Rosnąca rola zwinności działania

Centrum Technologii Produkcyjnych (Manufacturing Technology Centre — MTC) w Wielkiej Brytanii pełni wiodącą rolę we wdrożeniach Fabryki Przyszłości. Lina Huertas jest Kierownikiem Działu Strategii Technologii dla Cyfrowej Produkcji w MTC. Jaka jest jej opinia?

Badania MTC mają na celu pomóc firmom w dostępie do cyfrowej technologii produkcyjnej, z wykorzystaniem funduszy rządowych oraz europejskich, jak również środków własnych MTC.

"Obecnie widzimy wielkie zapotrzebowanie firm na zwinność w działaniu. Obserwujemy też rozwój nowych modeli biznesowych: jeśli producenci dokonują inteligentnej analizy danych w celu maksymalizacji wydajności operacyjnej, mogą pracować na różne sposoby, nie tylko dla siebie, ale także z i dla swoich klientów".

"Często największe korzyści odnoszą mniejsi producenci. Mogą działać szybciej, a także dostrzegać dość natychmiastowe rezultaty ciągłego doskonalenia procesów".

"Mam dwa główne przesłania dotyczące Fabryki Przyszłości. Pierwsza dotyczy tego, że zmieni się znaczenie produkcji. Obecnie mamy do czynienia z jednym właścicielem całego procesu produkcyjnego jakiegoś towaru. W przyszłości będzie ich wielu — jeden będzie właścicielem wiedzy, inny właścicielem Platformy oprogramowania, a jeszcze ktoś inny właścicielem zakładu produkcyjnego itd.

Drugie przesłanie dotyczy przekształcenia w świat pracy. Tak, można to postrzegać jako wyzwanie – ale jeśli będziemy postępować właściwie, może to być wspaniałą szansą. Może to mieć prawdziwie pozytywny wpływ na społeczeństwo".