Dostępność jako usługa

Zatrzymanie procesu produkcyjnego generuje bardzo duże koszty, zwłaszcza w przypadku zakładów produkcyjnych o pracy ciągłej. W naszej ofercie jest już pakiet usług serwisowych Online Diagnostics Network, który potrafi przewidywać stopień zużycia elementów zanim spowoduje ono awarię. Czujniki wykrywają statusy operacyjne i przesyłają je dalej do chmury. Dane są analizowane przez samouczące się oprogramowanie, które wykrywa zużycie elementów systemu z wysoką skutecznością dochodzącą do 90 procent i potrafi zainicjować odpowiednie działania prewencyjne i serwisowe. Stosujemy metody monitorowania stanów i utrzymania ruchu wyprzedzającego awarie (ang. predictive maintenance) dla coraz większej grupy produktów i technologii. W dłuższej perspektywie użytkownicy nie muszą płacić za konkretne czynności serwisowe, a jedynie za czas dostępności ich maszyn i systemów.

Pakiet ODiN

Wynajmij zamiast kupować

Po co mam kupować maszyny i zamrażać kapitał, jeśli potrzebuję je tylko do konkretnego, specyficznego etapu produkcji? To pytanie zadają sobie coraz częściej właściciele przedsiębiorstw produkcyjnych. Dotychczas odpowiedź była następująca: chcesz optymalizować własne procesy produkcyjne musisz to robić na własnych maszynach.

Nasza technologia wkrętarkowa pokazuje, że można to zrobić inaczej. Potrafimy zbierać wszystkie dane dotyczące procesów dokręcania śrub z naszego bezprzewodowego systemu wkrętarek Nexo i przetwarzamy je w czasie rzeczywistym. Każde pojedyncze dokręcenie jest opisane przy pomocy zestawu danych przechowywanych w systemie. Oznacza to, że nasi klienci nie muszą kupować konkretnej technologii dokręcania śrub, ale mogą po prostu zapłacić za każde prawidłowo wykonane dokręcenie. To podejście ""płać, gdy korzystasz"" zmniejsza wielkość zamrożonego kapitału i cechuje się najwyższymi standardami jakości. To jedynie początek tego, czego możemy oczekiwać w zakresie nowych modeli finansowania zasobów produkcyjnych.

Technologia Nexo

Przewidywanie awarii z pakietem ODiN

Pakiet ODiN zbiera i analizuje dane dotyczące stanu urządzeń i elementów wykonawczych danego systemu produkcyjnego i umożliwia wprowadzenie czynności serwisowych w ramach utrzymania ruchu, które wyprzedza potencjalne awarie. Pozwala to na zmniejszenie wysokich kosztów przestojów szczególnie w przypadku dużych maszyn.

Dziś: Umowy na skalowalne usługi serwisowe dla naszych klientów obejmują wykrywanie anomalii i awarii w celu uniknięcia przerw w pracy. Korzystanie z pakietu ODiN znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów.

Jutro: W kolejnych wersjach ODIN będzie w stanie analizować większą liczbę stanowisk i konkretnych systemów produkcyjnych wyposażonych w nowe i bardziej złożone komponenty. System zostanie też uzupełniony o nowe narzędzia analityczne.

Niebawem: W przyszłości funkcja przewidywania pozostałego czasu eksploatacji osiągnie nowy poziom, umożliwiając jeszcze bardziej zaawansowane planowanie czynności serwisowych i utrzymania ruchu.

Bezprzewodowe wkrętarki Nexo WiFi

Nexo – zaawansowana technologia dokręcania w akumulatorowej wkrętarce. W narzędziu zastosowano inteligencję rozproszoną. Wbudowany sterownik narzędzia podejmuje wszystkie decyzje bez konieczności polegania na stałej łączności bezprzewodowej sterownika zdalnego. Co więcej, ta technologia obsługuje opcje skanowania kodów kreskowych w celu podejmowania inteligentnych decyzji dotyczących rodzaju produktu montowanego za pomocą określonej procedury dokręcania.

Dziś: Bezprzewodowa wkrętarka Nexo, która obsługuje wiele protokołów, może być w prosty sposób integrowana w systemach przetwarzania danych wyższego poziomu bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu. Skaner kodów kreskowych ułatwia obsługę wielu programów montażowych do składania wielu różnych wariantów produktów, w tym pojedynczych serii.

Jutro: Firma Bosch Rexroth dostosuje bezprzewodową wkrętarkę Nexo WiFi do obsługi standardu radiowej łączności komórkowej 5G, co dziesięciokrotnie zwiększy dostępną przepustowość.

Niebawem: W dłuższej perspektywie wkrętarka Nexo będzie dysponowała wbudowaną platformą aplikacji stworzoną na podstawie rozwiązania Open Core Engineering. System będzie dostarczany wraz z usługami cyfrowymi, takimi jak przewidywanie usterek (ang. predictive maintenance) dzięki funkcji zdalnego monitorowania i analizowania danych. Dane te umożliwią klientom wprowadzenie nowych cyfrowych modeli biznesowych, takich jak opłaty za użytkowanie.