Handling

Wszystko sprowadza się do Handlingu

W przemyśle rozwiązania z zakresu handlingu i robotyki to jedne z najbardziej pożądanych zastosowań automatyki. Często jednak wymagają one znacznych zdolności inżynieryjnych. Rozwiązanie do automatyki ctrlX AUTOMATION ułatwia uruchamianie dostosowanych rozwiązań handlingowych oraz szybkie i wydajne projektowanie. Dzięki niemu systemy do handlingu można uruchamiać nawet o 50% szybciej, a czas wprowadzania na rynek robotów i systemów ulega znacznemu skróceniu. Szybsza i łatwiejsza automatyzacja systemów handlingu i robotyki.

Hala fabryczna z robotami bramowymi, które zaopatrują centra obróbcze w materiał

Szybsza i łatwiejsza automatyzacja systemów przenoszenia i robotyki

Dostępne są liczne aplikacje firmy Bosch Rexroth i zewnętrznych dostawców, które pozwalają na zwiększenie wydajności systemów handlingu i robotyki. Obejmują one m.in. wszystkie możliwe zadania związane z ruchem. Można je pobrać ze sklepu ctrlX Store. Zestaw narzędzi do automatyki ctrlX AUTOMATION zapewnia wszystkie komponenty programowe i sprzętowe niezbędne do pełnej automatyki rozwiązań systemowych. Wysokowydajną, kompaktową jednostkę sterującą ctrlX CORE można np. zintegrować z zastosowaniami robotyki i handlingu oraz swobodnie i elastycznie rozszerzać o niezbędne funkcje. Sterownik oparty o system operacyjny Linux jest w stanie sterować różnymi ruchami robota, a ponieważ aplikacje można instalować metodą plug and play, czas prac inżynieryjnych ulega znacznemu skróceniu.

Zdjęcie monitora komputerowego przedstawiające ctrlX Configurator

ctrlX Configurator

ctrlX Configurator pozwala w intuicyjny sposób projektować własne rozwiązania do automatyki. Proces konfiguracji jest łatwy, szybki i niezawodny. Pożądane topologie systemu można kompletować w sposób w pełni zgodny z potrzebami i pobierać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przejdź do ctrlX Configurator

Przykładowe konfiguracje do zastosowań handlingowych

ctrlX AUTOMATION zapewnia rozwiązania do automatyki na potrzeby różnych zastosowań handlingu w obszarach takich jak logistyka, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych, obrabiarki, pakowanie i montaż.

ctrlX AUTOMATION architektura automatyki oparta na sterowaniu dla aplikacji obsługi 2-osiowej z ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O, ctrlX SAFETY

2-osiowe rozwiązanie handlingowe

Nadaje się do systemów obsługi 2D, stosowanych głównie w liniach montażowych i pakujących, a także w innych scenariuszach automatycznego rozmieszczania elementów.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION architektura automatyzacji oparta na sterowaniu dla aplikacji obsługi 3-osiowej z ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O, ctrlX SAFETY

3-osiowe rozwiązanie handlingowe

Nadaje się do systemów obsługi 3D, które stosuje się zwykle w obrabiarkach i wtryskarkach, liniach montażowych oraz innych scenariuszach załadunku/rozładunku i paletyzacji.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION architektura automatyki oparta na sterowaniu, przeznaczona do obsługi 4-osiowych aplikacji z ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O, ctrlX SAFETY

4-osiowe rozwiązanie handlingowe

Nadaje się do systemów obsługi 3D z dodatkową osią do wyrównywania lub osią gantry. Rozwiązanie stosuje się w szczególności w logistyce, pakowaniu końcowym oraz wielu innych scenariuszach transportowych, załadunku/rozładunku i paletyzacji.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION architektura automatyki oparta na sterowaniu, przeznaczona do obsługi 5-osiowych aplikacji z ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O, ctrlX SAFETY

5-osiowe rozwiązanie handlingowe

Nadaje się do systemów obsługi 3D z dwiema dodatkowymi osiami do wyrównywania lub osiami gantry. Rozwiązanie stosuje się zazwyczaj w logistyce, pakowaniu końcowym, formowaniu wtryskowym oraz wielu innych scenariuszach transportowych, załadunku/rozładunku i paletyzacji.

Przykład zastosowania ctrlX Configurator

ctrlX AUTOMATION Community

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Na platformie ctrlX AUTOMATION Community dostępny jest bezpłatny i otwarty szablon do tworzenia aplikacji korzystających z układu kartezjańskiego. Dzięki niemu możesz zmniejszyć ilość wymaganych prac programistycznych i inżynieryjnych, a tym samym zyskać szybszą implementację. Jednocześnie szablon ten stanowi doskonały punkt wyjścia do dalszego rozwoju w indywidualnych zastosowaniach. Oprócz tego znajdziesz tam artykuły na blogach, aplikacje w GitHub oraz poradniki na temat obsługi i wielu innych aspektów rozwiązania ctrlX AUTOMATION.

Bezpośrednio do szablonu aplikacji        Przejdź do ctrlX AUTOMATION Community

Gospodarz Christian Zentraf i jego gość Kai Müller stoją przy stołach konferencyjnych i opowiadają o konfiguracji aplikacji przeładunkowej za pomocą ctrlX CORE, sprzętu sterującego rozwiązania automatyzacji ctrlX AUTOMATION.

ctrlX developR Serie

Chcesz wiedzieć, jak ctrlX AUTOMATION rewolucjonizuje inżynierię w zastosowaniach wykorzystujących układ kartezjański? W 2. sezonie serii ctrlX developR możesz dowiedzieć się tego na żywo!

Przejdź do serii ctrlX developR

Referencje

Dopasowywanie produktów ctrlX AUTOMATION