Minimalizacja przestojów

Konserwacja predykcyjna

Napędy i komponenty zgodne z koncepcją Connected Hydraulics mogą być stosowane do monitorowania warunków, konserwacji predykcyjnej i w środowisku Przemysłu 4.0. Inteligentne czujniki, sterowniki i napędy tworzą fundament pod wszechstronną predykcyjną analizę danych.

Dzięki pakietowi usług Online Diagnostic Network (ODiN) funkcja monitorowania warunków staje się bardziej wydajna, niezawodna, efektywna i ekonomiczna niż dotychczas. Pakiet ODiN umożliwia przewidywanie obecnego statusu „kondycji” maszyn i systemów w niezawodny sposób. Pozwala to na samodzielne przeprowadzanie szybkich analiz i zachowanie pełnej kontroli nad danymi firmy.

Więcej informacji

Oprogramowanie IoT-Gateway

Można globalnie rozszerzyć konserwację predykcyjną, korzystając z oprogramowania IoT-Gateway do łączności ze środowiskami Przemysłu 4.0 za pośrednictwem chmury. Umożliwia to zoptymalizowanie procesów produkcyjnych i skrócenie czasu przestojów w obrębie wielu linii produkcyjnych oraz wielu lokalizacji.

Więcej informacji