Wróć

Trend rozwoju rynku automatyzacji w 2021 roku

Trendy na rynku automatyki w roku 2021

W branży produkcyjnej i innych sektorach spodziewany jest wyraźny zwrot w kierunku automatyzacji – między innymi spowodowany pandemią koronawirusa. Zapotrzebowanie na otwarte, łatwe w użyciu i elastyczne rozwiązania w dziedzinie automatyzacji będzie rosło niezależnie od tego. Coraz częściej używa się wspólnych narzędzi projektowania i języków programowania, a procesy inżynieryjne są w coraz większym stopniu zdigitalizowane. Korzystanie z nowych technologii, takich jak modele cyfrowe i symulacje do tworzenia i uruchamiania systemów oraz optymalizacji i poprawy wydajności, staje się coraz bardziej powszechne. Firmy mogą przenieść swoje zautomatyzowane instalacje na nowy poziom, podążając za trendami i integrując je w swoich procesach.

Potrzeba automatyzacji w roku 2021 będzie większa i przyniesie nowe wymagania. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na szybkie i elastyczne rozwiązania, pozwalające producentom i operatorom maszyn sprostać wyzwaniom w zakresie cyfryzacji i komunikacji sieciowej. Inżynieria mechaniczna i inne branże są coraz częściej powiązane z tworzeniem oprogramowania i chcą przenieść swoje doświadczenie do obszaru systemów sterowania i oprogramowania. Wspólne narzędzia do projektowania i języki programowania są zatem coraz powszechniejsze w branży automatyzacji. Procesy inżynieryjne będą w przyszłości całkowicie cyfrowe.

Obecnie użytkownicy chcą płacić za to, czego naprawdę potrzebują i móc się rozwijać w dowolnym czasie. Systemy automatyzacji powinny bazować na potrzebach użytkowników, a nie na odwrót. Trend rozwija się zatem jednoznacznie w kierunku architektury systemów opartej na mikrousługach lub aplikacjach, oznaczającej odejście od monolitów oprogramowania. Użytkownik korzysta więc z możliwości łączenia rozwiązań odpowiednio do potrzeb i zyskuje wartość dodaną.

Użytkownicy w coraz większym stopniu preferują systemy otwarte, bo zapewniają one maksymalną swobodę. Podstawą rozwiązań jest często system operacyjny Linux.

Współtworzenie najlepszych rozwiązań w ramach ekosystemu

Celem nadrzędnym jest uzyskanie rozwiązania spełniającego ich potrzeby i możliwie jak najbardziej dostosowanego do potrzeb. Wymagania klientów firmy Bosch Rexroth wskazują na to, że zapotrzebowanie na proste, otwarte i elastyczne systemy automatyzacji, działające na zasadzie ekosystemu, znacznie wzrośnie w roku 2021.

Zakres wiedzy specjalistycznej potrzebnej obecnie w dziedzinie automatyzacji jest tak szeroki, że jedna firma nie jest w stanie go udźwignąć. Dlatego właśnie współpraca rozwija się we wszystkich kierunkach. Dostawcy, partnerzy i klienci starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Każdy z nas koncentruje się na swoich mocnych stronach i dostarcza częściowe rozwiązania, które łączą się idealnie dzięki standaryzowanym interfejsom.

Firma Bosch Rexroth stworzyła ekosystem bazujący na otwartej platformie ctrlX AUTOMATION, która wpisuje się w tę zasadę. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji firmy Bosch Rexroth, aplikacji innych firm lub własnych. ctrlX AUTOMATION zapewnia dostęp do szerokiego pakietu aplikacji i umożliwia łatwe pobieranie za pomocą sklepu App Store. Firmy mogą oferować własne aplikacje za pomocą ctrlX World. Firma Bosch Rexroth stawia również na współtworzenie systemów z dostawcami rozwiązań sprzętowych.

Platforma ctrlX AUTOMATION spełnia zatem idealnie wymagania nowoczesnych użytkowników, eliminując ograniczenia wcześniejszych rozwiązań dzięki otwartej i elastycznej strukturze – opartej na wydajnym przemysłowym module sterującym ctrlX CORE z funkcjami komunikacji. Firma Bosch Rexroth opiera swoje rozwiązania na systemie operacyjnym Linux działającym w czasie rzeczywistym, otwartych standardach, technologii aplikacji, możliwości programowania w oparciu o Internet oraz wszechstronnej łączności w standardzie IoT.

Rosnące zainteresowanie technologiami takimi jak modele cyfrowe i uczenie maszynowe

Za pomocą platformy ctrlX AUTOMATION można pobierać aplikacje wspomagające cyfryzację w branży inżynierii mechanicznej: aplikacje do uruchamiania systemów sztucznej inteligencji, tworzenia modeli cyfrowych lub symulacji rozwiązań, umożliwiających m.in. optymalizację procesu produkcji.

