CytroConnect – cyfrowa usługa dla hydrauliki przemysłowej

CytroConnect

Cyfrowa usługa dla hydrauliki przemysłowej.

Panel kontrolny CytroConnect

Hydraulika w połączeniu z Internetem rzeczy

CytroConnect to połączenie najnowocześniejszej technologii i doświadczenia firmy Bosch Rexroth w dziedzinie hydrauliki. Panele kontrolne oparte na przeglądarce dają dostęp do wszystkich istotnych wskaźników – na laptopie lub urządzeniu mobilnym – przyśpieszając w ten sposób wykrywanie usterek i konserwację. W przypadku ostrzeżeń lub alarmów generowanych przez maszynę, szczególnie podczas zmian bez obsługi pracowników, wysyłane jest bezpośrednie powiadomienie pozwalające zapobiec większym uszkodzeniom instalacji. Dzięki naszemu doświadczeniu w tej dziedzinie oraz samouczącemu się algorytmowi zawsze znamy aktualny stan wszystkich elementów. Na podstawie tych informacji możemy pomóc ograniczyć nieplanowane przestoje, zwiększyć produktywność i usprawnić prognozowanie zużycia części zamiennych. Lepiej zapobiegać niż reagować!

Inteligentny sposób zapobiegania przestojom maszyn

Dostęp do szerokiej oferty różnych dodatków daje możliwość wyboru najlepszej opcji dla danego zastosowania. W łatwy sposób można zdecydować, czy będzie do prosty panel kontrolny, różne pakiety dodatkowe, czy pełna umowa serwisowa. Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami oraz zakresem funkcji poszczególnych dodatków.

MONITOR

Bazująca na Internecie usługa monitorowania.

CytroConnect MONITOR dostarcza aktualne informacje o stanie operacyjnym komponentu oraz dane z ostatnich 24 godzin. Zgromadzone dane są przesyłane za pomocą interfejsu Multi-Ethernet lub LTE do panelu kontrolnego opartego na przeglądarce i można je odczytać za pomocą dowolnego urządzenia (tabletu, smartfona, komputera PC). Ta usługa typu plug-and-play jest oferowana w standardzie wraz z rozwiązaniem CytroBox i można z niej korzystać bez dodatkowej instalacji.

MAINTAIN

Cyfrowa instrukcja konserwacji.

CytroConnect MAINTAIN daje pełny dostęp do wszystkich danych historycznych, które można eksportować za pomocą interfejsu API. Informujemy o aktualnym stanie komponentów na podstawie analizy bazującej na ustalonych zasadach. W przypadku odchyleń, np. jeśli przekroczono zalecaną temperaturę roboczą oleju, automatycznie informujemy użytkownika za pomocą komunikatu typu push. Daje to możliwość reagowania z wyprzedzeniem, nawet w przypadku zmian nieobsługiwanych przez pracowników, zanim dojdzie do awarii lub uszkodzenia instalacji. Oprócz tego regularnie dostarczamy raporty o wydajności i zużyciu, pomagające zoptymalizować działanie systemu.

PREDICT

Narzędzie do konserwacji predykcyjnej.

CytroConnect PREDICT umożliwia analizę predykcyjną systemu w oparciu o samouczące się algorytmy. Jeśli wystąpią odchylenia, system automatycznie oblicza przewidywany czas eksploatacji danego elementu i informuje operatora za pomocą komunikatu typu push. Aby móc zaplanować niezbędne prace konserwacyjne w odpowiednim czasie, narzędzie to zapewnia maksymalną dostępność i upraszcza magazynowanie części zamiennych.

ODiN

Indywidualna umowa serwisowa Bosch Rexroth.

CytroConnect ODiN działa w oparciu o umowę serwisową dopasowaną do danego zastosowania. Oprócz analizy predykcyjnej bazującej na samouczących się algorytmach, klienci mogą korzystać z bezpośredniej pomocy naszych ekspertów. Indywidualne raporty kwartalne dostarczają regularnie informacje o stanie systemu. W przypadku potencjalnej usterki poszczególnych elementów nasi eksperci kontaktują się bezpośrednio i przedstawiają zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Uproszczenie projektowania
 • Usługa typu podłącz i pracuj, bez dodatkowej instalacji
 • Łatwe uruchamianie dodatków
 • Bezpłatna i ciągła aktualizacja wszystkich modułów
Usprawnienie procesu instalacji
 • Aktywacja usługi w oparciu o Internet, bez konieczności programowania – dostępna na dowolnym urządzeniu
 • Wstępnie uruchomione funkcje i minimalny zakres wymaganej konfiguracji
 • Wstępnie zainstalowany interfejs sieci 4G-LTE do transmisji danych
Minimalizacja przestojów
 • Informacje o stanie najważniejszych elementów dostarczane za pomocą CytroConnect Maintain – możliwość szybkiego reagowania
 • Analiza predykcyjna systemu za pomocą CytroConnect Predict – maksymalna dostępność
Maksymalizacja produktywności
 • Bezpłatne usługi podstawowe dostępne w opartym na przeglądarce panelu kontrolnym CytroConnect Monitor –
 • Informacje o aktualnym stanie operacyjnym oraz kluczowe wskaźniki na dowolnym urządzeniu (tablecie, smartfonie, komputerze PC)
 • Ocena zarejestrowanych parametrów za pomocą CytroConnect Maintain – wydajne planowanie konserwacji

Skontaktuj się

Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat CytroConnect? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem: