Dzięki udostępnianiu wszystkich istotnych danych związanych z procesem produkcyjnym w czasie rzeczywistym umożliwia ona szybkie reagowanie na zmiany na linii produkcyjnej. Zgłaszane odchylenia mogą być szybko wychwytywane i likwidowane, co przekłada się na wzrost wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia (OEE).

Dziś: platforma ActiveCockpit prezentuje i udostępnia dane produkcyjne i logistyczne z systemów sterowania produkcji takich jak ERP lub MES. Dzięki standardowej wizualizacji współczynników KPI wszelkie odchylenia mogą być wychwytywane na bieżąco. W ten sposób platforma wspiera proces nieprzerwanego udoskonalania i zwiększa produktywność.

Jutro: następnym krokiem będzie łatwa cyfryzacja mapowania procesów. Dane procesów produkcyjnych będą aktualizowane na żywo. Nowe przepływy procesów będą mogły być symulowane w celu osiągnięcia docelowego najbardziej optymalnego procesu produkcyjnego dla danego środowiska.

Dodatkowo, otwarta platforma ActiveCockpit umożliwi rozszerzenie systemu za pomocą samodzielnie utworzonych lub dedykowanych aplikacji.

Niebawem: O jakich funkcjach marzycie, gdy spojrzycie w niedaleką przyszłość ?

Oprogramowanie IoT Gateway

Oprogramowanie IoT Gateway pozwala łatwo i ekonomicznie komunikować ze sobą nowoczesne maszyny z rozwiązaniami starszego typu. Nie ingeruje ono w logikę sterowania czy automatykę urządzeń i elementów wykonawczych. Zbierane dane z maszyn pomagają optymalizować procesy produkcyjne i jakość produktu.

Dziś: firma Bosch Rexroth oferuje kompletny ekosystem od czujników do rozwiązań chmurowych zgodny ze standardami bezpieczeństwa IT stosowanymi w Grupie Bosch. Oprogramowanie IoT Gateway łatwo integruje się dzięki interfejsom OPC UA (serwer / klient). Może być ono również używane z układami sterującymi innych producentów.

Jutro: W następnym kroku oprogramowanie IoT Gateway pozwoli użytkownikom zdalnie zarządzać wszystkimi podłączonymi urządzeniami IoT. Ten etap będzie uwzględniać pakiety aktualizacyjne dla maszyn starszego typu oraz biblioteki SDK do zastosowań w aplikacjach dedykowanych. Dodatkowo, dostępne będą funkcje bezpieczeństwa takie jak przesyłanie zaszyfrowanych danych i zwiększona ochrona przed wirusami.

Niebawem: oprogramowanie IoT Gateway będzie mogło wstępnie przetwarzać dane i udostępniać lokalnie ich analizę. Użytkownicy będą mogli zaimplementować płatności w kryptowalutach, takich jak np. IOTA.

Oprogramowanie Nexeed Production Performance Manager

Nexeed Production Performance Manager wspiera pracowników utrzymania ruchu oraz odpowiedzialnych za jakość produktu, w szybkim reagowaniu na zdarzenia i w podejmowaniu właściwych decyzji. W tym celu oprogramowanie zbiera i harmonizuje dane produkcyjne oraz pochodzące bezpośrednio z maszyn w czasie rzeczywistym. Dane te są następnie łączone, wizualizowane i przekazywane do pracowników w przypadku wystąpienia konkretnych zdarzeń.

Dziś: Narzędzie Nexeed Production Performance Manager udostępnia przegląd aktualnych statusów każdej maszyny i całego systemu produkcyjnego. Łatwe konfigurowanie reguł umożliwia serwisantom wykonywanie czynności wyprzedzających awarie lub szybszą reakcję już w momencie wystąpienia awarii pozwalając minimalizować czas przestoju maszyn. Chcąc wpłynąć na poprawę jakości produktów, dane procesów produkcyjnych można monitorować i w spójny sposób dokumentować w czasie rzeczywistym.

Jutro: Funkcje monitorowania procesów zapewnią specjalistom do spraw procesów i jakości bardziej szczegółową, praktyczną wiedzę. Funkcja chmury zostanie jeszcze bardziej udoskonalona, a dostawcy maszyn będą mogli korzystać z narzędzia Nexeed Production Performance Manager do obsługi dodatkowych usług oferowanych w ramach idei Przemysłu 4.0 dla ich maszyn.

Niebawem: Narzędzie Nexeed Production Performance Manager zapewni standardowe fundamenty IT dla nowych rozwiązań dla Przemysłu 4.0. Klienci odniosą korzyści z dużych ekosystemów i otwartych standardów Przemysłu 4.0 dla tworzenia nowych produktów i organizacji ich produkcji. Taki ekosystem obejmie istniejące rozwiązania Nexeed, ale również wiele otwartych aplikacji innych producentów.

Zintegrowany system pomiarowy IMS-A

Zintegrowany system pomiarowy IMS-A łączy funkcje wykonania i prowadzenia pomiarów bym deł prostym elektromechanicznym produkcie cechującym się dużą precyzją.

Dziś: Mocne i wydajne rozwiązanie pracuje z dużą dokładnością, nie zużywa się i jest niewrażliwe na zakłócenia pól elektromagnetycznych, dzięki indukcyjnej metodzie pomiarowej.

Jutro: W następnych wersjach zintegrowany system pomiarowy IMS-A będzie się łatwo komunikował z układem sterowania za pomocą cyfrowej tabliczki znamionowej jako moduł typu „plug&play”. Opcjonalne aktualizacje systemu będą zawierać nowe funkcje.

Niebawem: Funkcjonalność produktu może być dostosowywana przy użyciu pakietów oprogramowania; narzędzie obserwujące i analizujące proces wykryje zużycie i nieprawidłowości. Określone dane mogą być wykorzystane do ulepszenia modelu symulacyjnego.

Czujniki SCD

Twoje drzwi do Fabryki Przyszłości. Czujnik SCD wykrywa i analizuje dane w ekonomiczny sposób. Może być używany samodzielnie wraz z aplikacją lub współpracuje z oprogramowaniem IoT Gateway. Czujnik mierzy takie dane, jak: temperatura, przyspieszenie, natężenie pola magnetycznego czy oświetlenia.

Dziś: Opracowany prototyp jest łatwy w użytkowaniu, a wdrożenie go do pracy może być wykonane bez eksperckiej wiedzy technicznej. Czujnik SCD cechuje się dużą elastycznością we wszystkich zastosowaniach.

Jutro: Czujnik SCD firmy Bosch Rexroth stanie się standardem w ramach Przemysłu 4.0 gotowym do użytku bezpośrednio po wyjęciu z pudełka, czyniąc komponenty we wdrażanych maszynach bardziej inteligentnymi.

Dzięki niewielkim rozmiarom może być on łatwo integrowany w środowisku fabryki. Czujniki SCD można w różny sposób wykorzystywać do cyfryzacji procesów produkcyjnych np. monitorowania warunków środowiskowych, zderzeń, lokalizacji i śledzenia wykonania procesów w czasie.

Niebawem: powstaną nowe cyfrowe modele biznesowe, takie jak rozliczanie za wykonaną usługę na podstawie punktu danych.

XDK

XDK jest zintegrowaną oraz inteligentną platformą czujników podłączoną do sieci ułatwiającą przejście z prototypu IoT do profesjonalnych małych serii i dużych nakładów. To ekosystem stale się rozwijający, urzeczywistniający ideę Internetu Rzeczy.

Dziś: Platforma XDK jest uniwersalnym programowalnym systemem czasu rzeczywistego wyposażonym w najnowszą technologię czujników i gotowe do pracy środowisko programistyczne, zaspokajające potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zastosowań IoT. Platforma ta umożliwia zdalne monitorowanie, sterowanie i analizowanie procesów za pośrednictwem interfejsu Bluetooth lub Wi-Fi, co w rezultacie umożliwia całodobowy dostęp do danych.

Jutro: Profesjonalny agregator danych XDK będzie specjalistycznym narzędziem do pozyskiwania informacji. Umożliwi on precyzyjne i szybkie zbieranie danych w określonym czasie z wielu czujników.

Nowy język programowania XDK Mita, stworzony przez fundację Eclipse Foundation jako projekt open source, jeszcze bardziej upraszcza programowanie rozwiązań IoT.

Niebawem: Przyszłościowe wersje czujników modułowych mogą być dostarczane we wzmocnionych obudowach. Bedą one coraz bardziej uniwersalne, inteligentne oraz złożone z wielu czujników. Ich oprogramowanie układowe (firmware) będzie można pobierać z Internetu w zależności od oczekiwanych funkcjonalności i miejsc zastosowania.