Zrównoważony rozwój hydrauliki

W jaki sposób hydraulika przemysłowa może przyczynić się do ochrony klimatu?

Nasze trzy strategie sprawiają, że technika cieczy staje się bardziej przyjazna dla środowiska.
A także wydajniejsza.

Według badania przeprowadzonego wspólnie przez Boston Consulting Group i VDMA możliwe jest obniżenie emisji CO2 pochodzących z gazów cieplarnianych w środowisku przemysłowym o 13 gigaton do roku 2030 i o 30 gigaton do roku 2050.
Więcej na temat badania...

Konstruktorzy maszyn oraz użytkownicy instalacji odgrywają centralną rolę w walce ze zmianą klimatu. Dzięki zdolności do zwiększania wydajności technologii produkcyjnych trzymają w ręku ważny klucz do obniżania poziomu emisji CO2 w przemyśle.

W tym kontekście Bosch Rexroth stawia na inteligentną kombinację działań, wspierając cele w zakresie ochrony klimatu wyznaczane przez konstruktorów i użytkowników maszyn.

W celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego rozwoju branża hydrauliki przemysłowej wykorzystuje obecnie poniższe trzy strategie:

Mniej energii

Mniej energii

  • Mniejsze zużycie prądu
  • Mniejsze koszty eksploatacji
  • Mniejsze emisje CO2

Oszczędność na poziomie nawet 80%

Optymalne projektowanie systemów hydraulicznych

Wydajność energetyczną systemów hydraulicznych można znacząco zwiększyć, optymalizując je w fazie rozwoju z wykorzystaniem symulacji i innych rodzajów oprogramowania oraz zapobiegając utratom ciśnienia.

Napędy o zmiennej prędkości obrotowej – Sytronix

Dzięki wysokiej wydajności energetycznej napędy o zmiennej prędkości obrotowej stanowią podstawę redukcji zużycia energii. Za sprawą nowych, inteligentnych agregatów hydraulicznych zasada „energy on demand” może także zostać wykorzystana w obrabiarkach oraz większych instalacjach o dużej liczbie odbiorników.
W fazie spoczynku napęd może przełączać się w tryb stand-by. Zależnie od cyklu roboczego w ten sposób można zaoszczędzić nawet 80 procent energii.
Niejednokrotnie umożliwia to też wyeliminowanie urządzeń chłodzących, co przekłada się na dodatkowe oszczędności energii.
Pozytywnym efektem ubocznym jest także fakt, że napędy o zmiennej prędkości obrotowej zmniejszają poziom hałasu.

Buforowanie kinetyczne

Określone instalacje, takie jak prasy lub maszyny do tworzyw sztucznych, oferują także możliwość gromadzenia energii wyzwalanej w procesie hamowania w postaci hydraulicznej, mechanicznej lub elektrycznej i oddawanie jej w odpowiednim punkcie systemu. Dzięki temu instalacja pobiera mniej energii z sieci i może być w stanie pracować z mniejszymi silnikami i pompami.

Mniej materiałów

Mniej materiałów

  • Większa sprawność
  • Mniej przestrzeni montażowej
  • Niższe koszty

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem materiałów i przepływu

Innowacyjne geometrie

Dzięki procesom produkcji addytywnej firma Bosch Rexroth tworzy innowacyjne geometrie zoptymalizowanych pod kątem przepływu bloków sterowniczych i zaworów, które przekładają się nie tylko na lżejsze i bardziej kompaktowe podzespoły, lecz także na zwiększenie sprawności.

Mniej cieczy

Mniej cieczy

  • Niższe koszty ubezpieczenia
  • Niższe koszty cieczy
  • Mniejsze zużycie cieczy

Wydajna konfiguracja systemu

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem przepływu i odgazowania

Przy pomocy naszych technik symulacji projektujemy agregaty zoptymalizowane pod kątem przepływu i odgazowania do nowych oraz istniejących instalacji. Działają one ze znacznie mniejszymi zbiornikami oraz mniejszymi ilościami oleju hydraulicznego przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej wydajności.

Artykuł przeglądowy

W jaki sposób kolektory wyprodukowane przy użyciu wytwarzania przyrostowego zmniejszają zużycie energii i emisję CO2 .
Rozdzielacze wyprodukowane przy użyciu druku 3D z rdzeniem piaskowym pomagają zapewnić większą trwałość w hydraulice przemysłowej.

Pobierz

Artykuł przeglądowy

Te trzy dźwignie sprawiają, że Twoja technologia płynów jest bardziej przyjazna dla środowiska, a także bardziej ekonomiczna.
Czy chcesz zrównoważonych systemów, chcesz zmniejszyć emisję CO2 , a tym samym zmniejszyć koszty? Dowiedz się tutaj, jak to zrobić:

Zamów

Wywiad

z Boston Consulting Group
Jaki wkład może wnieść inżynieria mechaniczna w ochronę klimatu? Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o konkretnych możliwościach finansowania, potencjałach i rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną w hydraulice.

Więcej informacji

Kontakt

W przypadku pytań lub zapotrzebowania na indywidualne doradztwo w kwestii zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji CO2 oraz oszczędzania zasobów w hydraulice zachęcamy do kontaktu z nami:

Skontaktuj się ze mną

Nasze rozwiązania dla zrównoważonej hydrauliki