Wróć

Bosch Rexroth i MathWorks: połączenie automatyki i symulacji

O weryfikacji rozwiązań cyfrowych na wczesnym etapie symulacji i wykorzystaniu możliwości generowania kodu do przenoszenia ich na platformę automatyzacji

  • Łatwe tworzenie oprogramowania w oparciu o modele
  • Tworzenie modeli maszyn w MATLAB® i Simulink®
  • Uruchamianie kodu programu w czasie rzeczywistym na kompaktowym systemie sterowania
  • Łatwe tworzenie cyfrowych bliźniaków systemów i maszyn

W ramach działań na rzecz cyfryzacji wiele firm wprowadza do produkcji technologie lub procesy, które często są dla nich przełomowe. Aby zminimalizować ryzyko przed uruchomieniem i zwiększyć wydajność — nawet w odniesieniu do procesów, które są już znane — coraz częściej stosuje się planowanie systemów i maszyn oparte na symulacji oraz powiązane ze sobą procesy produkcyjne. MathWorks i Bosch Rexroth łączą ze sobą symulację i automatykę, wspierając w ten sposób na przykład uproszczone tworzenie cyfrowych bliźniaków.

Tworzenie rozwiązań cyfrowych w oparciu o modele dzięki współpracy MathWorks i Bosch Rexroth (źródło obrazu: Bosch Rexroth AG)

MathWorks jest oprogramowaniem do obliczeń matematycznych, które wykorzystuje platformę MATLAB i środowisko schematów blokowych Simulink. MATLAB to język wysokiego poziomu i interaktywne środowisko, które może być używane do szybkiego wykonywania zadań, które wymagają intensywnych obliczeń. Simulink dopełnia ten produkt jako oprogramowanie do modelowania. Oba te rozwiązania znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, na przykład w inżynierii maszyn i systemów, czy choćby w rozwoju komponentów automatyki. Teraz można je połączyć z zestawem narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth, aby opracowywać rozwiązania cyfrowe w oparciu o modele. W tym celu powstały interfejsy, które łączą ze sobą gamy rozwiązań firm MathWorks i Bosch Rexroth. Co więcej, MathWorks jest już 50. z kolei partnerem ctrlX World.

Modele maszyn można tworzyć bezpośrednio w programach MATLAB i Simulink. Poprzez połączenie symulacyjne z ctrlX AUTOMATION powstały kod programu może być uruchomiony w czasie rzeczywistym na platformie sterowania ctrlX CORE. Rozwój oparty na modelach pozwala na weryfikację rozwiązań cyfrowych stworzonych w programach MATLAB i Simulink na wczesnym etapie symulacji, a następnie przeniesienie ich na platformę automatyki za pomocą funkcji generowania kodu. Dane mogą być również w czasie rzeczywistym zwracane do systemu symulacji w celu poprawy modelu w symulacji.

„Dzięki bezpośredniemu połączeniu platform symulacji i automatyki użytkownicy oszczędzają wiele czasu, ponieważ mogą wirtualnie przetestować model maszyny lub systemu przed jego finalizacją. W ten sposób najpierw mamy do czynienia z cyfrowym bliźniakiem maszyny — zanim zostanie ona skonfigurowana przez producenta. Dzięki temu możemy z wyprzedzeniem wykrywać i eliminować błędy, optymalizować procesy i nie tylko” — wyjaśnia Hans Michael Krause, kierownik działu zarządzania produktami ctrlX World w firmie Bosch Rexroth.
„Co więcej, wspólne rozwiązanie — oprócz opcji wirtualnego rozruchu — tworzy fundament do rozwoju rozwiązań opartych na AI, na przykład na potrzeby konserwacji predykcyjnej” — dodaje Norbert Ulshöfer, dyrektor zespołu inżynierii aplikacji w niemieckim oddziale MathWorks.

Kompletne rozwiązanie podkreśla koncepcję systemu ctrlX AUTOMATION: otwarta platforma automatyzacji z technologią aplikacji i ekosystemem przełamuje dotychczasowe granice między sterowaniem maszynami, IT i Internetem rzeczy, a tym samym rzuca nowe światło na zdolność współtworzenia.

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi zastosowaniami. Bosch Rexroth oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ponad 31 000 osób i odnotowała w 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 6,2 mld euro.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.boschrexroth.com

Firma MathWorks zajmuje się tworzeniem oprogramowania do obliczeń matematycznych. MATLAB, język programowania stosowany w inżynierii i nauce, jest środowiskiem programistycznym, które służy do opracowywania algorytmów, analizy i wizualizacji danych oraz obliczeń numerycznych. Simulink to oparte na schemacie blokowym środowisko programistyczne do symulacji i projektowania opartego na modelach w inżynierii wielodziedzinowej i systemach wbudowanych. Inżynierowie i naukowcy na całym świecie stosują te produkty do przyspieszania badań, wdrażania innowacji i rozwoju w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, komunikacyjnym, elektronicznym, automatyki przemysłowej i innych. MATLAB i Simulink to również ważne narzędzia badawcze i dydaktyczne stosowane na uczelniach i w instytutach badawczych na całym świecie. Firma MathWorks powstała w 1984 roku i zatrudnia ponad 5000 osób w 16 krajach. Siedziba firmy znajduje się w Natick w stanie Massachusetts w USA. Lokalne biura w regionie D-A-CH znajdują się w Aachen, Monachium, Paderborn, Stuttgarcie i Bernie.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem
mathworks.com.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Hans Michael Krause

Game Changer ctrlX World

 

Wróć