Rosnąca rola zwinności działania

Centrum Technologii Produkcyjnych (Manufacturing Technology Centre — MTC) w Wielkiej Brytanii pełni najważniejszą rolę we wdrożeniach Fabryki Przyszłości. Lina Huertas jest Kierownikiem Działu Strategii Technologii dla Cyfrowej Produkcji w MTC. Jaka jest jej opinia?

Badania MTC mają na celu pomóc firmom w dostępie do cyfrowej technologii produkcyjnej, z wykorzystaniem funduszy rządowych oraz europejskich, jak również środków własnych MTC.

"Obecnie widzimy wielkie zapotrzebowanie firm na zwinność w działaniu. Obserwujemy też rozwój nowych modeli biznesowych: jeśli producenci dokonują inteligentnej analizy danych w celu zoptymalizowania efektywności operacyjnej, mogą pracować w różny sposób, nie tylko dla siebie, ale dla klientów lub wraz z nimi".

"Często mniejsi producenci korzystają z tego najbardziej. Mogą szybciej się rozwijać, a także praktycznie od razu zobaczyć efekty nieprzerwanego udoskonalania procesów".

"Mam dwa główne przesłania dotyczące Fabryki Przyszłości. Pierwsze jest takie, że zmieni się znaczenie procesów produkcyjnych. Obecnie mamy do czynienia z jednym właścicielem całego procesu produkcyjnego jakiegoś towaru. W przyszłości będzie ich wielu — jeden będzie właścicielem wiedzy, inny właścicielem oprogramowania, a jeszcze ktoś inny właścicielem zakładu produkcyjnego itd.

Drugie przesłanie dotyczy przekształcenia środowiska pracy. Tak, to może być postrzegane jako wyzwanie – ale jeśli podejdziemy do tego we właściwy sposób, może stać się wielką szansą. I może mieć realnie pozytywny wpływ na społeczność".