Więcej informacji">Więcej informacji">

Wróć

SQL4automation by Inasoft Systems GmbH

Firma Inasoft Systems GmbH zajmuje się tworzeniem i utrzymywaniem systemów technologii sterowania i robotyki. Oprogramowanie SQL4automation Connector służy do łączenia sterowników PLC i sterowników robotów bezpośrednio z bazami danych. Rozwiązanie nadaje się do zastosowań przemysłowych.

Oprogramowanie SQL4automation obsługuje również platformę automatyzacji ctrlX AUTOMATION. SQL4automation Connector może zostać zainstalowany bezpośrednio na platformie sterowania ctrlX CORE. Proces integracji ze sterownikami PLC i robotami jest udokumentowany i bardzo prosty w realizacji. Jeśli zachodzi taka potrzeba, Inasoft Systems może zrealizować całe przedsięwzięcie — od zaprojektowania bazy danych i integracji z oprogramowaniem do testowania i udokumentowania rozwiązania.

Wróć