Predictive analytics with ODiN

CytroConnect Solutions

ODiN

Success Stories

Predictive Analytics
Historie sukcesu

Predictive maintenance - The solution

Zminimalizuj czas przestoju

Predictive analytics on Clinker Cooler Hydraulics

Predictive Analytics

on Clinker Cooler Hydraulics

Predictive maintenance in a nutshell

Konserwacja predykcyjna w skrócie

Predictive services with Rexroth

Predictive Maintenance

Usługi predykcyjne z firmą Rexroth

Modernization with Rexroth Service - the original

Modernizacja

z serwisem Rexroth - oryginalny

Predictive analytics with ODiN - Leave nothing to chance

Predictive Analytics

Nie pozostawiaj niczego przypadkowi!

Już dziś wiedz, czego możesz się spodziewać jutro

Nagłe awarie maszyn, nieplanowana, kosztowna konserwacja i predefiniowane cykle konserwacji - czy to jest rozwiązanie?

Rozwiązania cyfrowe wspierają użytkownika w jego działaniach konserwacyjnych i zapewniają wgląd w aktualny stan maszyny. Firma Bosch Rexroth jest ekspertem w dziedzinie hydrauliki i łączy tę wiedzę z know-how w zakresie przemysłowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (IoT), aby dostarczać niezawodne cyfrowe rozwiązania w zakresie konserwacji.

Dzięki naszym dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom cyfrowym wspieramy konserwację systemów hydraulicznych. Nasze modułowe podejście obejmuje rozwiązania w zakresie wizualizacji danych dotyczących aktualnego stanu maszyny, rozwiązania w zakresie monitorowania stanu opartego na regułach, a także usługi analityki predykcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie konserwacji prewencyjnej.

Wspieramy Cię w Twoich wyzwaniach

Brak wiedzy z zakresu hydrauliki

Stały monitoring zakładów

Duże odległości między zakładami

Brak wglądu w maszyny

Wysokie koszty przestojów

Pakiety CytroConnect Solutions

Inteligentne zapobieganie przestojom maszyn

Mając możliwość wyboru spośród różnych dodatków, można wybrać najlepszą opcję dla danego zastosowania. Począwszy od prostej tablicy rozdzielczej, można łatwo zarezerwować różne pakiety dodatkowe - aż po umowę na pełną obsługę. Szczegółowe informacje i zakres funkcji poszczególnych dodatków można znaleźć poniżej. 

Internetowa usługa monitorowania

 

Pakiet CytroConnect Monitor zbiera dane i w przejrzysty sposób wizualizuje je na monitorze, co pozwala na szybki przegląd stanu maszyny. Użytkownik może zdecydować, które elementy mają być monitorowane, korzystając z pomocy ekspertów firmy Rexroth. Monitor udostępnia wszystkie dostępne dane z ostatnich 24 godzin. Pozwala to na wczesne wykrywanie zmian i natychmiastową interwencję w przypadku odstępstw od stanu prawidłowego. Dane można przeglądać na żądanie w dowolnym czasie na za pomocą przeglądarki internetowej lub na innych urządzeniach końcowych. Usługę tę można łatwo wdrożyć w każdym istniejącym zakładzie/maszynie z napędem hydraulicznym.

Twój cyfrowy podręcznik konserwacji

 

CytroConnect Maintain informuje klienta o aktualnym stanie komponentów za pomocą pulpitu nawigacyjnego. Za pomocą predefiniowanych reguł stan komponentów jest monitorowany i wyświetlany, jeśli coś nie działa zgodnie z nimi. W przypadku wystąpienia anomalii użytkownik otrzymuje powiadomienie typu push o tym, co jest nie tak. W ten sposób można reagować na czas, nawet w przypadku zmian bezobsługowych, zanim dojdzie do uszkodzenia lub awarii. W ramach tego pakietu można korzystać z nieograniczonej liczby dostępnych danych historycznych. Ponadto zapewniamy regularne raporty dotyczące wydajności i wykorzystania, które pomagają w optymalizacji aplikacji.

Twój osobisty serwis konserwacji predykcyjnej

 

Pakiet CytroConnect Predict oferuje analitykę predykcyjną danych maszynowych, która dzięki samouczącym się algorytmom może wykrywać anomalie na wczesnym etapie. Dodatkowo do analizy predykcyjnej firma Bosch Rexroth oferuje indywidualną umowę serwisową. Ponadto nasi doświadczeni eksperci oceniają dane i przedstawiają zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia anomalii. Dzięki szybszemu wykrywaniu anomalii nasza analiza oraz nasi eksperci prowadzą monitoring maszyny za użytkownika, co skutkuje skróceniem czasu przestoju maszyny nawet o 40%. Oprócz optymalizacji planowania konserwacji, usługa konserwacji predykcyjnej zapewnia maksymalną dostępność i uproszczone zaopatrzenie w części zamienne.

