• Home
  • News & Stories
  • Firma Bosch Rexroth definiuje trendy w dziedzinie automatyzacji w roku 2021

Wróć

Firma Bosch Rexroth definiuje trendy w dziedzinie automatyzacji w roku 2021

Rynek automatyki ciągle się rozwija, a dynamika jego wzrostu będzie coraz większa

  • Otwarte, proste i elastyczne rozwiązania w dziedzinie automatyzacji
  • Architektura systemu oparta na mikrousługach lub aplikacjach zamiast monolitu
  • Poszukiwane są rozwiązania dostosowane do potrzeb i zapewniające wartość dodaną

 

Firma Bosch Rexroth przewiduje, że rok 2021 przyniesie dalszy rozwój automatyzacji w branży produkcyjnej oraz innych sektorach – między innymi z powodu trwającej pandemii. Firmy produkcyjne muszą poszukiwać nowych rozwiązań w obszarze cyfryzacji procesów, aby utrzymać wydajność produkcji i zachować możliwość dostarczania produktów w czasie kryzysu. Jednak zapotrzebowanie na otwarte, łatwe w użyciu i elastyczne rozwiązania w dziedzinie automatyzacji będzie rosło niezależnie od tego.

„Rynek automatyki ciągle się rozwija. Pandemia koronawirusa po raz kolejny potwierdziła, że potrzebne są szybkie i elastyczne rozwiązania. Sztywne i skomplikowane zastrzeżone systemy odchodzą do przeszłości“ – mówi Philipp Guth, prezes działu rozwiązań z zakresu automatyki i elektryfikacji dla przedsiębiorstw firmy Bosch Rexrot. Dodaje: „Kolejnym czynnikiem powodującym ten rozwój jest to, że inżynieria mechaniczna i inne branże coraz częściej identyfikują się z tworzeniem oprogramowania i chcą przenieść swoje doświadczenie do obszaru systemów sterowania i oprogramowania. Potrzebne są zatem odpowiednie rozwiązania“.

Wspólne narzędzia do tworzenia oprogramowania i języki programowania są coraz powszechniejsze w branży automatyzacji. Procesy inżynieryjne będą w przyszłości całkowicie cyfrowe.

 

Automatyzacja bazująca na otwartym ekosystemie i rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb

Wymagania klientów firmy Bosch Rexroth wskazują na to, że zapotrzebowanie na proste, otwarte i elastyczne systemy automatyzacji, działające na zasadzie ekosystemu, znacznie wzrośnie w roku 2021. Firma Bosch Rexroth dostrzega w tej kwestii potencjał swojej platformy ctrlX AUTOMATION. Platforma automatyzacji eliminuje ograniczenia wcześniejszych rozwiązań dzięki otwartej i elastycznej strukturze – opartej na wydajnym przemysłowym module sterującym ctrlX CORE z funkcjami komunikacji. Firma Bosch Rexroth opiera swoje rozwiązania na systemie operacyjnym Linux działającym w czasie rzeczywistym, otwartych standardach, technologii aplikacji, możliwości programowania w oparciu o Internet oraz wszechstronnej łączności w standardzie IoT.

„Dzisiejsze systemy automatyzacji powinny bazować na potrzebach użytkowników, a nie na odwrót. Klienci chcą płacić za to, czego naprawdę potrzebują i móc się rozwijać w dowolnym czasie. Trendy idą zatem w kierunku architektury systemów opartej na mikrousługach lub aplikacjach, oznaczającej odejście od monolitów oprogramowania. W ten sposób użytkownicy tworzą własne rozwiązanie odpowiednio do potrzeb, zyskując wartość dodaną“ – wyjaśnia Steffen Winkler, wiceprezes ds. sprzedaży w dziale rozwiązań z zakresu automatyki i elektryfikacji dla przedsiębiorstw firmy Bosch Rexroth.

 

Coraz większa współpraca wszystkich partnerów

Celem nadrzędnym jest zatem uzyskanie rozwiązania spełniającego ich potrzeby i możliwie jak najbardziej dostosowanego do potrzeb. „Zakres wiedzy specjalistycznej potrzebny obecnie w dziedzinie automatyzacji jest tak szeroki, że jedna firma nie jest w stanie go udźwignąć. Dlatego właśnie chęć współpracy rozwija się we wszystkich kierunkach. Dostawcy, partnerzy i klienci starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Każdy z nas koncentruje się na swoich mocnych stronach i dostarcza częściowe rozwiązania, które łączą się idealnie dzięki standaryzowanym interfejsom“ – wyjaśnia Philipp Guth.

To właśnie dlatego firma Bosch Rexroth tworzy obszar współpracy wokół ctrlX AUTOMATION. Zasada: Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji firmy Bosch Rexroth, aplikacji innych firm lub własnych. ctrlX AUTOMATION zapewnia dostęp do szerokiego pakietu aplikacji i umożliwia łatwe pobieranie za pomocą sklepu ctrlX Store. Firmy mogą oferować własne aplikacje za pomocą ctrlX World.

Przykładowo można pobrać aplikacje wspomagające cyfryzację w branży inżynierii mechanicznej: aplikacje do uruchamiania systemów sztucznej inteligencji, tworzenia modeli cyfrowych lub symulacji rozwiązań, umożliwiających m.in. optymalizację procesu produkcji. „Korzystanie z technologii, takich jak modele cyfrowe i symulacje do tworzenia i uruchamiania systemów oraz optymalizacji i poprawy wydajności, będzie coraz bardziej powszechne. Na naszej platformie klienci znajdą zarówno właściwe aplikacje, jak i odpowiedni sprzęt i oprogramowanie spełniające te wszystkie wymagania“ – powiedział Steffen Winkler.

 

Philipp Guth &
Steffen Winkler

Game Changer
ctrlX AUTOMATION

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Dzięki inteligentnym komponentom, niestandardowym rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch Rexroth tworzy niezbędne środowisko dla w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również oprogramowanie i interfejsy do rozwiązań wykorzystujących internet rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2019 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 000 pracowników.
Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 400 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2019) i wygenerowała w 2019 roku obrót w wysokości 77,7 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa Bosch zatrudnia 72 600 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 126 miejscach na całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse.

Wróć