Wróć

Wprowadzając na rynek nową platformę ctrlX AUTOMATION, firma Bosch Rexroth usunęła tradycyjne granice między systemami sterowania maszynami, systemami informatycznymi i Internetem rzeczy. Scentralizowane i zdecentralizowane topologie automatyzacji można teraz tworzyć w sposób elastyczny za pomocą skalowalnej platformy. Dzięki systemowi operacyjnemu Linux działającemu w czasie rzeczywistym, otwartym standardom, technologii programowania aplikacji, inżynierii internetowej i kompleksowym połączeniom Internetu rzeczy platforma ctrlX AUTOMATION sprawia, że prace inżynieryjne wymagają o 30-50% mniej czasu i wysiłku.

Dziś inżynieria mechaniczna jest oparta na tworzeniu oprogramowania. Z myślą o tym nowym zapotrzebowaniu firma Bosch Rexroth wprowadziła na rynek nową platformę ctrlX AUTOMATION, która obejmuje najnowsze technologie oprogramowania inżynieryjnego oraz obsługuje wszystkie zadania związane ze sterownikami PLC i przemieszczeniami. Funkcje oprogramowania można łączyć na wiele sposobów za pomocą aplikacji gotowych, niestandardowych i dostosowywalnych. Z kolei aplikacje te można tworzyć w różnych językach programowania, takich jak C++, języki skryptowe (np. Python) lub nowe języki graficzne (np. Blockly). Zapewnia to producentom maszyn swobodę, jakiej jeszcze nie mieli.

Platforma ctrlX AUTOMATION umożliwia użytkownikom wybór języków programowania. Mogą oni programować w języku IEC 61131, PLCopen lub G-Code, w tradycyjnych językach wysokiego poziomu lub językach internetowych. W efekcie temu producenci maszyn nie są już zależni od dostępności specjalistów ds. sterowników PLC i systemów zastrzeżonych.

Konfigurowanie i uruchamianie komponentów procesu automatyzacji jest w całości oparte na technologii webowej, dzięki czemu nie trzeba instalować oprogramowania, które zostaje zaprogramowane w ciągu kilku minut od włączenia systemu. Użytkownik uzyskuje dostęp do całkowicie zwirtualizowanego środowiska platformy ctrlX AUTOMATION, co umożliwia programowanie bez sprzętu. Funkcje systemu można w każdej chwili rozszerzyć z wykorzystaniem własnych funkcji procesowych użytkownika, aplikacji i oprogramowania open source. Podsumowując, dzięki platformie ctrlX AUTOMATION prace inżynieryjne wymagają o 30-50% mniej czasu i wysiłku, co znacznie przyspiesza wprowadzanie na rynek nowych maszyn.

Ponad 30 opcji połączeń bezpośrednich i standardów komunikacyjnych maksymalizuje elastyczność sieci, a tym samym zapewnia ekonomiczną, kompleksową łączność od hali produkcyjnej do chmury. Ponadto platforma ctrlX AUTOMATION jest zgodna z przyszłościowymi standardami komunikacyjnymi, takimi jak TSN i 5G, dzięki czemu stała się najlepszym systemem na rynku pod względem funkcji sieciowych.

Platforma ctrlX AUTOMATION jest oparta na procesorach wielordzeniowych nowej generacji, które zapewniają moc obliczeniową wystarczającą praktycznie dla wszystkich zadań związanych z automatyzacją. Te wydajne procesory można zintegrować z wbudowanymi komputerami PC i komputerami przemysłowymi lub bezpośrednio z napędami. Utworzony w ten sposób nowy moduł sprzętu i oprogramowania będzie obsługiwał wszystkie zadania związane z automatyzacją, od prostych aplikacji sterujących i rozwiązań Internetu rzeczy po wydajne sterowanie ruchem.

Bosch Rexroth prezentuje swoją nową platformę automatyzacji ctrlX AUTOMATION na targach SPS (hala 7, stoisko 450) w Norymberdze.

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi zastosowaniami. Bosch Rexroth oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ponad 32 300 osób i odnotowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 6,2 mld EUR.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com.

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2018). Odnotowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 78,5 mld EUR. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Będąc wiodącą firmą w świecie Internetu rzeczy (IoT), Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, inteligentnych miast oraz mobilności i produkcji usieciowanej. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla życia zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie, Bosch tworzy technologię, która jest „stworzona do życia“. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 460 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy Bosch jest obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Innowacyjna moc stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 68 700 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w prawie 130 miejscach na całym świecie.
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresami www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse.

Jasmin Heim

Game Changer
ctrlX AUTOMATION

Wróć