Skrócenie czasu przestoju maszyny

Szybsze wykrywanie błędów

Obniżenie kosztów w wyniku uszkodzeń

Zwiększona dostępność instalacji

Osiągnięcie zwrotu z inwestycji

Zwiększenie dostępności maszyny

Jeśli nasze rozwiązania są połączone z innymi ofertami usług, takimi jak umowy konserwacyjne, zarządzanie częściami zamiennymi lub zarządzanie stanem gotowości, dostępność maszyn może znacznie wzrosnąć.

Produkty

Nasze pakiety są dostępne dla wybranych produktów firmy Rexroth.

Globalny sukces

Dzięki CytroConnect Solutions jesteśmy reprezentowani na całym świecie

Przykłady zastosowania

Przeczytaj nasze historie sukcesu o tym, co ekscytuje naszych klientów w CytroConnect Solutions.

Więcej informacji

Predictive Maintenance

Whitepaper

Predictive Maintenance:
Co to jest, co potrafi i jak można to najłatwiej wdrożyć.

Zamówienie

Predictive Analytics

Whitepaper

Predictive Analytics:
Definicja, funkcjonalność i korzyści.

Zamówienie

Big Data & Machine Learning

Whitepaper

Big Data & Machine Learning:
Definicja, kontekst i znaczenie.

Zamówienie

Predictive Analytics & Maintenance Optimization

Whitepaper

Predictive Analytics & Maintenance Optimization:
Definicja, kontekst i skutki.

Zamówienie

Predictive Analytics & Maintenance Optimization

Whitepaper

Predictive Analytics for recycling industry:
Jak zapobiegać awariom układów hydraulicznych w przemyśle recyklingowym i zmniejszyć koszty konserwacji.

Zamówienie

Skontaktuj się

Masz pytania lub chcesz skorzystać z osobistej konsultacji na temat analityki predykcyjnej i utrzymania ruchu? Z przyjemnością się z Państwem skontaktujemy:

Skontaktuj się z nami

Request the ODiN-Whitepaper "Predictive Maintenance"

Request the ODiN-Whitepaper "Predictive Analytics"

Request the ODiN-Whitepaper "Big Data & Machine Learning"

Request the ODiN-Whitepaper "Predictive Analytics & Maintenance Optimization"

Request the Whitepaper "Predictive Analytics for recycling industry"

ODiN w metalurgii

Firma Robert Bosch Lollar Guss GmbH, jako producent wyrobów odlewanych, w przeszłości kilkakrotnie ucierpiała z powodu awarii zakładu formowania, spowodowanych wadliwym działaniem centralnego układu hydraulicznego. System ten jest jednak centralnym elementem procesu odlewania, dlatego firma zdecydowała się na monitorowanie głównego układu hydraulicznego przez ODiN.

Więcej

Udany start w przemyśle cementowym

W firmie Lafarge Holcim, dostawcy cementu i betonu towarowego, ODiN jest z powodzeniem wykorzystywany do planowania konserwacji. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu kluczowych wskaźników hydraulicznie sterowanej chłodni klinkieru za pomocą ODiN, co pozwala w porę wykryć ewentualne awarie.

Więcej

Konserwacja oparta na stanie technicznym dla odlewów formowych

Firma Buderus Guss, producent tarcz hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego, bardzo wcześnie zdecydowała się na zastosowanie systemu konserwacji opartego na ocenie stanu technicznego firmy Bosch Rexroth. Wynika to z faktu, że przestoje w produkcji mogą mieć katastrofalne skutki, zwłaszcza gdy procesy produkcyjne są bardzo ściśle ze sobą powiązane.

Więcej

ODiN w metalurgii 2.0

Firma Bosch Rexroth Guss GmbH, producent wyrobów odlewanych i bloków zaworów, była wcześniej w stanie utrzymywać przestoje maszyn na niskim poziomie dzięki starannie ukierunkowanym harmonogramom konserwacji. Dzięki monitorowaniu przez ODiN te prace konserwacyjne mają na celu ograniczenie przestojów maszyn, a nawet zapobieganie im.

Więcej