Zmienna linia montażowa

Tendencja jest wyraźnie widoczna: serie produktów są coraz krótsze i coraz więcej producentów szuka opłacalnych sposobów ich wytwarzania. Stanowisko montażu ActiveAssist jest rozwiązaniem do wielu zastosowań. Inteligentny system wspomagania identyfikuje kolejne pozycje zlecenia produkcyjnego, pobiera odpowiadający mu plan prac i przeprowadza pracowników przez wszystkie etapy montażu. W tym celu wyświetla instrukcje konkretnych czynności do wykonywania na powierzchni roboczej i monitoruje ich postęp. W przypadku wystąpienia błędów, rozwiązanie ActiveAssist zapewnia natychmiastową pomoc w celu ich naprawienia, a następnie kontynuuje wsparcie kolejnego kroku montażu. Wydaje się, że w tym punkcie jesteśmy już dość blisko od włączenia sztucznej inteligencji w proces montażu.

Stanowisko montażu ActiveAssist

Mój przyjaciel robot

Bezpieczna współpraca człowieka z maszyną - bez konieczności stosowania dodatkowych wygrodzeń - jest jednym z podstawowych założeń Fabryki Przyszłości. Nasze roboty współpracujące zostały stworzone specjalnie z myślą o takich zastosowaniach. Dzięki wyjątkowej "skórze" pokrytej czujnikami pojemnościowymi, robot APAS zwalnia prace po czym zatrzymuje się automatycznie, nie dopuszczając do kontaktu z człowiekiem, jeżeli tylko wystąpi potencjalne ryzyko kolizji człowiek-robot. W momencie, gdy pracownik opuści przestrzeń roboczą robota, ten niezwłocznie podejmie pracę na nowo.

Bez dodatkowych zabezpieczeń człowiek i robot mogą pracować razem, a nie obok siebie, aby efektywniej wykonywać wspólny proces produkcyjny. W efekcie, nasze roboty współpracujące są już w stanie stopniowo zastępować ludzi w najbardziej monotonnych bądź nieergonomicznych pracach. Pozwala to pracownikom skupić się na wykonywaniu bardziej złożonych zadań w obrębie inteligentnej fabryki.

APAS

Wszystko się zmienia

W Fabryce Przyszłości jedynie budynki nie zmieniają swojego położenia, zaś wszystkie maszyny i systemy są w pełni przenośne. Pierwszym krokiem w tym kierunku są napędy bez szafki sterującej, jednakże wyposażone w zintegrowany układ sterowania. Serwonapędy IndraDrive Mi pozwalają zmniejszyć koszt okablowania nawet o 90 procent i realizują proces modularyzacji inżynierii mechanicznej. Moduły i stacje można więc łatwo łączyć ze sobą i synchronizować jedynie przy użyciu oprogramowania. Dzięki wprowadzeniu nowego standardu radiowej łączności komórkowej 5G będzie dostępna wystarczająca przepustowość do komunikacji bezprzewodowej. W przyszłości zasilanie będzie doprowadzane w sposób indukcyjny ze stacji ładowania w podłodze. W efekcie, maszyny będzie można łączyć i tworzyć z nich komórki produkcyjne, które jeszcze bardziej uproszczą proces produkcji wielowariantowej.

IndraDrive Mi

Stanowisko montażu ActiveAssist

System wspomagania ActiveAssist znacząco ułatwia wiele różnych zadań wchodzących w proces montażu dzięki interaktywnemu prowadzeniu pracownika za rękę „krok po kroku”. System ten, intuicyjny w użytkowaniu i podłączony do sieci, pomaga zwiększyć niezawodność procesów, zminimalizować występowanie usterek, co wpływa na jakość produktu. System ten łączy pracowników, sprzęt i procesy dzięki zastosowaniu inteligencji rozproszonej.

Dziś: Oprogramowanie bazujące na środowisku webowym udostępnia właściwe informacje bezpośrednio pracownikowi w zależności od kontekstu np. wykonywanego kroku montażu. Bazując na specyfice danego zlecenia produkcyjnego, system ActiveAssist może pomagać pracownikom, zapobiegać błędom i gwarantować dużą elastyczność w ofercie montowanych elementów. Właśnie tak działa „system produkcji jednostkowej” (ang. One-Piece-Flow). Dzięki połączniu z siecią , konkretne zamówienia klientów mogą być kierowane do różnych stanowisk ActiveAssist.

Jutro: W następnym etapie będzie możliwe podłączenie do stanowiska ActiveAssist większej liczby systemów, takich jak systemy inteligentnych wkrętarek lub stanowisk testowania. Dzięki jednej platformie uczenia można skonfigurować jeden wspólny system zamiast programować specyficzne rozwiązanie.

Niebawem: Jak sądzisz, jakie kolejne funkcje może posiadać jeszcze ten produkt?

APAS

Roboty współpracujące APAS wspierają pracowników w wykonywaniu nieskomplikowanych, monotonnych lub nieergonomicznych zadań. Wyjątkowy na skalę światową system bezpieczeństwa bezdotykowego umożliwia realizację zupełnie nowych form współpracy człowiek-maszyna.

Dziś: Ponad setka systemów APAS jest już w użyciu w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Mimo że roboty APAS zapewniają całkowicie bezpieczną współpracę, mogą się poruszać z prędkością właściwą klasycznym robotom przemysłowym, jeśli tylko w zasięgu ich ramion nie znajdują się ludzie. Wersja APAS Inline jest w pełni kompatybilna z tradycyjnymi robotami przemysłowymi.

Jutro: Nadchodzące generacje robotów APAS wykorzystywać będą niezależne od platformy sprzętowej modularne oprogramowanie. Wiązać się to będzie z rozszerzeniem funkcji widzenia maszynowego. Mobline wersje APAS będą lepiej przystosowane do elastycznego ich użytkowania w różnych lokalizacjach.

Niebawem: Cyfrowy bliźniak robota APAS doskonale wpisuje się w pełni zdigitalizowany przepływ strumienia wartości w Fabryce Przyszłości. Umożliwi on zaawansowaną współpracę z pracownikami w oparciu o cyfrowe systemy bezpieczeństwa. Dodatkowo możliwa będzie identyfikacja zarówno całych elementów, jak i punktów ich chwytania na podstawie plików CAD. Z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (w tym "uczenia głębokiego") robot APAS będzie mógł wykonywać zadania w sposób autonomiczny, bez konieczności szczegółowego programowania jego ruchu.

IndraDrive Mi

Napęd IndraDrive Mi umożliwia producentom maszyn zintegrowanie wszystkich komponentów elektrycznych bezpośrednio w maszynie. W efekcie otrzymamy maszyny modułowe bez szaf sterowniczych, które zajmują minimalną ilość miejsca.

Dziś: Dzięki takiemu projektowi systemu IndraDrive Mi wpływa na zmniejszenie kosztów nie tylko w odniesieniu do komponentów. Zmniejsza się też miejsce zajmowane przez szafy sterujące i zużycie energii potrzebne do ich chłodzenia nawet o 100%. Dodatkowo pracochłonność montażu okablowania może być mniejsza nawet o 90%.

Jutro: Rozszerzona funkcjonalność enkodera silnika do pomiarów jego kondycji może być wykorzystywana do przewidywania potencjalnych uszkodzeń, co zwiększy dostępność maszyn.

Niebawem: Jak myślisz, co jeszcze rozwiązanie to może robić w przyszłości?