Wróć

Bosch

Bosch Global Software Technologies PVT LTD

Rozwiązanie DeviceBridge firmy Bosch stanowi podstawę dla rozwiązań Przemysłu 4.0, ponieważ umożliwia bezproblemową integrację OT z IT. Pobiera ono dane produkcyjne z wielu różnych urządzeń i maszyn (zarówno tych starszych, jak również tych bardziej nowoczesnych). Zebrane dane są następnie wstępnie przetwarzane, przekształcane do standardowego formatu i dostarczane do systemów informatycznych, takich jak MES, bazy danych, chmury, magazyny plików itp. w celu dalszego przetwarzania i przechowywania.

Oprogramowanie Nexeed firmy Bosch Connected Industry

Bosch Connected Industry dostarcza oprogramowanie i usługi dla Przemysłu 4.0 w ramach kompleksowej oferty pod nazwą NEXEED. Optymalizuje ona procesy produkcji i logistyki pod względem przejrzystości, elastyczności, kosztów, jakości i czasu na podstawie potrzeb i wymagań fabryk i magazynów firmy Bosch. Wspiera również pracowników w codziennej pracy.

ctrlX AUTOMATION to idealna platforma dla produktów z oferty NEXEED Automation. Jej otwartość i bezpieczeństwo oraz możliwości w zakresie komunikacji doskonale uzupełniają te produkty. Dotyczy to zarówno pojedynczych aplikacji optymalizujących pracę maszyn, jak i konfiguratora maszyn Control Plus. W ten sposób użytkownicy zyskują wymierną wartość dodaną.

Wróć