Zrównoważony rozwój hydrauliki

W jaki sposób hydraulika przemysłowa może przyczynić się do ochrony klimatu?

Nasze trzy strategie sprawiają, że technika cieczy staje się bardziej przyjazna dla środowiska.
A także wydajniejsza.

Według badania przeprowadzonego wspólnie przez Boston Consulting Group i VDMA możliwe jest obniżenie emisji CO2 pochodzących z gazów cieplarnianych w środowisku przemysłowym o 13 gigaton do roku 2030 i o 30 gigaton do roku 2050.
Więcej na temat badania...

Konstruktorzy maszyn oraz użytkownicy instalacji odgrywają centralną rolę w walce ze zmianą klimatu. Dzięki zdolności do zwiększania wydajności technologii produkcyjnych trzymają w ręku ważny klucz do obniżania poziomu emisji CO2 w przemyśle.

W tym kontekście Bosch Rexroth stawia na inteligentną kombinację działań, wspierając cele w zakresie ochrony klimatu wyznaczane przez konstruktorów i użytkowników maszyn.

W celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego rozwoju branża hydrauliki przemysłowej wykorzystuje obecnie poniższe trzy strategie:

Mniej energii

Mniej energii

  • Mniejsze zużycie prądu
  • Mniejsze koszty eksploatacji
  • Mniejsze emisje CO2

Oszczędność na poziomie nawet 80%

Optymalne projektowanie systemów hydraulicznych

Wydajność energetyczną systemów hydraulicznych można znacząco zwiększyć, optymalizując je w fazie rozwoju z wykorzystaniem symulacji i innych rodzajów oprogramowania oraz zapobiegając utratom ciśnienia.

Napędy o zmiennej prędkości obrotowej – Sytronix

Dzięki wysokiej wydajności energetycznej napędy o zmiennej prędkości obrotowej stanowią podstawę redukcji zużycia energii. Za sprawą nowych, inteligentnych agregatów hydraulicznych zasada „energy on demand” może także zostać wykorzystana w obrabiarkach oraz większych instalacjach o dużej liczbie odbiorników.
W fazie spoczynku napęd może przełączać się w tryb stand-by. Zależnie od cyklu roboczego w ten sposób można zaoszczędzić nawet 80 procent energii.
Niejednokrotnie umożliwia to też wyeliminowanie urządzeń chłodzących, co przekłada się na dodatkowe oszczędności energii.
Pozytywnym efektem ubocznym jest także fakt, że napędy o zmiennej prędkości obrotowej zmniejszają poziom hałasu.

Buforowanie kinetyczne

Określone instalacje, takie jak prasy lub maszyny do tworzyw sztucznych, oferują także możliwość gromadzenia energii wyzwalanej w procesie hamowania w postaci hydraulicznej, mechanicznej lub elektrycznej i oddawanie jej w odpowiednim punkcie systemu. Dzięki temu instalacja pobiera mniej energii z sieci i może być w stanie pracować z mniejszymi silnikami i pompami.

Mniej materiałów

Mniej materiałów

  • Większa sprawność
  • Mniej przestrzeni montażowej
  • Niższe koszty

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem materiałów i przepływu

Innowacyjne geometrie

Dzięki procesom produkcji addytywnej firma Bosch Rexroth tworzy innowacyjne geometrie zoptymalizowanych pod kątem przepływu bloków sterowniczych i zaworów, które przekładają się nie tylko na lżejsze i bardziej kompaktowe podzespoły, lecz także na zwiększenie sprawności.

Mniej cieczy

Mniej cieczy

  • Niższe koszty ubezpieczenia
  • Niższe koszty cieczy
  • Mniejsze zużycie cieczy

Wydajna konfiguracja systemu

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem przepływu i odgazowania

Przy pomocy naszych technik symulacji projektujemy agregaty zoptymalizowane pod kątem przepływu i odgazowania do nowych oraz istniejących instalacji. Działają one ze znacznie mniejszymi zbiornikami oraz mniejszymi ilościami oleju hydraulicznego przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej wydajności.

Whitepaper

These three levers make your fluid technology more environmentally friendly and more economical too.
Do you want sustainable systems, reduce CO2 and thus save costs? Find out here how to make it happen:

Zamów

Interview

with Boston Consulting Group
What contribution can mechanical engineering make to climate protection? Here you can learn more about specific funding opportunities, potentials and solutions for more energy efficiency in hydraulics.

Więcej informacji

Contact

W przypadku pytań lub zapotrzebowania na indywidualne doradztwo w kwestii zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji CO2 oraz oszczędzania zasobów w hydraulice zachęcamy do kontaktu z nami:

Skontaktuj się ze mną

Nasze rozwiązania dla zrównoważonej hydrauliki

Request the Whitepaper
"Three levers to sustainability"