Korzystanie z technologii, takich jak modele cyfrowe i symulacje do tworzenia i uruchamiania systemów oraz optymalizacji i poprawy wydajności, będzie coraz bardziej powszechne. Symulacja i modele cyfrowe to technologie wykorzystywane coraz częściej zwłaszcza w inżynierii mechanicznej. Aplikacje będące modelami cyfrowymi służą do wizualizacji maszyn lub systemów i mogą być wykorzystywane, aby lepiej zrozumieć i optymalizować rzeczywiste procedury i procesy – w formie wizualnej, bez rzeczywistej ingerencji. Przy ich użyciu można optymalizować nie tylko procesy produkcyjne za pomocą prognoz – pomagają one w zrozumieniu rzeczywistej wydajności i operacji w fabryce.

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe odgrywają także coraz większą rolę w scyfryzowanej produkcji – zarówno w procesach konserwacji predykcyjnej jak i produkcji autonomicznej. Wykorzystanie metod AI umożliwia optymalizację systemów, która znacznie zwiększa wydajność i opłacalność procesów produkcji. Systemy konserwacji predykcyjnej oparte na sztucznej inteligencji znajdują zastosowanie w konserwacji maszyn i wyposażenia. Sztuczna inteligencja umożliwia również optymalizację produkcji we wspólnych i kontekstowych systemach robotyki. Ponadto monitorowanie jakości w oparciu o sztuczną inteligencję umożliwia ciągłą poprawę jakości produktów – uczenie maszynowe pozwala ograniczyć ilość towarów wybrakowanych i zmniejszyć koszty kontroli. Analiza danych w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe staje się zatem podstawą automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Wydajna i otwarta platforma sterowania, taka jak ctrlX CORE, służy jako podstawa wdrożenia technologii AI, ponieważ bazuje na otwartym systemie Linux Ubuntu Core. Dzięki ctrlX Data Layer platforma ctrlX AUTOMATION dysponuje standaryzowaną pamięcią i punktem dostępu dla danych ze wszystkich sterowników oraz wszystkich jednostek podłączonych do systemu sterowania. Dane są już wstępnie pogrupowane semantycznie, co ułatwia stosowanie algorytmów uczenia maszynowego

Nowe modele biznesowe i większa wartość dodana dzięki usługom

Wraz z transformacją cyfrową produkty, fabryki i maszyny coraz częściej stają się systemami generującymi wartość dodaną, obejmującymi np. modele usług, takie jak zdalna asysta techniczna.

„Serwicyzacja“ to kolejny innowacyjny model biznesowy, który zyskuje na znaczeniu w przemyśle. W tym zakresie oferta poszerza się o usługi i stanowi połączenie towaru w formie materialnej oraz usług.

W sektorze inżynierii mechanicznej coraz większe znaczenie zyskują także modele pay-per-use. W tym procesie producenci maszyn nie oferują już produktów na sprzedaż, ale jako usługę. Innymi słowy, udostępniają oni możliwości maszyn. Modele rozliczeniowe obejmują różne parametry. Mogą to być godziny pracy, wykorzystanie możliwości lub wielkość produkcji. Z tych modeli finansowych można korzystać dzięki kompleksowej komunikacji sieciowej oraz automatyzacji fabryki i maszyn, dzięki której dostępne stają się dane potrzebne do analizy właściwych parametrów.

Wdrażanie rozwiązań z wykorzystaniem platformy ctrlX AUTOMATION

Firma Bosch Rexroth oferuje rozwiązanie, które stanowi odpowiedź na nowe wymagania i trendy w roku 2021. Platforma ctrlX AUTOMATION obejmuje wszystkie komponenty oprogramowania i sprzętowe niezbędne w kompletnych rozwiązaniach systemowych: wysokiej wydajności systemy sterowania, kompaktowe napędy, systemy zabezpieczeń, moduły wejścia/wyjścia, interfejsy HMI i komputery przemysłowe. W ctrlX World można znaleźć wiele aplikacji wpisujących się w trendy w zakresie cyfryzacji inżynierii mechanicznej.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

SKONTAKTUJ SIĘ

Philipp Guth

Game Changer
ctrlX AUTOMATION

Przyszłość automatyki przemysłowej

Dowiedz się więcej o innych wyzwaniach w obszarze automatyki i przyszłych wymaganiach – nasz artykuł przeglądowy przybliża przyszłość techniki sterowania.

POBIERZ BEZPŁATNY ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY!

Wróć