• Home
  • News & Stories
  • Tworzenie wartości i nowe modele biznesowe w dziedzinie automatyzacji

Wróć

Tworzenie wartości i nowe modele biznesowe w dziedzinie automatyzacji

Wiedza specjalistyczna – artykuł przeglądowy 3:

Przemysł, podobnie jak inne branże, przechodzi intensywne zmiany. Coraz bardziej powszechna cyfryzacja i łączność w sieci daje początek nowym technologiom i procesom, ale przede wszystkim otwiera potencjał w obszarze automatyzacji i optymalizacji. Powstaje zupełnie nowy świat automatyki. Rozwija się on dzięki odpowiedniemu połączeniu funkcji w zakresie techniki sterowania, informatyki oraz internetu rzeczy i możliwości ich idealnego wykorzystywania.
Różnorodne rozwiązania spotykane w przeszłości ustępują miejsca elastycznym systemom zapewniającym wartość dodaną. Sztywne i skomplikowane systemy automatyzacji są stopniowo zastępowane przez otwarte platformy, które spełniają dzisiejsze wymagania w zakresie połączenia z siecią, elastyczności, indywidualizacji i szybkości w procesach przemysłowych. Optymalizacja procesów i większa wydajność, a także stworzenie nowych modeli biznesowych i zapewnienie większej wartości dodanej to cele nadrzędne.

 

Zmieniają się wymagania producentów i operatorów maszyn i instalacji

Głównym czynnikiem napędzającym zmiany w automatyce przemysłowej są zmieniające się wymagania producentów i operatorów maszyn i instalacji. Można więc zadać zasadnicze pytanie – Czy to rozwój cyfryzacji determinuje potrzebę tworzenia nowych możliwości i technologii zapewniających większą wydajność? Czy raczej postęp w branży produkcyjnej, obejmujący większą indywidualizację, większy nacisk na konkurencyjność oraz globalizację wymaga stosowania rozwiązań cyfrowych?...

 

Kliknij czerwony PRZYCISK poniżej, aby pobrać artykuł przeglądowy i dowiedzieć się więcej!

Przyszłość automatyki przemysłowej

Przemysł, podobnie jak inne branże, przechodzi intensywne zmiany. Coraz bardziej powszechna cyfryzacja i łączność w sieci daje początek nowym technologiom i procesom, ale przede wszystkim otwiera potencjał automatyzacji i optymalizacji.

POBIERZ BEZPŁATNY ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY!

Hans Michael Krause

Game Changer ctrlX World

Wróć