Wróć

infoteam Software AG

Obraz barwiony na niebiesko, przedstawiający stylizowaną ziemię. ctrlX World to ekosystem partnerski rozwiązania automatyzacji ctrlX AUTOMATION.

Firma infoteam Software Group jest cenionym od wielu lat dostawcą oprogramowania dla przemysłu, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego. Oferowane przez nią rozwiązania obsługują szeroki zakres standardów, w tym najwyższe poziomy bezpieczeństwa. Wspierane są klasyczne metody tworzenia oprogramowania sterującego zgodne ze standardem IEC 61131-3 oraz połączenia sieciowe z innymi podsystemami umożliwiające stałą komunikację odpowiadającą aktualnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa.

Ponadto infoteam oferuje nowoczesne rozwiązania do planowania w oparciu o dane oraz analizy i prognozowania przebiegu procesów i zdarzeń, a także do tworzenia aplikacji z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów. W tym kontekście warto wspomnieć, że infoteam wspiera również przedsiębiorstwa, które chcą zrealizować własne koncepcje budowy aplikacji ctrlX AUTOMATION i udostępnić takie rozwiązania swoim klientom.

Wróć